av Leif Erlingsson
2008-10-29

Tidigare publicerad på lege.net samt av Tidningen Kulturen.

Jag vill skapa kreativa samtal i vilka vi kommer att förstå motståndet mot verkliga lösningar och i vilka vi kommer att kunna resonera kring detta.  Det jag söker är något som kan hjälpa inte bara min personliga överlevnad utan mänsklighetens.  Och då krävs kreativitet!  Våra svårigheter har orsakats av att vi fackindelar kunskap.  Min största kompetens är att jag står helt utanför det systemet!  Helt ‘Out of the Box’ – det är jag!

Jag vill alltså skapa samtal kring de ämnen jag känner är avgörande för vår överlevnad, som är hur vi ska bli trygga och kunna ha tillit till varandra.  Osäkerhet om den privata överlevnaden månad från månad och mängden stora lögner i samhället gör att vi människor slutar tro på någonting alls.  Vi alieneras.  Och slutar vi tro på livet, blir vi besegrade.  Därför känner jag själv att min självpåtagna mission är att söka ÖVERBRYGGA alienationen, genom att omvandla lögn till sanning….  Jag tänker t.ex. att alla lögner bygger på sanningar i botten, som sedan vänds till lögn.  Alla religioner bygger på sanningar, men sedan leder man människorna i motsatt riktning mot de ideal man förespeglar.  Ideologier likaså.

Så vad jag vill är att gå ett par nivåer ovanför dynggropen i massmedia, och se det som är sant hos Scientologer, Jehovas Vittnen, Mormoner, Moderater, Socialdemokrater, Miljöpartister och allt vad de heter, men samtidigt se var de alla går vilse, det är det jag skulle önska åt oss alla.  Att lära sig omvandla lögn till sanning!  Att inte ständigt kasta ut den stackars blåslagna babyn med detta eviga badvatten!  Att bygga broar mellan ideologier, religioner, vetenskapsgrenar o.s.v. så att vi kan använda våra respektive spjutspetsinsikter utan att samtidigt förakta varandras livserfarenheter och insikter!

Jag tycker att det är hög tid att ge vanliga människor lite hopp om en underbar och fantastisk framtid, som komplement till massmediebilden av banker och klimat i spin mot kraschen.  Om vi människor känner trygghet för vår materiella framtid så bör vi rimligen sluta titta snett på varandras resursutnyttjande.  Om det finns en grundläggande trygghet, då bör även kontrollbehovet som ligger bakom obalanserna i vår värld kunna börja balanseras.  Jag känner att denna materiella grundtrygghet måste återerövras.  Inte byggd på spekulationsekonomi utan på reell ekonomi.  "Social Credit", som det kallades av de få som kände till det trots den totala mediemörkläggningen om ämnet i början av förra seklet.  Se American Monetary Institute, AMI, monetary.org.

Vår nuvarande ekonomi bygger på att vi får lön för att producera långt mer än vi får betalt för att kunna konsumera.  Mellanskillnaden förstörs i krig eller betalas på kredit.  Plus banker som samlar på sig reella tillgångar från dem som inte kan betala krediterna.  Alltså några få som blir "herre på dyghögen".  Det är ett system helt ovärdigt civiliserade människor.  Förutom "Social Credit" så finns det ingen anledning att inte ta emot det oändliga kapital som fritt har stått oss till buds iallafall sedan en serie upptäcker i slutet av 1800- och början av 1900-talet på energiområdet, där man upptäckt hur energi fritt kan hämtas ur etern eller det underliggande fältet eller vakuumet eller vad man väljer att kalla det.  Växelströmmens uppfinnare Nicola Tesla mer eller mindre suddades ut ur historieböckerna för att dölja dessa upptäckter.  (Se ex. http://blog.lege.net/Free_Energy/Patrick_Kelly_Free_Energy_Guide.pdf – 1776 sidor.)

Min slutsats är att tänkande personer för mer än 100 år sedan mycket väl insåg vad som är möjligt, men att man till att börja med gjorde saken till nationella säkerhetshemligheter och senare ändå gömde undan det.  Den sortens människor jag talar är den kategori som drar i trådar för att vetenskaps’buffs’ sedan ska pilla med och i sina olika fack.  D.v.s. den kategori som befinner sig ovanför de vetenskapliga teknikaliteterna men som vägleder ‘vetenskapsteknikerna’ till att göra lämpliga upptäckter.  (Att det går till så är en triangulering från min sida från ett par olika kontakter plus eget tänkande.)

Tisdagen den 21 oktober 2008 deltog jag i ett samtal, inspirerat av mig själv, om vilka konsekvenser för samhälle och mänsklighet det skulle få om energi var fri och decentraliserad.  I en samtalsgrupp kallad "tisdagsgruppen" som samlas i Gamla Stan, vid Storkyrkan.  I början var det några som inte kunde förstå att det kunde finnas ett motstånd mot att använda fri energi, om det fungerar.  Under mötet visade det sig att motståndet fanns mitt ibland oss.  Mycket klargörande för alla!

Det finns, tro det eller ej, starka skäl både för och emot även en sådan sak som att göra oändlig miljövänlig fri energi = gratis kapital fritt tillgängligt för alla.  Ändå är det min personliga uppfattning att fri energi / fritt kapital / alla de resurser vi behöver är själva nyckeln för att låsa upp oss ur skräcken för att det som finns inte ska räcka till för oss, att vi ska bli utan, vilken skräck ligger bakom vårt stora kontrollbehov, det kontrollbehov som leder till eliters manipulationer av resten av oss, vilket totalt sett fördummar mänskligheten.  (Eftersom endast några få är informerade om de verkliga frågorna, varför mänsklighetens tillgängliga intelligens därför ej tillvaratas då de övriga sysselsätts med pseudofrågor och ‘skuggbrottning’.)

Med ‘gudskraftens’ (16pi2.com, etermodellen) oändliga fria gåvor i form av fri energi slipper vi gå till "herrarna på dynghögen" för krediter utan kan fritt öka vår energianvändning vid behov.  Mer produktion av varor och transporter utan härför förknippade kostnader.  Om samhällen organiseras kring resursdelande så kan några producera produkter, andra odla o.s.v..  Om vi börjar hjälpa varandra.  Försvinner löneslaveriet så finns tiden och tryggheten.  Idén om MÖJLIGHETEN måste sås i människornas hjärtan.  Utan att möjligheten ses, ser man bara mörker…

Leif Erlingsson
2008-10-29