av Leif Erlingsson
2007-10-05

Tidigare publicerad på lege.net.

Jag tror det finns två i grunden helt olika förhållningssätt människor väljer mellan:

  • Sanningen som auktoritet, eller
  • Auktoriteten som sanning.

Eller uttryckt på annat sätt,

  • Några finner sitt inre ljus/sanning/kärlek, och följer i integritet detta.  De ÄR sanning!  (Tänk ‘Be True’!)
  • Medan andra ‘vädrar’ vad ‘de tongivande’ – de som i någon mening har makt alltså – önskar, och när väl denna önskan har uttryckts tydligt, så inordnar de sig snällt och avsvär sig eventuella egna tankar de hunnit ge uttryck för innan makten hade bestämt väg.

Vilken väg man väljer, beror på vilka mål man har med livet.

  • Är målet att finna sin identitet, i djupare – andlig – mening, då tror jag man arbetar i integritet – är autentisk, och iallafall närmar sig det första förhållningssättet.
  • Är målet att söka ‘position’, som VD, president, chef, …, att bli eller vara ‘något’, ja då är det helt rationellt (för den mentala intelligensen) att följa makten, varthän det än leder.  (Mänskligt liv är t.ex. ett hinder för ekonomisk tillväxt…)

Kort sagt, kärleksintelligens arbetar för liv och för det levande.  Mental intelligens positionerar sig för att ha finast titel när den dör.

Leif Erlingsson
2007-10-05

Denna artikel publicerades ursprungligen som en kommentar i en tidigare kommentarstråd här på bloggen, efter en mycket tänkvärd kommentar av Roland Mollbrandt, författaren bakom en intressant bok som kan laddas ned kostnadsfritt från hans webbsida Holistisk Utveckling!  Att skapa en bättre värld, genom förändrade attityder!