av Leif Erlingsson
2008-09-21

Tidigare publicerad på lege.net.

Vad gör en så kallad konspirationsteori till detta, i allmänhetens ögon?  I helgen hade jag anledning att fundera över det.  Min tes är nu att när ett påstående inte kan stå för sig själv, endast underbyggt av allmänt känd bakgrund – alltså bakgrundsfakta som massmedia och eller utbildning redan utsatt allmänheten för – då blir påståendet och/eller de för allmänheten okända fakta som du tvingas presentera som bakgrund, en så kallad konspirationsteori.

Allmänheten har aldrig själv kopplat samman de fakta, ibland känner de inte ens till de fakta, som du nu abrupt och helt utan skyddsnät kopplar samman och utsätter dem för.  Chocken resulterar i en reaktion.  Reaktionen är ‘det där är ju konspirationsteorier’.  Även personer som faktiskt satt sig in i en del av bakgrundsfakta, men som känner sig obekväma med att förhålla sig till fakta som inte är allmänt accepterade, fortsätter att använda begreppet.

I den sista analysen är det därför massmedia och skola som genom bortval av vissa fakta väljer vad som kommer att bli så kallade konspirationsteorier.  Inte så att massmedia och skola skapar själva konspirationsteorierna, men genom att just skapa ett informationsvakuum så kommer med naturnödvändighet individer med sanningspatos att reagera och försöka ställa till rätta.  Och den så kallade konspirationsteorin är född.  Och kanske även den så kallade rättshaveristen.
______

Det finns naturligtvis otaliga viktiga fakta som varken massmedia eller skola ger oss.  Olika ‘konspirationister’ halkar in på olika ‘bananskal’.  När man väl halkat in, och vet hur begränsad den för allmänheten kända verkligheten hålls, är det naturligtvis ‘lätt hänt’ att man av bara farten fortsätter att sätta sig in i många andra liknande ämnen, och vips så är man en fullfjädrad ‘konspirationist’.

Under några år har av massmedia bortvalda fakta om attackerna den 11 september 2001 varit i fokus, för oss ‘konspirationister’.  Nyligen presenterades via Israel Shamir en mycket intressant analys angående de ekonomiska motiven bakom de exakta målen för 11 september attackerna.  Dessa mål hade tydligen att göra med den fortsatta mörkläggningen av en fantastiskt omfattade hemlig finansiering av hemliga och icke godkända underrättelseoperationer.  Samt även med en ekonomisk krigföring på ett fullständigt kriminellt sätt.  Sedan drygt 50 år.  Och utförda ursprungligen med hjälp av krigsbyten från andra världskriget, samt senare även med hjälp av guldstölder ur den amerikanska finansdepartementets förråd (guldreserven, som i praktiken är ett minne blott).  Samt ännu senare genom omfattande bedrägerier med finansiella instrument, där de bedrägliga instrumenten tack vare 11 september attackerna kunde omfinansieras så de amerikanska skattebetalarna nu står bakom dessa.  Det sista blev möjligt tack vare förlusten av dokumentation i kaoset den 11 september, och därmed nödvändiga ekonomiska ‘nödåtgärder’, utan normal översyn.  D.v.s. gigantisk stöld.  Här denna analys i lokala kopior:

En man vars sanningslängtan jag har den allra djupaste respekt för är Hesham Bahari.  Hesham ger just nu ut en av Dr. David Ray Griffins böcker med av svenska och i ganska stor utsräckning även amerikanska massmedier bortvalda bakgrundsfakta om 11 september.  Bortvalda fakta varmed massmedia indirekt (genom oss som föredrar sanning) skapat de så kallade konspirationsteorierna om 11 september.

Jag väljer att ge Hesham lite reklam, så han kanske får igen tryckkostnaderna:

 • Dr. David Ray Griffins MOTSÄGELSER OM 11 SEPTEMBER: Ett öppet brev till USA:s kongress och pressMOTSÄGELSER OM 11 SEPTEMBER
  Ett öppet brev till USA:s kongress och press

  Orginalets titel “9/11 Contradictions”,
  utkom i USA under våren 2008.
  Inbunden / 344 sidor / 220 kr.

  Från Alhambra förlags nyhetsbrev:

  The Important Thing is, Not to Stop Questioning” – Albert Einstein

  When examined under Griffin’s microscope, it becomes clear that the “official story” has kept changing over time, just like the stories criminals tell as they are interrogated.  As holes in the government’s explanations … opened up under questioning, … they were plugged by new claims.  And virtually all of the new claims have been accepted by the press and Congress without asking how they could be true in light of the earlier, contradictory claims.  You don’t need to be a conspiracy theorist to see that when the story keeps changing, doubt is cast on all of its versions.  Any police investigator knows this, as should investigative journalists and elected representatives.
  Tod Fletcher, Global Research.

 • Ett annat i Sverige i stort sett helt nedtystat ämne är den fria pressens död i USA, en process som har pågått länge.  Bara denna tystnad är nog för att man ska ifrågasätta hur fri den svenska pressen egentligen är, utan att vi behöver dra in ett enda orapporterat koncentrationsläger i USA, eller specialkonstruerade järnvägsvagnar för masstransporter av fångar.  (Ni får väl själva söka lite information, ut och kolla! :))

Innan massmedia och politiker har lärt sig att tala hela sanningen och inget annat än sanningen, så gör vi människor väldigt klokt i att ifrågasätta varje tidsströmning med stort stöd just från massmedia och politiker.  Ett sådant ämne är påståendet att global uppvärmning är orsakat av våra koldioxid-utsläpp.  Vi måste lära oss tala sanning, innan vi kan lita på varandra!
______

Leif Erlingsson
2008-09-21

Se gärna även artikeln om lögnstyre, det metapolitiska system av lögner och manipulationer genom vilket man bestämmer medvetande-, medie- och verklighetsbubblan inom vilken vi sedan har demokrati och en politisk debatt.