av Leif Erlingsson
2005-01-24

Ursprungligen postat på mailinglistan Mediekritik.  Tidigare publicerad på Humanistgruppen, under Leif Erlingsson, Till Henrik Berggren DN 050124.  Tidigare även publicerad på lege.net, som en del av en mycket senare artikel.

From: Leif Erlingsson <leif@lege.com>
Date: Mon, 24 Jan 2005 13:10:14 +0100 (MET)
To: Henrik Berggren <henrik.berggren@dn.se>
Cc: mediekritik@yahoogroups.com
Subject: “Fakta tränger sällan in mot våra övertygelser”

Hej Henrik.
Du ångrar antagligen redan att du i gårdagens artikel på nedre halvan av ledarsidan i DN (om Auschwitz) citerade Marcel Proust från “På spaning efter den tid som flytt” just med hans ord: “Fakta tränger sällan in mot våra övertygelser“.

Som du skriver, “Det kan aldrig utgöra en ursäkt för att vända bort blicken.  Men det är en stark påminnelse om att människan är utrustad med en stark förmåga att välja bort sådant som stör hennes världsbild.

Vi är många i dag som mycket starkt upplever sanningen i dessa ord.  I praktiken känner vi det som att censur råder i Sverige.  Det finns kanske ingen censurbyrå, men just genom så många medie-människors starka förmåga att välja bort sådant som stör deras världsbild, så har vi i praktiken censur.

Som jag skrev på mediekritik@yahoogroups.com i går: Att göra det obegripliga begripligt, det är det jag vill.
Men jag vet ännu inte hur…..

Det finns så många aspekter på den verklighet som stör medie-Sveriges världsbild, och som därför väljs bort.  Det är inte bara enstaka nyheter, det är nära nog samtliga nyheter som stör den etablerade världsbilden.  Fakta som inte ens tillåts möta allmänheten, och därigenom störa dess övertygelser.  Jag tänker inte ens börja göra en lista.  Du kan surfa på några av mina inlägg på mediekritik-listan, eller börja här: [Vid tidpunkten då mailet sändes låg min artikel om "Det andra valfiaskot - och den pinsamma tystnaden" från 16 januari 2005 på den länk jag här sände. -- Leif Erlingsson, 2009-02-20.]

Det jag ser som hoppfullt är att ungdomen flyr de tryckta medierna.  Ja, du läste rätt.  Jag ser det som ett framtidshopp att DN och de andra stora tidningarna förlorar sina läsare.

DÄRFÖR ATT ungdomarna analyserar och tar in information.  De är sina egna journalister.  FÖR ATT journalisterna inte längre gör sina jobb.  Jag har i dag DN, men jag ska inte förnya min prenumeration.  Jag kan lika gärna följa med i nätdebatten för att märka om DN en dag skulle börja trycka även sådana sanningar som i dag i praktiken censureras.

För demokratin är det hoppfullt att dinosaurier som inte längre fyller sin funktion ersätts med mer funktionella medier.  Det etablerade medier möjligen skulle kunna göra för att försöka anpassa sig är att ÄNDRA SIG.  Börja skriva även obekväma sanningar.  Allt som kan bevisas och som är av intresse för demokratin och för framtida debatt måste få komma i tryck.

Att t ex ägna massor av artiklar om naturkatastrofer och val-fusk i Ukraina men nästan inte skriva alls om bevisat valfusk och bevisade lagöverträdelser i samband med valet, som ändå fullständigt ignorerades, i det som ska gälla för “världens bästa demokrati” är oförsvarbart.  Det är inte just ditt fel.

En av dina kollegor förklarade för ett par månader sedan att nyheten inte var intressant.

Det är alltid lättare att kritisera de nyheter som faktiskt skrivs, än de som aldrig skrivs.  Men de senare är långt allvarligare för demokratin.  Du har kollegor som bestämmer vad det är intressant för läsarna att känna till av verkligheten.  Det är det journalism handlar om, men det måste göras med urskiljning.  Att så ej sker, gör att mitt framtidshopp står till ungdomen, som flyr etablerade medier!

Fred, Frihet och Rättvisa inte bara i retoriken.  Det vill jag ha.  För att återupprätta dessa värden måste det obegripliga som hotar detta göras begripligt för alla.  Se sista länken nedan [här] för några tankar jag har haft om dessa hot.  Eller titta på denna teckning som jag har gjort, för att illustrera: http://uscrisis.lege.net/perfectstorm/  [Länken går till orginalpubliceringen 2005-01-02 av "Perfect Storm". -- Leif Erlingsson, 2009-02-20.]

Mvh

Leif Erlingsson
2005-01-24

Givetvis inget svar.