av Leif Erlingsson
2005-09-28

Tidigare publicerad på lege.net.

Varför?  Varför denna exceptionella kontroll av media?  Varför lät man “911″ hända?  Min vän Bo Modén menar att en del av den svenska kapitalismens “elit” tidigt var informerade/integrerade om planerna på det nya hotet som skulle byggas upp och att lokala media i Sverige och annorstädes haft tid att psykologiskt bearbeta befolkningarna inför den stora premiären där hotet plötsligt skulle stå på scenen. Och att den stora faran för freden är människans mentala kapacitet att uppfostras, socialiseras, att på ett omedvetet psykologiskt plan etablera en hierarki av trosuppfattningar där hon accepterar/internaliserar maktens “sanningar”. Att detta är det farligaste hotet mot freden, mot vår begränsade pseudodemokrati, och mot våra mänskliga rättigheter.

Leif Erlingsson
2005-09-28