av Leif Erlingsson
2006-11-24

Tidigare publicerad på lege.net.

Först DN Kultur genom Anders Malm (2006-11-09), sedan GP Kultur & Gränslöst genom Daniel Levin (2006-11-10) och sist(?) Expressen genom Per Svensson (2006-11-12) utmålar envar som hävdar att “judarna styr världen” eller som ens står vid någons sida som hävdar detta, såsom antisemiter.  Därmed har dessa tre skriftställare, visserligen mycket passande, även innefattat Israels förre premiärminister Ariel Sharon i denna skara antisemiter.  Enligt IAP News ska Ariel Sharon nämligen ha rapporterats (2001-10-03, i den statliga israeliska radion Kol Yisrael radio) ha utbrustit just “oroa dej inte för amerikanska påtryckningar, vi, det judiska folket, kontrollerar Amerika” (under en diskussion med Shimon Peres, under ett regeringssammanträde).  Inte heller Israels nuvarande premiärminister Ehud Olmetr tycks skilja mellan samtliga judar och den Israeliska (apartheid-)staten.  Han sa nämligen under Libanonkriget att “Jag anser att detta är ett krig som utkämpas av alla judar”.  (JTA den 8 augusti 2006; http://jta.org/page_view_breaking_story.asp?intid=4060)

Intressant utveckling, minsann.  DN, GP och Expressen verkar äntligen vara på gång att brännmärka den Israeliska apartheid-staten som den antisemitiska och rentav judehatande statsbildning den är.  För Israel om någon stat är ju antisemitisk.  Den är ju fiende till flertalet semitiska folk, såsom de flesta araber.  Och vi såg nyss hur dess ledare försöker koppla samman alla judar med Israels, det sionistiska projektets, sak.  Vilket kommer att innebära ett fruktansvärt stigma, när väl sanningen om denna onda rasistiska och apartheid-ideologi blir allmängods, när denna stat till sist faller i den grop den grävt åt andra.  För den parasiterar så till den grad på USA att insatta bedömare kallt räknar med att USA inte kommer att bestå värst många år till.  Och vem ska då stå upp för Israel?  Den dagen kommer envar att vilja stå så långt bort från Zionismen och staten Israel det bara går.  Och att därför i dag koppla ihop alla judar med Israel är stor björntjänst.

DN har i klartext utpekat Lasse Wilhelmson, GP beslöjat (“Shamirs tillskyndare”) och Expressen underförstått (“Fib/Kulturfront”), och mer eller mindre i klartext påstått att det är Lasse som utpekar “judar” i allmänhet som de som skulle ligga bakom allt ont som Israel och dess tillskyndare åsamkar världen.  Inget kunde vara felaktigare.  Så här förklarar Lasse sin ståndpunkt:

    Det är judarna i Israel/Palestina som hotas, inte sionisterna i Israel eller i allmänhet.  Alla judar i Israel är inte sionister, även om flertalet är det.  Sionisterna är även kristna, främst i USA, men även annorstädes.  Och sionister är de, sekulära, ateister och “marxister”, som av politiska skäl stödjer den rasistiska apartheidstaten.  Den sionistiska ideologin är idag lika vitt spridd som tidigare den koloniala, vilken den är en kvarvarande och dominerande del av.
      Jag anser därför att det är viktigt att göra skillnad mellan “den statsbärande befolkningsgruppen i staten Israel” (de som av staten Israel definieras som judar) och “sionisterna”.  Sionismen har idag ett ideologiskt grepp om bushadministrationen, via bland annat “neocons”.  I USA förbereds lagar där kritik av Israel är straffbar “antisemitism”.  I flera länder sitter forskare redan i fängelse för att de ifrågasätter delar av den officiella bilden av Holocaust.  I Sverige har vi en statlig sionistisk myndighet, kallad Forum för levande historia.  Bara för att nämna något.
    ´´
    (Lasse Wilhelmson, “Jan Myrdal har rätt men också fel”, FiB/K nr 10 2006 s. 25.)

Istället är det alltså de personer som leder staten Israel som är de farligaste fiender det judiska folket och övriga semiter – såsom Libanerserna – någonsin har haft.  Dessa det judiska folkets fiender har indoktrinerat större delen av judenheten att det är OK att döda andra semiter.  Dessa folkfiender har gjort semiter (judar) till antisemiter!  Jag tror att det till och med är VÄRRE än indoktrineringen av det amerikanska folket att det är OK att döda araber.  Många amerikaner tror inte på det.  Till och med tror jag att det är värre än indoktrineringen av det svenska folket (trots att flertalet här nuförtiden tycks tro att det är fel att göra motstånd mot ockupationsarméer).

Om DN, GP och Expressen verkligen brännmärker de verkliga “judehatarna” – Sionisterna – så ger man judenheten det stöd de behöver för att börja göra sig av med det onda bagage det sionistiska projektet inneburit och innebär.  Då kanske de ultrakonservativa religiösa judar som förkastar den judiska staten om den inte grundas av Frälsaren själv få mer att säga till om i de judiska organisationerna och församlingarna, och judar åter få leva i fred i Palestina, tillsammans med andra semiter.

Leif Erlingsson
2006-11-24

Läs även Christopher Bollyn om en son till en terrorist i den amerikanska kongressen!