av Leif Erlingsson
2007-12-05

Tidigare publicerad på lege.net.

Finns även som ljudfil:  http://blog.lege.net/content/fantasikrisen.mp3

Informationen i denna text är inte auktoriserad eller godkänd av kungliga vetenskapsakademien eller av svenskt högre lärosäte.  Den är insamlad genom sökande av mönster och samband under några års tid, mönster som för författaren gör uppgifterna trovärdiga.  Läsaren kan antingen gå till en expert som underkänner detta material, eller använda egen intelligens och bilda sig en egen uppfattning.

Denna text har vållat mig mer vånda än någon annan.  Inte så att det saknas material, jag har samlat precis hur mycket som helst, men för utmaningen att inte stöta bort.  För okända fakta och berättelser skrämmer.  Ett välkänt ‘helvete’ är, tycks det, att föredra före ett okänt ‘paradis’.  Samtidigt är det, hävdar jag, detta som är mänsklighetens enda verkliga utmaning/problem:  Fantasikrisen, den brist på varseblivningsförmåga/fantasi som förhindrar oss att varsebli verkliga lösningar.  Vilket ger symptom som miljöförstöring, energikris, fattigdom, etc.

Människans psykologi är som den är.  Vilket de som vill manipulera kan utnyttja för att vi av egen fri vilja ska välja ‘helvetet’ framför ‘paradiset’, genom att göra det förra mer hemtamt.  Man skulle också kunna säga att “Fantasikrisen” kunde stå för en fantiserad kris, men så ser inte jag på det.  Fantasikrisen är reell.  Den enda riktigt reella krisen.

Samtidigt ger denna analys i sig själv lösningen på Fantasikrisen:  Det behövs ökat självständigt tänkande.  Tänkande som får sin kraft ur känslomässig mognad och intuitiv kontakt med det universella informationsfältet, det så kallade kvantum vakuumet.  Utan sneglande på känsloavskärmade auktoriteter som har tappat kontakten med verklig intelligens, den intelligens som kommer ur hjärtat och intuitionen.  Ökat medvetande och ökad kreativitet är det största hotet för den som önskar styra människans tänkande.  Detta självständiga tänkande, tillsammans med tillräckligt av realistisk insikt i de krafter som inte vill att människor ska må bra eller ha det bra, hjälper för att inte omedvetet gå rakt på dem, där de finns i alla system.  Dessa krafter som hatar det ädla, det högre, det osjälviskt tjänande för allas bästa.  Dessa krafter som inte en gång kan tåla att andra gör saker av kärlek och äkta generositet, då detta påminner dem om deras egen systematiskt borttränade mänsklighet.  En sådan insikt och självständighet är början till lösningen på den enda riktigt reella krisen, Fantasikrisen.

Lösningen är mycket svårare än den låter, för vi har alla våra hopsamlade favoritföreställningar, och det som krävs för att lösa Fantasikrisen är att vi kan förmå oss att ge upp våra älsklingsföreställningar, om vad det vara må.

Det jag insett, alltifrån mina lekmannastudier kring kvantfysik på 1980-talet – som förresten ledde in mig på ett andligt stickspår, då jag som svensk varit helt indoktrinerad i en ateistiskt materialistisk världssyn och därför saknade skinn på näsan på det andliga området, när jag väl både intellektuellt och känslomässigt mötte denna aspekt av verkligheten – det jag alltså insett genom mina studier är att verkligheten är ett organiskt helt, där delarna återspeglar helheten och helheten återspeglar delarna.  Går man in i en vanlig svensk kyrka kan man få höra: “Såsom i Himmelen, så ock på jorden”.  Ja.  Och såsom på jorden, så ock i himmelen.  Det jag menar är att till och med i ett sådant sammanhang, återkommer insikten jag nyss nämnde, som inom vetenskapen har uttryckts även som verklighetens fraktala natur – fraktaler är fantastiskt fascinerande matematiska formler som på ett par rader kan beskriva komplexitet motsvarande alla de skalor man finner i naturen, alltifrån det mikroskopiska till det mycket stora.  Ett närbesläktat uttryck också från vetenskapen är verklighetens holografiska natur.  Även i holografiet finns principen att varje del av holografiet är en karta över holografiets helhet.  Insikten att allt hänger ihop är mycket gammal, och omfattas i allra högsta grad – men i hemlighet – även av de förkrympta själar som kapat de existerande strukturerna.  I själva verket bygger de ett magiskt system på denna insikt, genom vilket de försöker kontrollera sina medmänniskor.

Några genomgående teman som alltid återkommer i vår levande verklighet är negentropi (ökad organisering och ordning), resonans, vortex, virvlar, skaparkrafter (‘orgone energy’, etc), givmildhet, hjälpsamhet, ädelhet, kärlek, omtänksamhet, sanningsälskande.  Personer som utvecklar de senare egenskaperna kan förmodligen förstå de första temana.  Några personer att nämna i dessa sammanhang är Nicola Tesla (Radiant Energy), Wilhelm Reich (Orgone Energy), Viktor Schauberg (Vortex Effects).  Det finns fantastiskt mycket skrivet kring var och en av dessa utforskare av skaparkrafterna, så jag nöjer mig med att nämna dem tillsammans med de principer de är mest kända för i ‘fri energi’ kretsar.

Det intressanta är dessa arketypiska och i (nästan) alla skalor återkommande fenomen och former, som torus – här nedan en stående vågs/solitons torus såsom man ser i ett kollapsande Bose-Einstein kondensat, vid en halv grad över absoluta nollpunkten. (Bild från NIST.)  En solitons torus såsom man ser i ett kollapsande Bose-Einstein kondensat (Bild från NIST)Den kollapsande stående vågen/solitonen håller i det virvlande centrumet på att bilda en annan arketypisk form, vortexen.  För vilken alltså Viktor Schauberg är så känd.  Vortex-fenomen är mycket kraftfulla, och redan i väderfenomen kan de slita byggnader i stycken och förflytta tunga föremål långa sträckor.  Rimligen kan de även göra nästan vadsomhelst med rumtiden, som liknande det som sker kring kvasarer, pulsarer och svarta hål.  Paul E. Potter menar att man kan styra dessa fenomen för att driva rymdskepp av ufo-design – han förklarar fysiken – eller för att ‘bara’ utvinna oerhörda mängder energi (Paul E. Potter, “Developing Better Systems for Space Propulsion“).

Det finns en tvingande anledning för vårt nuvarande samhällssystem att inte släppa fram vetenskap och teknologi eller läkarvetenskap som bygger på livsprinciper och skaparenergier, nämligen för att försvara sin egen existens.  För tråkigt nog har vi ett samhällssystem uppbyggt kring att administrera begränsning av olika slag – ja, många av oss kan nog, kanske inte ens vill, föreställa oss det på annat sätt.  Men samhällssystemet som det ser ut kan inte överleva frånvaro av begränsning.  Det är därför det ‘känner sig’ tvingat att försvara sig mot varje vetenskap, teknik eller läkekonst som undanröjer begränsning, såsom av hälsa, energi, livsutrymme, etc.  Man kan alltså, för att förstå detta, föreställa sig samhällssystemet som en varelse vi visserligen själva har skapat, men en varelse som nu kämpar för sitt liv.  Den kan inte kosta på sig något medlidande.  Ingen nåd.  Det handlar för denna varelse om ren överlevnad.  Olyckligtvis kommer den inte att tveka att döda oss, om den tror att det hjälper.  Kanske det även i samhällssystemets fall handlar om en fantasikris; att inte kunna föreställa sig att transmutera sig själv till ett system som bygger på att administrera överflöd.  Ett motstånd mot det livsbejakande.

Man kan bara spekulera om orsakerna till att ett sjuårigt forskningsarbete av 450 forskare på CDF FermiLab om materiens minsta delar, ett arbete som antagits för publicering, sedan stoppades på många olika sätt. (”FERMILAB MEDIA ADVISORY 2/7/96, CDF Results Raise Questions on Quark Structure.  An article scheduled to appear in the February 9 issue of Science describes results contained in a paper submitted to Physical Review Letters by the 450-member Collider Detector collaboration at Fermilab.  The CDF paper reports results that appear to be at odds with predictions based on the current theory of the fundamental structure of matter.  The paper, submitted January 21, 1996, reports the collaboration’s measurement of the probability that the fundamental constituents of matter [e.g., Quarks and Anti-quarks] will be deflected, or will “scatter,” when very high energy Protons collide with anti-Protons, according to CDF spokesmen William Carithers and Giorgio Bellettini.”)  Och vad visade deras forskning, som var så hemskt att det måste tystas så det inte kommer ‘vetenskaps’fundamentalisterna till del?  Den visade saker vars konsekvens är att den standardkosmologiska modellen inte stämmer.  Och att öppna DEN ‘asken’, det är verkligen att öppna ‘pandoras ask’.  En liten idé som kommer med den standardkosmologiska modellen är att gravitation skulle vara en primär fälteffekt.  Trots detta finns det många forskare som har visat att gravitation kan påverkas.  Man använder till och med elektro-gravitationseffekter i B2-Stealth bombflygplanet sedan mer än ett årtionde, för att förbättra prestanda.  Men det är stopp för att  publicera sådana resultat i erkända ‘vetenskapliga’ tidskrifter.  Andra resultat som stoppats är att man kan tillverka materia av ljus, då även detta skulle vara omöjligt enligt standardmodellen.  (Stanford Collaboration, 1997, Discover Magazine.)

Kort sagt, om man är något litet informerad utanför det tankestaket som satts upp av ‘vetenskaps’fundamentalisterna och erkända ‘vetenskapliga’ tidskrifter, då inser man att vi behöver en ny kosmologisk modell, som beskriver materiens och naturlagarnas innersta väsen.  Det är det många som förstår:  “An Open Letter to the Scientific Community” (New Scientist, May 22, 2004.)  Se även “An Open Letter to Closed Minds“.

En ny värld, om vi kan ta emot den

Ett patent (av många andra) på en ‘Over Unity’ maskin, av Tom Bearden med flera:  http://cheniere.org/references/MEG_Patent.pdf.  Jean-Louis Naudin bekräftar att det fungerar, oberoende test citeras på http://peswiki.com/index.php/Directory:MEG.  Just http://peswiki.com/ är en bra resurs för att se status på aktiva öppna projekt (till skillnad mot begravda i hemliga forskningsavdelningar, eller tillsammans med sina uppfinnare).  Jean-Louis Naudin har en egen webbsite med många spännande projekt, http://jnaudin.free.fr/.  Här en uppfinning som splittrar upp och rekombinerar väte i en process som ger energiöverskott: http://jlnlabs.online.fr/mahg/.  Här visas hur man kan använda vortex för att generera elektriska laddningar som i åskväder, och mycket annat: http://evg-ars.narod.ru/shauberg1.htm.  Den mest kända ‘Over Unity’ tekniken är väl kall fusion.  Den håller nu på att produktifieras, se http://peswiki.com/index.php/Directory:Cold_Fusion samt http://d2fusion.com/.  Man kan också bli ignorerad, förlöjligad, förföljd, få sin forskning förstörd, bli fängslad – och komma igen: http://johnsearlstory.com/story.html.  Wilhelm Reich gick det inte lika bra för, han dog i fängelse på 50-talet i USA, och man eldade upp hans anteckningar.

Sedan har vi professor Ruggero Maria Santilli.  Hans kynne är inte riktigt svenskt, och hans vänner anser honom vara världens kanske största geni.  Det är nog ett stort hinder för många.  :)  En produkt som bygger på hans teorier är MagneGas, se http://magnegas.com/.  Den gode italienaren finns i en mycket intressant krets utanför ‘vetenskaps’fundamentalisternas erkända tidskrifter, etc.  Här Alpha Institute for Advanced Study (AIAS): http://aias.us/.  Se även the Santilli – Galilei Association on Scientific Truth: http://santilli-galilei.com/.  För den som verkligen vill dyka in i Ruggero Maria Santillis verk rekommenderas dessa länkar, 4x-versionerna är pappersbesparande men frestar mer på ögonen:

Solens elektriska himmel, från David Talbott
Här ovan en bild på solens elektriska himmel.  Tack vare hålet i densamma/solfläcken så ser man ned genom denna heta himmel mot den betydligt kallare ytan längre ned, helt enligt den följande kosmologiska modellen.

David G. Yurth och Donald Ayres har skrivit en artikel som kan vara hur kosmos EGENTLIGEN fungerar, och som i vilket fall som helst ger en teoretisk grund för en stor del av den kunskap jag nämner här, på ett sätt som ‘vetenskaps’fundamentalisterna inte klarar:

Här en till kille som kan förklara hur man gör gravitation av elektricitet: http://electrogravity.com/.  Och här en fantastisk vortex-matematik: http://markorodin.com/.

Man kan fortsätta i det oändliga – det råder inte brist på vetenskapliga och tekniska lösningar på mänsklighetens problem, till och med transmutering av atomsopor är sedan länge löst (http://nuclearwasterecycling.com/).  Utan vad det råder brist på är vilja att göra livet drägligt för alla hos dem vi har tillåtit bli våra ledare (plus lite ‘not invented here’ = ego), och brist på insikt hos oss andra.  Dr. Norberto R Keppe berättar t.e.x. i “Liberation of the People: the Pathology of Power” om våra ledare som inte tycks vilja att vi människor ska ha det bra, och som i sitt sjuka tillstånd därför motarbetar människor som kommer med lösningar för allas bästa.  Det låter helt sjukt, men även den psykiatriska vetenskapen börjar så smått inse att det är detta som sker.  Att vi inte själv förstår visar att vi själv också är sjuka, men i den mån vi börjar se vad som har hänt, i den mån börjar vi själva tillfriskna.  Sådan insikt är början till lösningen på den enda riktigt reella krisen, Fantasikrisen.  Vi kan heller inte skylla på sjuka ledare – jag har oftare än jag mår bra av kommit i kontakt med som jag trodde vettiga människor som tycker att mänskligheten gott kan få gå under.  Det är inte bara ‘psykopatiska ledare’ som är problemet…  Så skyll inte på någon, men undvik de sjuka (= ‘grindvakterna’ inom vetenskap, information, ekonomi, o.s.v., det finns spekulationer om att de är organiserade) och finn vägar till att världen och du själv kan tillfriskna!  Och bränn inte mig på häxbål. :)

Skolgården

Vi behöver växa upp, och sluta med maktspelen från skolgården, där den kreative trycks ned i skiten igen.  Om vi någonsin kollektivt ska kunna komma upp ur skiten.

Leif Erlingsson
2007-12-05

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

[Available in English as "Crisis of Imagination".]