Denna plats är ett rent artikelarkiv.  Inga kommentarer tillåtna.  Flertalet artiklar har dock redan kommenterats på sina ‘originallänkar’, som bifogas varje återpublicering.  ‘Originallänkarna’ går till en statisk kopia av de verkliga originalen, detta för att materialet ska vara mer ‘arkivbeständigt’.  I den mån de ursprungliga aktiva forumen finns kvar vid den tidpunkt då du läser detta, så bör dock kommentarer länkas dit även från de statiska kopiorna.

Länkarna i högermarginalen är kronologiskt sorterade och daterade, äldst först.  De leder endast till lokala artiklar.  Det är i själva verket den bästa metoden att slå upp och läsa artiklarna här.

Syftet med artikelurvalet är att visa hur min egen insikt utvecklats, och varför.  Det börjar med artiklar som dekonstruerar mormonismen, sedan artiklar med fokus övriga omvärlden.  Men övriga omvärlden är med även i de mormonism-dekonstruerande artiklarna, eftersom diskrepansen mellan verkligheten och teorin var vad som väckte mig till att börja dekonstruera.

Människan är så funtad att mycket få klarar av att även inför sig själva framstå som onda.  Här kommer ideologi in.  Och därför är ideologi farlig.  Och måste därför kritiseras och analyseras.

Jag tror att personer utan egen sekt + sekt-avprogrammeringserfarenhet oftast är handikappade när det gäller att förstå konspirationer och dessas manipulationer.  Mycket av mitt skrivande nuddar vid denna insikt.

Leif Erlingsson
2009-02-19