av Leif Erlingsson
2005-11-20

Tidigare publicerad på lege.net.

Regeringen kan inget göra.
Men det kan du och jag.

Jag bevistade i går seminariet Kriget mot terrorismen och rättsstatens förfall med bl.a. Martin Lindblom, politisk redaktör LO-tidningen och flera andra mycket kända namn medverkande (läs listan här).  Regeringens inställning sammanfattades därvid med:

1. Vi kan ingenting göra.
2. Vi gör allt vi kan [d.v.s. ingenting].

1999 antog FN:s säkerhetsråd en resolution att USA kan diktera villkor för vem som är terrorist i hela världen.  Via EU går detta till Sverige.  Men som Martin Lindblom påpekade så är det tre olika rättsordningar som är i konflikt med varandra: Svensk lag, EU och FN.  Då skall “lagval” tillämpas.  Svensk lag går juridiskt sett före och gäller.  Vilket Sverige hänvisar till när FN t.ex. kritiserar Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna.  Men när det gäller stormaktskryperi, när USA sätter sig över FN, ja då följer Sverige slaviskt.

Regeringen inser givetvis att det är olyckligt att i strid med regeringsformen frånta egna medborgare de mänskliga rättigheter de har rätt till.  För att inte regeringen ska fortsätta begå de grövsta människorättsbrott enligt Svensk lag så har därför Svensk lag – regeringsformen / grundlagen – uppdaterats (för två år sedan) så att det som förut var ett grovt brott numera är lagligt.  (Regeringsformen 10:5 och 10:2.)  Numera kan regeringen överlåta rätten att frånta de mänskliga rättigheterna från svenska medborgare till EU och därmed till FN och därmed till USA.  Och därmed “kan man inget göra”, vilket var dit man ville komma, kantänka.  (Trots dessa idiotier så finns det dock en till juridisk möjlighet för Sverige att desarmera utländsk makt över de egna medborgarna: Abulitionsrätten; rätten att INTE lagföra, att regeringen lägger sig i rättsförfarandet såtillvida att den beslutar att strunta i (den idiotiska) lagen i det enskilda fallet.)

Vår justitieminister Thomas Bodström har alltså accepterat att istället för att lagföra grova brott mot grundlagen lösningen istället måste vara att ändra densamma på ett helt livsfarligt sätt.  Åsa Linderborg kommenterade att “för Thomas Bodström finns det dock inget hopp, tror jag.  Han är bortom all räddning.”

Det som händer i vårt land är att demonstranter fängslas preventivt för att förhindra att de demonstrerar – som t.ex. mot George W. Bush i Göteborg.  Och att människor straffas för organisationstillhörighet, hudfärg, religion, etc.  Stormakt styr med dekret.  Den som protesterar förföljs och kan få långa fängelsestraff medan de stora skurkarna frikänns.  Det finns en äkta eller spelad uppgivenhet hos politiker.  Man ser motstånd som meningslöst och farligt.  ["Resistance is futile, we are the Borgs..."]  Men när våra politiker inte längre skyddar det egna landets medborgare mot främmande makt så behövs istället fiende-bilder och hotbilder för att legitimera makten.  All sorts inhemsk opposition kopplas till Islamismen.  Vi som opponerar oss är i dag alla terrorister i maktens ögon.

Låter detta deprimerande?
Bli inte handlingsförlamad!  Vad är det då du och jag kan göra som regeringen INTE kan göra?  Jo, vi kan utgöra en opinion med civilkurage.  PR-förlusten för USA att ett helt folk vänder dem ryggen är avsevärd.  Strunta i den svenska regeringen, “som inget kan göra”.  Rikta istället ansträngningen mot den regim som bryr som om din åsikt, USA:s.  Informera dig och dina vänner.  I går kunde jag t.ex. överlämna en utskrift av en politiskt vetenskaplig artikel från professor Steven E. Jones på Department of Physics and Astronomy på Brigham Young University på temat Why Indeed did the WTC Buildings Collapse (PDF) i handen på en TT journalist som jag råkade sätta mig bredvid på seminariet.  Han frågade vilken tes som drevs och jag svarade att det naturligtvis var att 11 september 2001 var en falskflaggad operation från en inre fiende – något som tycktes nytt för journalisten.  Jag påpekade att det är många seriösa personer, fysiker och andra, som inte accepterar att World Trade tornen föll p.g.a. flygplanen/”terroristerna” utan att det alltså är fråga om en annan fiende.  Detta är egentligen självklart.  Genom att hjälpa människor att genomskåda detta så de-legitimerar vi USA:s “kriget mot terrorn” och att våra egna grannar skulle kunna skickas till “Gitmo” eller till tortyr.  Och detta oavsett hur flata våra egna politiker är!  För USA:s elit påverkas av våra attityder…  Vi kanske köper mindre av dem då, nämligen…

PS: Bra startlänkar: http://aktivist.se/, Öppet brev till media och regering.  [<-- utgången länk till vaken.se borttagen -- Leif Erlingsson 2009-02-25.]  Det finns även numera bra böcker på svenska, som CIA och 11 september av Andreas von Bülow, gammal (född 1937) minister i en tidigare Tysk regering varigenom han i sitt arbete fått stor insikt i underrättelsetjänsternas arbete.  Jag har också många bra länkar från mina egna siter http://blog.lege.net/, http://life.lege.net/ och från http://mediekritik.lege.net/.

Leif Erlingsson
2005-11-20