av Leif Erlingsson
2005-08-16 och -17

Tidigare publicerad på lege.net, i två delar.

2005-08-16:  Intelligentsians blockering

    [H]ur kan det komma sig att det gång på gång träder fram nya, väldiga rörelser som presenterar galna, dödsbringande och apokalyptiska fantasier för världen?
    Varför jublar folk så ofta inför att de demokratiska fri- och rättigheterna måste bekämpas tills de är krossade?  Av vilket skäl lyckas varje ny fasansfull stollighet få mängder av anhängare och medlöpare?
    Det är dödskulten och omfamningen av det irrationella som fortsätter att plåga världen,

citerar Per Ahlmark Paul Berman i Ahlmarks bok Det är demokratin, dumbom!, sidan 96.  Detta utan att upptäcka att denna gång är det han själv som anslutit sig till en ny stollighet.  Se min teckning som illustrerar detta, här: ["Perfect Storm", Leif Erlingsson, 2005-01-02.  (Ersättningslänk, Leif Erlingsson, 2009-02-25.)].  Jag glömde att på länken nämna den radioaktiva nedsmittningen som systematiskt utförs med hjälp av utarmat uran – vilket räknas som massförstörelsevapen.  (Se http://life.lege.net/viewtopic.php?p=106#106).

Se förresten den utmärkta analysen av Åsa Linderborg och Erik Wijk om rättsäkerhet och terrorbekämpning i Aftonbladet 2005-08-15: Terror och tystnad – http://aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,685328,00.html.
   

2005-08-17:  Intelligentsians blockering förklarad

Per Ahlmark förklarar i sin Det är demokratin, dumbom! (s. 101), utan att själv inse det, sin egen och andras blockering – eller förnekelse – inför det som nu sker:

    Vi har sett det förr under de senaste nittio åren.  Inte kan väl miljontals människor ha blivit tokiga och anslutit sig till en sjukligt fanatisk politisk åskådning?  Det var utgångspunkten för dem som hyllade Sovjetkommunismen, också under dess värsta år, eller rättare sagt: speciellt då.  Att Stalin av ren galenskap utrotade hela folkgrupper genom utsvältning eller deportationer, nej, det lät alltför osannolikt!  Troligare var naturligtvis att Stalin hade rätt när han skyllde konflikterna på borgerliga propagandister eller trotskistiska sabotörer.  Ty världen kan inte ha förvandlats till ett irrationellt slakteri.

Se fortsättningen av citatet på http://life.lege.net/viewtopic.php?p=107#107, där du även kan diskutera det, och där det finns fler länkar.

Ahlmark talar själv om dödskult och att se andra folk som “undermänniskor”.  Han tycks inte se att den närmast religiöst fanatiska flygeln i hans eget älskade USA själva driver en dödskult.  Se t ex The Trojan Horse of Nuclear War av Leuren Moret, på http://globalresearch.ca/articles/MOR407A.html.  Läs mer på http://life.lege.net/viewtopic.php?p=107#107.  William Blum har i en av sina böcker skrivit att oavsett hur paranoid och konspirationsteoretiskt lagd du är så är det som den amerikanska regeringen verkligen gör värre än du kan föreställa dig…

Leif Erlingsson
2005-08-16 och -17

Kommentar 2009-02-25:  Notera att “Intelligentsians blockering” också är namnet på den blogg där detta först publicerades, c:a en månad efter bloggens tillblivelse.  Den första bloggartikeln på bloggen “Intelligentsians blockering” var “Det moderna samhället en förutsättning för förintelse“, Leif Erlingsson, 2005-07-14.