Bildmaterialet räcker som bevis för att orsaken är energi-interferens.  Allt är en fråga om perception.

Istället för att dra iväg i evighetsdiskussioner om beräkningar kring det som hände på södra Manhattan den där ödesdigra dagen den 11 september 2001 så räcker det att studera de stora dragen av de bevis som mycket få har talat om.

När vi försöker pressa in observationer som inte kan förklaras enligt våra invanda mallar in i dessa mallar så får vi inte riktigt till det.  Det är som att pressa in fyrkantiga pluggar i runda hål, det stämmer inte riktigt.  “Anomalier”, kallar vi det som inte stämmer.  Det fantastiska Dr. Judy Wood har gjort med observationerna från den 11 september 2001 är att se på allt med nya friska ögon.  Hon har skapat nya ord för att inte orden ska lura oss att tänka i invanda banor.  De invanda banor som just leder till att det inte riktigt stämmer.

Att våga se med nya friska ögon.  Folk bränner sig, visst, men elektromagnetiska mikrovågsvapen för att kontrollera människomassor med smärta bränner under huden utan att man brinner upp.  Extrem brännande smärta ja, men ingen permanent skada.  Detta är känd fysik och teknologi.  Att man bränner sig behöver därför som detta exempel visar inte betyda att det är varmt. [1]

Sprängning ja, men vad för sort?  Molekylärsönderfallsprocesser / molekylär dissociation får själva byggmaterialet att spränga sig själv.  Metallen, cementen, telefonerna, datorerna, dokumentskåpen, allt (utom papprena tydligen) spränger sig själv.  Och fortsätter upplösas på nedvägen, så det mesta sprids över ett mycket stort område. [2]

Smält metall ja, men inte varmt nog för att tända eld på papper.  Det finns laboratorieexperiment med elektromagnetisk interferens, samverkan mellan olika elektromagnetiska fält, som bl.a. kan smälta metall utan värme.  Eller som kan få metall att till synes brinna, fortfarande utan värme.  Kall “eld”.  Borde ö.h.t. inte kallas “eld”, för då missleds vi till att tänka “varmt”. [3]

Allt är en fråga om perception.  När man väl ser bevisen/evidensen så ligger så att säga svaret i frågan!  Skrev lustigt nog för några år sedan själv en artikel som just hette och handlade om att “Svaret ligger i frågan“.  Denna artikel är dessutom relevant just vad gäller energi-interferensfenomen. [4]  Studera de kilometervida mönstren med energi-interferens-fenomen som bilderna i Dr. Judy Woods bok visar [2].  Hon har ju rätt!  Bildmaterialet räcker som bevis för att orsaken är energi-interferens.  Bara vi kan förmå oss själva att avstå från tvånget att pressa in det vi ser i de invanda referensmallar där det ändå inte passar in.

Det finns en viss personlighetstyp som jag nu kallar “Styva-i-korken människor”[5].  Dessa “Styva-i-korken människor” tror att de vet och förstår allt bäst, och att det de själva inte förstår, ja, det kan ingen annan heller förstå.  Dessa människor menar på fullt allvar – ja, de är så arroganta! – att andra människor som säger sig förstå det de själva inte förstår måste vara dumma i huvudet.  För, tänker de, ingen kan förstå saker bättre än de själva.  Otroligt men sant.  Jag har ett liv av erfarenhet att falla tillbaka på för att veta att det är så de fungerar.

Det “Styva-i-korken människan” i själva verket inte fixat är den ödmjukhet som krävs för att öppet och förutsättningslöst samla på sig och studera spridda “anomalier” så pass länge att dessa hinner framträda i nya mönster.  Så länge att till sist nya bilder framkallas.  Jag har själv hållit på att studera sådana “anomalier” i ett antal år nu.  Det har tagit mig själv tid att helt smälta bilden vad gäller “de fyrkantiga pluggarna” från 11 september 2001.  Medan alltså “Styva-i-korken människan” istället avfärdar “anomalierna” en och en.  Hon kommer därför aldrig att se någon ny bild framträda. [Se här gärna även bilaga "Väst och högre ordningens elektrodynamiska fysik."]

Själv börjar jag däremot se kopplingar även till andra områden.  Som att många människor blir elöverkänsliga.  De kan ha utsatts för interferens mellan olika sändare, samverkan mellan olika elektromagnetiska fält.  Jag ser nu också bilden så klart att jag kan förklara med egna ord och eget förnuft.  När jag gör det hör “Styva-i-korken människan” bara nonsens.  Det är så det låter, i hans öron.  Medan jag ser ett gigantiskt forskningsfält nu öppna sig när vi studerar den klass fenomen som John Hutchison intresserat sig för.  Som han i sin tur hittat i äldre material som det tystnat kring [6].  När det tystnar i ett område behöver det inte bero på att området var ointressant.  Ett annat alternativ är att det varit så intressant att vidare forskning hemligstämplats.

Och faktiskt har det gjorts mycket utveckling inom energivapensektorn.  Dr. Judy Wood var framsynt nog att kopiera Applied Research Associates (ARA) webbsida om detta [7], innan hon skrev till NIST om korrigering. [8]  Mycket inkriminerande.  Som Dr. Judy Wood ofta upprepar, hon vet inte vilka som utförde 11 september 2001, men hon vet vilka som vet.  Och dessa var de viktigaste underkontraktörerna till NIST, som hade i uppgift att utreda hur det hela gick till.  Och som hon visat, det gjorde man avsiktligt inte.

Detta är ett gigantiskt pussel, där bilden strax är klar.  Men om vi försöker pressa in felaktiga/falska bitar i pusslet så blir det inte bra.  Som konventionell eller kärn-sprängning.  (Andrew Johnsons “911-Finding the Truth” (2009, 2011) och Dr. Judy Woods “Where Did the Towers Go?[2] behandlar utförligt varför det inte kan vara fråga om dessa.)  Vi måste sluta springa runt med falska anklagelser – det är en del av förstörelsen av vår tankeförmåga, att vi lockats att springa runt med falska anklagelser.  Jag har länge haft detta på känn, att detta är viktigt.  En gnagande oro för falska (konspirations-)anklagelser.

Det vi VET är en del av vilka som deltagit i coverupen.  Bl.a. Calle Bildt. [9]  Men varför?  Det vet vi ännu inte.

Även ledarna för sanningsrörelsen har ingått i coverupen.  F.d. fysikprofessor Steven E. Jones var tidigare starkt inblandad i coverupen kring lågenergi kemiskt assisterade nukleära reaktioner.  Jag vet inte om han själv var medveten om sin roll för att förstöra “fri energi” för oss alla vid denna tidpunkt.  Han kan mycket väl ha agerat helt egoistiskt.  Det var Steven E. Jones som myntade begreppet “kall fusion” för sin egen “Muon-catalyzed fusion“.  Detta begrepp, “kall fusion“, för ju tankarna till “varm fusion“, och därmed programmerar det automatiskt den personlighetstyp jag beskriver i början att avfärda hela denna klass fenomen, som också skett i mer än ett årtionde.  Det är bara det sista året sådär som lågenergi kemiskt assisterade nukleära reaktioner åter börjar tas på allvar i forskningsvärlden.  Alltså den typ elektrokemisterna Martin Fleischmann och Stanley Pons upptäckte.

De manipulationer denne f.d. fysikprofessor Steven E. Jones deltagit i är stoff för flera böcker bara de, men det är nog att säga att han i dag tycks vara en etablissemangets villiga hantlangare. [10]  Möjligen av religiösa skäl, han är mormon och jag är själv sedan flera årtionden intimt bekant med denna mormonska subkultur med dess extrema auktoritetstro. [11]

Sanningen tar ingen politisk hänsyn.  Sanning går före agenda.  Och sanningen är det enda som kan göra oss fria från alla ränker.

Leif Erlingsson, Tankebrytare


Referenser:

 1. Googla på “Active Denial System” ADS “directed-energy weapon” “riot control”
  http://www.google.com/search?q=%22Active+Denial+System%22
  +ADS+%22directed%2Denergy+weapon%22+%22riot+control%22

  (bl.a. flera Wikipedia artiklar).

 2. Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go?  –  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010).

 3. Thomas E. Bearden, “Fer-de-Lance” 2:a utgåvan 2002, s. 12-13.  (Inte med i 1:a utgåvan 1986.)  http://www.cheniere.org/books/ferdelance/tocfdl2.htm :

  Some years ago, coordinating with a Western but non-US aerospace firm, I furnished the firm with the names and addresses of some Russian scientists in Moscow, since it was clear from their internet site that the scientists were on the fringes of the KGB energetics weapons program.  An excellent European engineer fluent in Russian was sent in, several times.  Several unusual things were demonstrated to him, including (i) transmitting enormous energy down a very thin wire, and (ii) cold molding, or turning metal into a liquid at room temperature, pouring it into a mold, and then letting it sit and harden.  All without heating.

  Och:

  The engineer then brought the Russian scientist to his aerospace firm in that Western nation, where the scientist demonstrated cold molding to assembled scientists and some U.S. personnel.  I forwarded a written explanation to the Western scientists of how the cold molding was performed technically.  Later, on calling the engineer again, I discovered that the foreign authorities of that country had suddenly classified everything there, and the engineer could no longer even talk to me without filing a Foreign Intelligence Contact Report.  My own part in all this was completely open-source, pro-bono, and I had already written of it openly and publicly.

  Man kan även hitta videos på Internet där den kanadensiska uppfinnaren John Hutchison med hjälp av potentialer och interferensfält reproducerar iallafall att göra metall “sladdrig” utan värme, Googla på “John Hutchison” cold melt melting metals
  http://www.google.com/search?q=%22John+Hutchison%22+cold+melt+melting+metals

 4. Leif Erlingsson, “Svaret ligger i frågan” (2008-07-16), http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2008/07/16/svaret-ligger-i-fragan/  .

 5. Efter att artikeln var skriven insåg jag att det redan finns ett annat ord för detta.  Men det ligger ett stort värde i att undvika det känslomässiga bagage detta ord bär med sig:  Fundamentalister.

 6. Detta är ingen ny teknologi utan en gammal som John Hutchison återupptäckt och utvecklat efter att han år 1979 upptäckte denna uppsättning fenomen medan han försökte studera Nicola Teslas longitudnella vågor samt andras arbeten, såsom Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe och Martin L. Perl.  Källa:  Kapitel 17 i Woods bok [2], “The Tesla-Hutchison Effect“.

  Interferens- och stående våg- fenomen i samband med longitudinella vågor har av Thomas E. Bearden sedan flera årtionden diskuterats i olika Intelligence Briefings för den amerikanska militären, och i hans böcker som “Fer-de-Lance” (1:a utgåvan 1986) http://www.cheniere.org/books/ferdelance/tocfdl2.htm och hans olika papper som http://twm.co.nz/Beard_scal_vac.html (en artikel baserad på E. T. Whittakers i Cambridge båda papper 1903 och 1904, om att jobba med “the ambient potential of the vacuum“).  Underrättelsetjänsterna kan därför inte rimligen ha missat att spåren av interferens i mönstren för hur bilar och annat på olika gator på Manhattan i kvarteren kring WTC skadats eller inte alls skadats bevisar det även Dr. Judy Wood som den expert på optiska metoder för att forska på spänningar i material hon är också uppfattat, att detta rör sig om interferensfenomen.

 7. http://drjudywood.com/articles/ARA/ARA.html .  Figur 1(a) och 1(b) på denna sida, som Dr. Judy Wood fick från ARAs website, är särskilt intressanta.  Hade detta varit en illustrerad artikel så skulle dessa definitivt ha varit med.  Som Dr. Wood förtydligar i ett email, “Applied Research Associates (ARA) had the most number of employees working on the NIST report of all of the contractors.  The leader of their team has given presentations on energy weapons at technical conferences.  That is his area of expertise.“  I min översättning:  “Av alla underkontraktörer så är Applied Research Associates (ARA) den som hade flest anställda som arbetade på NIST rapporten.  Ledaren för deras team har gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser.  Det är hans expertisområde.

 8. Request for Corrections (RFC) to NIST
  http://drjudywood.com/articles/NIST/NIST_RFC.html .

  Dr. Judy Woods federala qui tam fall
  http://drjudywood.com/articles/NIST/Qui_Tam_Wood.html .
  Ursprungligt registrerat den 25 april 2007, och alla senare, mot underleverantörerna till National Institute of Standards and Technology (NIST) för vetenskapligt bedrägeri.

 9. “Nu är vi i ett nytt krig”“, av Carl Bildt, Aftonbladet 2001-09-12.
  http://www.sourze.se/forum/thread/10736503/page238#post10760633
  http://aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,88718,00.html

 10. Googla på “Steven E. Jones” “Dr. Eugene Mallove” “Michael Zebuhr”
  http://www.google.com/search?q=%22Steven+E.+Jones%22
  +%22Dr.+Eugene+Mallove%22+%22Michael+Zebuhr%22
  .
  Läs särskilt det Andrew Johnson (CheckTheEvidence.com) och Dr. Judy Wood (drjudywood.com) skriver.  Man kan även läsa lite om detta i Andrew Johnsons “911-Finding the Truth” där Steven E. Jones roll i energi coverupen nämns, liksom hans kopplingar till Los Alamos National Laboratories, där en del av atombombsutvecklingen skedde, och till det amerikanska energidepartementet.  Tydligen fick han sina anslag från det senare departementet i tjugo år, och kanske var det även de som tipsade honom om vad han borde forska om.

  På engelska Wikipedia om kall fusion läste jag att Steven E. Jones, då på Brigham Young University, anlitats av energidepartementet för att gå igenom (“peer review”) elektrokemisterna Martin Fleischmann och Stanley Pons arbete i samband med att dessa år 1988 sökt forskningsanslag för att kunna genomföra en större serie experiment än de redan genomfört med hjälp av egna medel.  Det är ju ett sätt att tipsa en konkurrerande forskare med “plausible deniability”.  Genom min personliga kunskap om den mormonska subkulturen [11]  känner jag till den starka rivaliteten mellan det sekulära University of Utah där Stanley Pons arbetade, och det religiösa mormonska Brigham Young University där mormonen Steven E. Jones arbetade.  Man bör ha denna rivalitet mellan “ateisterna” och “de troende” i åtanke, när man bedömer energidepartementets val av Steven E. Jones på Brigham Young University som en av dem som skulle bedöma Martin Fleischmann och Stanley Pons arbete.

  Dr. Judy Wood beskriver vad som sägs i dokumentären “Heavy Watergate“:  “Steven Jones is described as an opportunist who was tipped off by “DoE informants” to help coverup the reality of free energy.“  Min översättning:  “Steven Jones beskrivs som en opportunist som tipsats av “angivare från energidepartementet” för att hjälpa till med coverupen angående realiteten fri energi.“  ( http://drjudywood.com/articles/JJ/JJ7.html .)

 11. Jag var själv en del av denna subkultur från hösten 1988 till våren 2004, och särskilt i processen att bryta med den kom jag samtidigt den mycket närmare inpå livet genom många intellektuella kontakter med dess, som det står i citatet, ostrukturerade diversifierade samhälle av ungefär 3000 akademiker, historiker, författare, artister, forskare o.s.v.:

  I februari 1986, och när Mark W. Hofmann hade anklagats för de två bombmorden, dokumentförfalskning och bedrägeri, så hade efterforskningarna inför denna bok redan kommit en bra bit på vägen.  Medan vi ursprungligen förhöll oss avvaktande i skuldfrågan så hade fyra månaders efterforskningar övertygat oss att hemligheterna, målen och motiven i detta mysterium låg i en mormonsk subkultur, ett ostrukturerat diversifierat samhälle av ungefär 3000 akademiker, historiker, författare, artister, forskare och läsare.  Det var ett samhälle vi båda väl kände till.

  Så börjar i min översättning förordet till Linda Sillitoes och Allen Roberts “SALAMANDER, The Story of the Mormon Forgery Murders“.  (2nd ed, 1989.  1st ed 1988.)

  I denna subkultur där man tror att mormonernas auktoriteter inte kan leda fel, så säger dessa auktoriteter om och om igen till mormonerna att lyda samhällets auktoriteter.  “Lustigt” nog validierade mormonkyrkans profet och president, “som inte kan leda kyrkan fel”, Mark W. Hofmanns förfalskningar som äkta.  Men en auktoritetsbunden person vågar inte tänka ut konsekvensen av detta, utan litar bara allt fastare till sina auktoriteter då det ju tycks bli fel då hon provar att tänka själv.  Alltså enligt auktoriteterna, “som inte kan leda fel”.  Jag vet detta med bestämdhet, för jag läste nyssnämnda bok 1990 efter att ha köpt den den 10 september på Deseret Book i Provo, Utah, och ändå dröjde det till 2004 innan jag själv vågade tänka ut konsekvenserna fullt ut av det jag egentligen hela tiden visste.

 

BILAGA:

Väst och högre ordningens elektrodynamiska fysik.

Orsaken att väst inte känslomässigt kan öppna sig för den högre ordningens elektrodynamiska fysik tycks vara att den kommer ur det ultimata icke-observerbara (jag förklarade detta närmare i ett mail för några år sedan som nu kan läsas på sidan http://blog.lege.net/content/Menar_jag_att_tiden_inte_skulle_vara_linjar.html, läs från “Men vid observationsögonblicket tas ett ‘snap-shot’, “t” tas bort”), och för att vi i väst kan bara tro på vad vi ser.  Denna fysik kommer alltså ur medvetande- och tidsdimensionen.  Och den dimensionen har vi ju överlämnat till “kyrkan”, och sedan glömt bort.  Den västfysiker som faktiskt tidigt pratade om dolda variabel tolkningen av kvantmekaniken, David Bohm, blev persona non grata i McCarthys häxjakter, alltmedan våra vetenskapsmän dividerade om huruvida de tyckte om eller kunde tolerera Bohms kvantum potential och hans dolda variabel tolkning av kvantmekaniken. (Thomas E. Bearden, “Fer-de-Lance” 2:a utgåvan 2002 [3], s. 53, där det även talas om KGBs vapenvetenskapsmän och det brasilianska Hellman projektet som utgick från Bohms vetenskapliga papper, så fort det var publicerat.)

Ett annat problem är att “peer review”, att andra vetenskapsmän ska bedöma om ett arbete är vetenskap, låser fast oss i ett rådande paradigm.  Något helt nytt kommer helt enkelt inte igenom detta hinder, om man inte som nu har skett organiserar sig många tillsammans och ger varandra “peer review”, så som man t.ex. har gjort i Alpha Institute for Advanced Studies (AIAS), http://aias.us/ .  Även om man på detta sätt skapar nya vetenskapliga samfund och publikationer, så kommer man ändå inte in i de konservativa d:o.  Det är därför vi har “Vetenskaplig fundamentalism“, http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2008/08/16/vetenskaplig-fundamentalism/ .

En holistisk detektiv [jag driver en holistisk detektivbyrå] kan inte låta bli att fundera om den konservativa vetenskapen har blivit religion och nu religion ska bli vetenskap.  Jag menar allvar.  Men vetenskapen måste också på nytt bli vetenskap, och denna vetenskap måste integrera andens och medvetandets fysik!

 

BILAGA:

Thomas E. Bearden och 9-11.

Thomas E. Bearden ser Israel som västs räddare mot öst, och har uppenbarligen goda relationer med Israel.  Bearden namnger Israel som den nation som redan 1986 skulle ha avvärjt sovjetiska planer på att attackera och förstöra väst. (Thomas E. Bearden, “Oblivion” 1:a utgåvan 2005, s. 173.)  Tidigare talade han om ett “vänskapligt sinnat land” som 1997 skulle ha räddat USA från förstörelse med samma sorts vapen. (Thomas E. Bearden, “Fer-de-Lance” 2:a utgåvan 2002 [3], s. 51.)  Och 2005 namnger han även här Israel. (Thomas E. Bearden, “Oblivion” 1:a utgåvan 2005, s 73, se även s. 187.)  Genom att Bearden alltså ser Israel som västs räddare så kan han vara blockerad från att se möjligheten att Israel skulle kunnat använda denna teknologi även för att styra västs mass-opinion.  Så sent som 2007 skrev han i korrespondens som finns på hans egen website, http://cheniere.org/correspondence/032607.htm , att KGB skulle ha kunnat dragit fördel av en pågående terrorattack, och ha kryddat den extra med dessa vapen.  I hans “Oblivion” skriver han bara om al Qaeda som de skyldiga till 11 september 2001, ex. på s. 24.  Detta bortser helt från det faktum att israeliska agenter själva talat om i Israelisk TV att de var på plats för att dokumentera händelsen. (Googla “The Five Dancing Israelis Arrested on 9-11″ http://www.google.com/search?q=%22The+Five+Dancing+Israelis+Arrested+on+9%2D11%22 .)  Förklaringen på denna blockering hos Thomas E. Bearden kan vara liknande min egen blockering mot att våga tänka ut konsekvenserna av det jag redan visste i september 1990 förrän fjorton år senare [11].  Man vågar bara tänka det man känslomässigt “har råd” att tänka.

Samma Thomas E. Bearden förstår samtidigt väl att vi i väst är starkt känslomässigt blockerade mot att förstå högre ordningens elektrodynamik. (Thomas E. Bearden, “Oblivion“, PART F, s. 249-270.)  Det sagt så är det naturligtvis inte omöjligt att Bearden har rätt och att allt är styrt från öst genom mind-control via kvantpotentialfältet och hela grejen med de nya krigen är en avledningsmanöver för att hålla oss sysselsatta med oväsentligheter.  Han förklarar fysiken för hur detta skulle kunna gå till och visar ett antal exempel på vad som verkar vara “provskott”. (Ibid, även s. 128-129, s. 221.)  Oavsett om Bearden har rätt eller fel ang. hotet från öst (att han tar den uppenbara västliga fabrikationen al Qaeda på allvar gör att iallafall jag har lite svårt att ta hans hotanalys helt på allvar), så har han förstått varför väst vägrar tro att det fysiska forskningsfältet energetics över huvudtaget existerar. [Bilaga "Väst och högre ordningens elektrodynamiska fysik."]

 

Även publicerad på blog.lege.net.
Se gärna relaterade Tio år av konspiration.