(Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna.)
Tullinge, Botkyrka, Stockholm den 14 maj 2005

Tidigare publicerad på lege.net.

Ibland får jag frågan varför i all världen vi gick ur kyrkan.  Förhoppningsvis kan jag på dessa två A4-sidor få ihop det viktigaste av svaren på denna högst berättigade fråga.

Till att börja med så är sanning, rättvisa och det goda väldigt viktigt för mig.  När jag blev medlem i kyrkan så var det för att vara på “de godas” sida.

Redan innan jag fick anledning att i grunden ifrågasätta den grundval på vilken kyrkan är lagd, så fick medlemmars och kyrkans ledares tysta stöd för de våra länders ledare som står för folkmord, tortyr, övergrepp o.s.v. mig att ifrågasätta varför medlemmar med sin tystnad bistod “de onda” liksom det tyska folket en gång bistått Nazismens ondska genom sin tystnad.  Som du kanske känner till så pumpar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ut ett mycket konsekvent budskap om lojalitet och lydnad till makten och till ledare.  Och medlemmar förstår att de inte ska ifrågasätta.  Så mycket få mormoner ifrågasätter det onda.

Om du själv inte känner till det svenska stödet för tortyr o s v så må du kanske vara ursäktad, eftersom det inte skrivs om det i tidningarna.  Men etablissemanget tycks vara helt eniga om att tortyr är nödvändigt, för det blir ingen diskussion när någon av dem ibland ändå tar upp saken.  Som när Fredrik Reinfeldt i P1 17:00-17:45 den 22 december 2004 angående de tortyrutvisade egyptierna sa att “Jag tror att styckevis fördelt så har nog i slutändan det mesta kommit fram, det landar mer i kvardröjande känslor av att dom inblandade statsråden vetat mer än de kanske vidgår.  Men jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser .. eh .. för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera.  Det finns legal grund för detta. Jag tror att Svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända igen.  Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige.  Och att det kan ske avvisningar till länder som använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan. .. eh .. Och ibland kan det vara bra att vara rak över det, snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att försöka .. eh .. komma undan diskussion i den här frågan.”

Även amerikanerna stöder tortyr och av USA tränade dödspatruller, och har sedan år 2002 genom sin justitieminister och sin president, George W. Bush, på allra högsta nivå beslutat att USA inte längre behöver respektera Genéve-konventionerna.  Att man kan bortse från Genéve-konventionerna.  Det är för övrigt anmärkningsvärt att Gordon B. Hinckley som tack för visad lojalitet till dessa krafter i somras (2004) mottagit “the Presidential Medal of Freedom, the nation’s highest civilian award” under en ceremoni i Vita Huset – alltså presidentens frihetsmedalj, av krigsbrottslingen George W. Bush.  Jag har till och med filmbilder på kallblodiga avrättningar av obeväpnade sårade fångar utförda av amerikanska soldater, som uppenbarligen tycker att detta är helt normalt.

Nå, ursäkta utvikningen i krigsbrottsrapportering, men då dessa saker inte diskuteras nämnvärt i den svenska debatten så tänkte jag att du kanske inte kände till dessa förhållanden?  Iallafall så hade jag redan hösten 2003 väldigt svårt för kyrkans ledares budskap om lydnad och lojalitet till dessa de mänskliga rättigheternas fiender, och speciellt svårt hade jag för budskapen om att man inte borde kritisera….  Jag kände och känner starkt att om man känner till denna typ av förhållanden men inte tar ställning så är man ändå bara genom sin tystnad medskyldig till dessa brott.

Ändå var det inte detta som gjorde att vi bröt med kyrkan.  Vi trodde fortfarande att kyrkan var sann, trots dess ledares många fel och brister.

Vad som gjorde att vi bröt med kyrkan var egentligen samma sak som gjorde att flertalet av de ursprungliga generalauktoriteterna och Mormons-boksvittnena bröt med den.  Nämligen insikten att den bygger på en grundval av lögn.  Man kan inte bygga sanning på en grundval av lögn, så som dagens ledare försöker göra.  När “stormvindarna” kommer så rasar detta bygge.  Man måste bygga på sanningens hälleberg!  Alla andliga vittnesbörd i världen bevisar inte att just kyrkan är sann.  Det är feltolkningar att tro detta, alternativt självbedrägeri.  Joseph Smith ändrade grovt i profetiorna och skrev “Första Synen” som en efterhandskonstruktion långt senare.  Se på alla ändringar mellan 1833 års Book of Commandments och Doctrine and Covenants!  Betydelsen av flera profetior har “rättats” för att passa in på de ökade makt-befogenheter som kyrkans ledarskap tog sig, vilket inte passade ihop med de ursprungliga profetiorna.

I dag när de ursprungliga papyrusarna är återfunna varifrån Joseph Smith påstod sig ha “översatt” det Abraham själv egenhändigt skulle ha nedtecknat på sagda papyrus så står det pinsamt klart att papyrusarna är minst 2000 år för unga och att de innehåller egyptiska begravningsritualer som inte har något som helst samband med det Joseph Smith påstod.  Tack vare ett “lexikon” Joseph Smith gjorde och tack vare faksimilerna från papyrusen så vet man med säkerhet att det är rätt papyrus som är återfunna.  Joseph Smith hade inte översättningens gåva.  Han kunde inte översätta!  Även Mormons Bok ser ut att vara ett hopkok av egen fantasi och plagierade idéer från andra skrifter.

Kyrkan bygger på en grundval av lögn!  Den som pratar bredvid mun straffas!  Sanningssägare förtrycks!  Förtryckare stöds!  Därför är vi inte längre medlemmar!

Leif Erlingsson
Tullinge den 14 maj 2005
Mycket lätt redigerad den 3 oktober 2005 – endast det första stycket är ändrat.  Texten är annars ett privat brev.

leif@lege.com

Ytterligare läsförslag  (Tullinge den  3 oktober 2005)

Fakta om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna
http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=24#24
http://mormon.lege.net/fakta_om_kyrkan.pdf

Mormonkyrkans Ideologiska Grundval
http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=23#23
http://mormon.lege.net/mormonkyrkans_ideologiska_grundval.pdf

Gordon B. Hinckley, som nämns ovan, är nuvarande högste ledare och profet för mormonerna.  [Det var sant när texten skrevs.  Han dog några år senare, den 27 januari 2008.  Gordon Bitner Hinckley föddes den 23 juni 1910 i Salt Lake City, Utah, och dog i samma stad som den 15:e presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.]