av Leif Erlingsson
2007-08-31

Tidigare publicerad på lege.net.

Stick inte ut, tänk inte själv, för om du tänker själv, om du möter också det mörka inom dig, då behöver du inte “onda människor” längre.  Då kan du genom att känna igen deras mörker i dig själv, se vad de är – och inte ge dem makt att orsaka mer lidande.  I grund och botten tror jag allt människoskapat lidande bottnar i att vi inte vågar se oss själva, både det ljusa och det mörka.

Att inte lita på sig själv, osäkerhet, uppmuntras i den här världen.  Modet är ett självklart exempel.  Man ‘ska’ ha det och det.  Få unga orkar stå emot – utstötningen blir svår.  Det är hotande med människor som inte accepterar samma begränsningar man själv accepterat; de ifrågasätter ju din verklighet.  Vuxna som ‘beter sig udda’ stöts också bort.  De accepterar ju inte dina begränsningar!

Världen behöver en ny berättelse, en ny story.  Här Sunnely ~ Solstrimmas.  Hennes blogg är ibland nedstängd medan hon uppdaterar den.  Men det lönar sig att komma dit en annan dag!  Vi behöver tänka på ett annat sätt.  Det är allt.  Egentligen.

Leif Erlingsson
2007-08-31