av Leif Erlingsson
2009-09-22

Jag har tills i dag varit medlem av Folket i Bild / Kulturfront.

Härmed tar jag offentligt avstånd från FiB/K och meddelar med omedelbar verkan att jag ej längre ska betraktas eller behandlas som medlem av sagda organisation.  Detta då jag har varit medlem p.g.a. organisationens paroller bl.a. till försvar för yttrandefriheten.  En paroll FiB/K uppenbarligen inte längre vill stå för.

Bakgrunden är givetvis det som Anders Püschel formulerat så här rappt:

Nu har Folket i Bild/Kulturfront även officiellt (genom sin ordförande) spottat på Lasse Wilhelmson.  Se nedan.  Detta är alltså det enda, säger enda, FiB/K har att säga dagen efter att en röd pöbelhop angrep en fredlig och helt laglig Palestina-demonstration, varvid, bland mycket annat, just Lasse Wilhelmson attackerades fysiskt.  FiB/K kan lika gärna ta och stryka sin paroll om att försvara yttrandefriheten; uppenbarligen vill man inte längre stå för den.

Anders Püschel
2009-09-22 09:41:54

Som jag skrev om i går så har alltså bl.a. Lasse Wilhelmsons yttrandefrihet beskurits av vad jag skulle vilja beteckna som “den röda sörjan” – även det ett fyndigt yttryck från Anders Püschel.  Se “Vänsterns rätta ansikte“.

Istället för att i enlighet med sin paroll om försvar av yttrandefrihet ta Lasse Wilhelmson i försvar, så väljer alltså Folket i Bild / Kulturfronts ordförande att offentligt ta avstånd såväl från Lasse Wilhelmson som från Wilhelmsons åsikter.  FiB/K sällar sig härmed till “den röda sörjan”:

FiB har inget med al-Quds-demonstrationen att göra

Foto: K LindelöfMed anledning av det Per Gudmundson skrev den 21 september i Svenska Dagbladet om Al Quds-demonstrationen på Sergels torg söndagen den 20 september, så förtjänar det att påpekas Folket i Bild/Kulturfront som organisation inte har något med denna demonstration att göra.  Gudmundson skriver att Lasse Wilhelmson (LW) är “känd från FIB Kulturfront”.  Sant är att LW varit publicerad i FIB/K men han har också varit publicerad på en rad andra ställen t.ex. i SvD.  När Wilhelmson gjorde sig omöjlig i Palestinagrupperna sökte han sig till FiB/K där han också tröttnade då han inte fick gehör för sitt sätt att arbeta och sina alltmer absurda analyser av den internationella judendomen som en av de styrande krafterna i världen.

Kenneth Lundgren
Ordförande och ansvarig utgivare för
Folket i Bild/Kulturfront

Publicerad på www.fib.se 2009-09-21

Från Lars Adelskogh fick jag denna referens ang. hur “den röda sörjan” opererar för att smutskasta hederligt folk:

Apropå den röda sörjan och Leif Erlingssons reflektion över mediernas roll som hetsare kom jag att tänka på ett auktoritativt uttalande från kommunistpartiets centralkommitté i Moskva år 1943 rörande hur den “antifascistiska kampen” skall föras:

“Members and front organizations must continually embarrass, discredit and degrade our critics.  When obstructionists become too irritating, label them as fascist, or Nazi or anti-Semitic…  The association will, after enough repetition, become ‘fact’ in the public mind.”

Anfört av Stephen Goode i “Radical Leftovers”, Insight on the News, den 22 november 1999, s. 10.  Jag hittade det i Patrick J. Buchanans bok “The Death of the West”, s. 82.

Metoderna och tänkesätten lever kvar långt efter att Sovjetunionen upplösts.

Vänliga hälsningar

Lars Adelskogh
2009-09-22 14:58:13

Tilläggas kan att sionisterna har en särskild manual för denna typ av skuldbeläggning som heter “The Hasbara handbook“.  Inte för att jag inbillar mig att Folket i Bild / Kulturfront – folket känner till den, eller följer den.  De är bara totalt ryggradslösa och rädda.  Tassar på tå och aktar sig noga för att kunna bli kallade för antisemiter.  Vem behöver dem?  Medan Lasse Wilhelmson rakryggat och modigt har synat sionismens bluff.  Heja Lasse!  Och heja Snorre Lindquist!

Leif Erlingsson
2009-09-22