av Leif Erlingsson
2005-08-16

Tidigare publicerad på lege.net (även här), slutet här.

  Exempel på sådant du inte kommer att få höra av media:
 • Att utarmat uran ammunition mångdubblar allmänna strålningsnivåer i forna Jugoslavien, Afghanistan, Irak och i alla andra länder USA bekrigar, samt att mer än hälften av deras egna soldater kommer att bli arbetsoförmögna eller dö av sviterna inom tio år.  Utarmat uran uppfyller två av tre kriterier för massförstörelsevapen enligt amerikanarnas eget klassificeringssystem, och bryter mot alla internationella avtal och överenskommelser, och även mot amerikanska civila och militära lagar.  Utarmat uran har på slagfältet tre effekter på levande varelser: Det är en giftig tungmetall, det är ett radioaktivt gift och det har en partikel-effekt genom att partiklarna är mindre än en tusendels millimeter.  Källa: the Battle Creek Enquirer (Michigan), August 9, 2005.  Se även beyondtreason.com.  Denna radioaktiva nedsmutsning kommer inte att försvinna på många tusen år.

Det största problemet är vår egen förnekelse.  Sanningen finns redan helt öppen – det är bara att ta till sig!  Allt står klart, alla bevis är i dagen.  Men du kommer inte att få höra detta av våra politiker – som vill förbjuda spridande av denna typ av information.  “Verklighetskontroll” kallade Orwell det.
   
Det finns fyra skäl till att användning av utarmat uran strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (något USA visserligen inofficiellt och ensidigt har slutat stödja):

 1. Verkanstiden.  Vapen får inte fortsätta verka efter att stridigheterna är över.
 2. Miljön.  Vapen får inte ha onödig skadlig miljöpåverkan.
 3. Spridning.  Vapen får inte verka utanför stridsområdet.
 4. Humanitet.  Vapen får inte döda eller skada på ett inhumant sätt(!).

Internationelle människorättsadvokaten Karen Parker kom fram till att utarmat uran faller i de fyra test för olagliga vapen under internationell rätt som finns (i och för sig struntar USA i internationell rätt), och att det också är olagligt enligt definitionen för gift-vapen.  Genom Karen Parkers ansträngningar så beslutade en sub-kommitté till FN:s människorättskommité (som USA i och för sig struntar i) år 1996 att utarmat uran är ett massförstörelsevapen som inte får användas, “Resolution 1996/16 on Stopping The Use of Depleted Uranium – DU”:

  The military use of DU violates current international humanitarian law, including the principle that there is no unlimited right to choose the means and methods of warfare (Art. 22 Hague Convention VI (HCIV); Art. 35 of the Additional Protocol to the Geneva (GP1); the ban on causing unnecessary suffering and superfluous injury (Art. 23 §le HCIV; Art. 35 §2 GP1), indiscriminate warfare (Art. 51 §4c and 5b GP1) as well as the use of poison or poisoned weapons.
     
  The deployment and use of DU violate the principles of international environmental and human rights protection. They contradict the right to life established by the Resolution 1996/16 of the UN Subcommittee on Human Rights.

USA har egentligen varit ganska tydliga med att folkrätten och de mänskliga rättigheterna av dem ensidigt har avskaffats.  Se Amnesty International Report 2002, Foreword by Irene Khan, Secretary General.  Se även: Folkrätten och de mänskliga rättigheterna, eller Varför USA är en skurkstat (lägg till listan):

  NEW YORK – New York Times rapporterar den 10 augusti 2005 att regeringens jurister dagen innan i en federal domstol i Brooklyn hävdade att “foreign citizens who change planes at airports in the United States can legally be seized, detained without charges, deprived of access to a lawyer or the courts, and even denied basic necessities like food …” – d v s att främmande medborgare som byter flygplan på amerikanska flygplatser lagligt kan arresteras och hållas utan någon anklagelse, att de kan hindras kontakta advokat eller domstolar, och att de till och med kan förnekas grundläggande nödvändigheter såsom mat.  (“U.S. Defends Detentions at Airports – New York Times  http://www.nytimes.com/2005/08/10/nyregion/10civil.html av Nina Bernstein, 10 augusti 2005.)
     
  Detta är givetvis ett flagrant brott mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter och alltså mot folkrätten.  Case closed.
     
  Men USA har egentligen varit ganska tydliga med att folkrätten och de mänskliga rättigheterna av dem ensidigt har avskaffats.  Amnesty International fick veta av en hög amerikansk regeringstjänsteman att de hade blivit irrelevanta.  Det betyder att USA inte längre ser dem som nyttiga – tidigare behövdes de för att visa hur onda vissa andra stater var, men eftersom USA nu själv har bestämt sig för att bli ond så behövs denna funktion inte längre för USA. (Se Amnesty International Report 2002, Foreword by Irene Khan, Secretary General.) < . . .  snip  . . .  >  The Associated Press skrev lördagen den 9 april 2005 en artikel “Records Give Voice to Guantánamo Detainees” av Pete Yost och Matt Kelley där det nämns att en misstänkt fånge vid Guantánamo Bay frågade militärdomaren om det var möjligt att få se bevisen för att kunna motbevisa dem.  Han hade alltså inte fått veta på vilka grunder han hölls, ett minimikrav i ett rättssamhälle.  I ett annat fall som omnämns i samma artikel så utbrast en domare att “I don’t care about international law, I don’t want to hear the words ‘international law’ again.  We are not concerned with international law.”  Och så är det.  USA har inget med internationell lag att göra – de har ensidigt sagt upp bekantskapen med internationell lag.  Betänk även att de har lovat att med militära medel frita amerikanska medborgare som ställs inför domarskranket i Internationella Domstolen.  Det har stått i alla tidningar.  Behöver det sägas tydligare?  Se vidare http://life.lege.net/viewtopic.php?p=94#94.

Se även

Leif Erlingsson
2005-08-16