av Leif Erlingsson
2008-11-06

Tidigare publicerad på lege.net.

1988 gick jag in i mormonerna för att finna stöd.  2003 visade jag bland mormoner på att det amerikanska anfallskriget mot Irak den våren byggde på lögner och därför strider mot mormonernas läror.  Jag upptäckte då att flertalet mormoner föredrar att stödja krigsbrottslingar hellre än sanningssägare, som betraktas som onda eller missledda.  Så var det med det stödet.

2005 startade jag ett par forum 1,2 och en blogg 3 för att visa det svenska folket att det inte bara tycks handla om krigsbrottslighet i Irak utan om ett hot mot själva vår överlevnad. 4  Jag upptäckte då att flertalet svenskar föredrar att låtsas som att allt är normalt och som att det inte finns anledning till oro.

Det har alltid funnits djupingar, som sett det andra inte ser.  Som har sökt stöd i medmänniskor.  Som inte har fått det.  Är några av de “elakingar” jag letat efter människor som i tidigare inkarnationer svikits i sina förhoppningar på uppbackning från medmänniskor, och som av detta har dragit slutsatserna att var och en får ta hand om sig själv.  Att från massan finns inget stöd?

Jag anar att valet mellan “ont” och “gott” kan ligga och balansera ungefär på ovanstående balanspunkt.  Det finns också de som vänder “svaga människor” ryggen; “låt dem dö med det samhälle de är medberoende med”, ungefär.  Mitt “problem” är väl att jag är beroende av stöd, jag klarar det inte ensam.  Om samhället dör, dör jag.  Såvida inte förstås det går att överleva i mindre grupper utan resten av samhället, och jag tas upp i en sådan grupp.

Att tro på stöd från andra, att tro att det skulle gå att skapa ett fungerande samhälle, är det att lura sig själv? 5  Eller är det den enda möjligheten, om vi ska överleva på ett värdigt sätt? 6, 7
______

Fotnoter:

  1. http://life.lege.net/” – Diskussioner om etik & politik som tjänar livet, i relation till d:o som tjänar andra värden än livet och människorna.  Kontrasten mellan dödens och livets etik tydliggörs.
  2. http://mediekritik.lege.net/” – Diskussioner och analyser om vad som inte skrivs i media och varför.
  3. http://blog.lege.net/” – Intelligentsians blockering; Skapar ny verklighet, utan att blunda för den gamla.
  4. EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD – för hela mänskligheten“, av Prof. Jens Jerndal, 2008-08-25.
    Bilagor:
  5. Jag funderar på om orsaken att vi inte stödjer varandra kan vara att vi splittrats i så många olika verklighetsuppfattningar – “olika språk” – att vi helt enkelt inte förstår varandra?  Se fotnot 5 i “Tro på liv och död“, av Leif Erlingsson, 2008-10-20.
  6. “An Interview With Richard C. Cook: The Challenger Disaster, Financial Collapse And Viable Solutions“, av Gary Corseri, 2008-10-23.
  7. http://monetary.org/” – American Monetary Institute, AMI.

Liknande texter:

Se även:

  • Konspirationsteorins ursprung“, om varför obekväma och ej allmänt accepterade fakta avfärdas som “konspirationsteorier”, respektive varför sanningssökaren inte kan låta bli dem.

______

Leif Erlingsson
2008-11-06