av Leif Erlingsson
2007-05-04

Tidigare publicerad på lege.net.

Efter 500 år av europeisk erövring återerövrar nu latinamerika sitt oberoende.  De fattigaste tar kommando över sina liv.  Människor frågar sällan “vad kan jag göra?”  De vet vad de måste göra.  Detta säger Pablo Navarrete, citerande Noam Chomsky, och John Pilger i en intervju om John Pilgers nya film The War on Democracy.

I den omtalade filmen visas, berättas det, hur det länge förts krig mot demokratin, bakom en falsk fasad avsedd att förvända intellekten och moralen hos oss alla.  Och hoppet är alltså att de vanliga människorna i latinamerika nu tar kommando över sina liv, vet vad som måste göras, och gör det!

Här hemma är vi ännu förlamade.  Ska vi också behöva utsättas för ett århundrade av terror, för att vi ska vakna?  Pilger anser att journalister bör vara vaktposter mot glömskan, att vanligt folks kamp mot makten är minnets kamp mot glömskan.  (Makt = glömska?)  Något säger mig dock att ett moraliskt uppvaknande här hemma är nära, inom något år.  Nämligen att det självgoda tjattret tystnat på de flesta mailinglistor jag är på.  Och jag har fått samma signal från andra, som jag stämt av med.  Det finns säkert många forum där tjattret fortfarande pågår, men om det tystnat på så många håll som jag nu upplever, då är det en signal att människor förstått att invanda referenser inte längre gäller, och att de håller på att re-orientera sig i tillvaron.  Du tystnar, medan du re-orienterar dig.  Det har jag gjort, i mina värsta re-orienteringsfaser.  Tycks som många kan befinna sig i riktigt omfattande om-lärning.  Det ska bli mycket intressant att se hur det allmänna medvetandet ser ut, om ett par år.

Leif Erlingsson
2007-05-04