I ett universum (eller är det multiversum?) av många dimensioner och sinsemellan mer eller mindre sannolika verkligheter (och därför samtidigt sinsemellan mer eller mindre verkliga) kan en av alla dessa verkligheters verktyg såsom instrument och intellekt omöjligt bistå i navigering bortom denna verklighet.

Två förhållningssätt är möjliga. a) Om det inte tillhör vår verklighet så saknar det existens och man behöver ej förhålla sig till sådant nonsens. b) Andra verkligheter pockar på uppmärksamhet, och vi behöver finna förhållningssätt.

När jag 1988 lämnade intellektuell kunskap för religiös så hamnade jag förvisso i en ny fallgrop. MEN min känsla, min intuition att intellektuell kunskap är en återvändsgränd var inte fel. Jag behövde göra misstag på hjärtats väg, för att få erfarenhet och bli lite klokare, lite mer klarsynt. Svaren går bortom vår värld. De kan ej fås av våra instrument eller av vårt intellekt. De kan endast fås av individen, när hon är redo.