När inget av alternativen är acceptabla så är det enklaste att tänka att man inte kan veta, och lämna ämnet.  Detta är, hävdar jag, syftet med Psy-OPsen som genomfördes från 9-11 och framåt.

Tio år av konspiration har, konstaterar Leif E Ström i en eftertänksam Sourze-kommentar 2011-09-12, tyvärr skapat en avskräckande verksamhet.  Och inte bara på Sourze, vilket var hans oro [1], utan för allt självständigt kritiskt tänkande.  En annan Sourze-profil kom att väl uttrycka detta genom konstaterandet “Man borde gå på kurs för att fatta världsläget- för till sig själv, kan man inte lita.[2].

Detta torde, hävdar jag, vara syftet med Psy-OPsen som genomfördes från 9-11 och framåt.  Att det ska vara för många “bollar” i luften, och att man inte ska tycka sig kunna veta vad som verkligen hände.  Och att inget av alternativen – PsyOPsens “Inside Job” – eller den ännu mer tankeblockerande officiella (också konspirations-)versionen – är acceptabel, så det enklaste är att tänka att man inte kan veta, och lämna ämnet.

John Lamb Lash menar att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan [3].  Detta är mycket allvarligt.  Vi kan alla se att alla varit förvirrade i tio år, eller krampaktigt hållit fast vid vad någon annan förklarat.  Poängen med 9-11, liksom med pengasystemet, är att det som har gjorts är bortom vad vi kan tänka oss.  Det har gjorts med Stealth, med dold metod – Vilket gör oss än mer beroende av auktoriteter.

Men angrepp på den egna befolkningens tankeförmåga – vilket är detsamma som Psy-OPs mot den egna befolkningen – innebär civilisationsupplösning.  Ett samhälle som bedrar sina egna går under [4].  Någon sade mig att Psy-Op officiellt implementerats mot den egna befolkningen inte bara i USA utan även i Sverige.  Jag borde ringa regeringskansliet och kolla.  Tror inte de skulle våga ljuga “on the record”.  (Det mesta tycks handla om att hålla sina egna händer rena, och låta någon annan ta smällen.)

Dr. Judy Wood vet vilka som vet vem som utförde 9-11, och hon har visat hur vi alla kan ta reda på det [5 - 8].  Jag håller själv på!  Hur det gjordes har hon bevisat bortom varje rimligt tvivel [10, 11].  (Sättet på vilket ärendet inte togs till rättslig prövning är i sig en rättsskandal.)  Hennes exempel däremot att syftet kan vara att störta USA:s regering är just ett exempel.  Hon tänker sig att de som genomfört 9-11 med PsyOP kan ha gjort så för att fullkomligt undergräva allt förtroende för myndigheterna, i syfte att senare själv enkelt och med allmänhetens gillande ta makten.

John Lamb Lash å sin sida tänker att 9-11 kan vara ett angrepp på själva mänskligheten, på själva vår tankeförmåga, från en part som inte själva räknar sig till mänskligheten [12].  Lyssna!

Enbart genom dekonstruerandet av Psy-OPerna kan vi komma att se den kristallklara sanningen.  “[I] dekonstruerandet av hur det gick till, så kan vi dekonstruera Psy-OPsen och få Psy-OPsen ut ur våra egna medvetanden.  Den stora svårigheten det är för människor att förstå Judy Woods arbete, som är så klart som kristallklart vatten från en källa.  Varför är det så rörigt och så svårt att se detta?  Eftersom våra medvetanden fortfarande är i dimman och förvirringen från Psy-OPsen.  Och det enda sätt vi kan komma ut är genom att dekonstruera det.[9 b) - som är en översättning till svenska av den viktigaste delen av ett samtal nyligen mellan Thomas (Touchstone Tom) Malone, Dr. Judy Wood och John Lamb Lash.]

Let the chips fall where they may!  Endast den som är rädd för sanningen kan ha något emot ett helt ärligt vetenskapligt utforskade av vad som hänt, utan skygglappar av egna föreställningar om vad man tror kan vara möjligt och rimligt, utan enbart styrt av bevisen.  Ingen vet vem som är skyldig, det är själva poängen.  Men vi måste få veta det, för innan vi vet det så är mördaren fortfarande lös.

Leif Erlingsson, Tankebrytare

Referenser:

 1. Leif E Ström i tråden “Kunde den första attacken mot WTC ha stoppats?“, 2011-09-12 12:18 inlägg #21, http://www.sourze.se/forum/thread/10765272/page3#post10765725 .

 2. Pia I i tråden “9/11 och hotet mot det fria ordet“, 2011-09-13 01:47 inlägg #59, http://www.sourze.se/forum/thread/10765491/page6#post10765782 .

 3. John Lamb Lash säger att 9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan.  Att detta angrepp är det allvarligaste angrepp mänskligheten någonsin har utsatts för.  “John Lash Challenge to the Crop Circle Wizards“, Blog Talk Radio 2011-08-30, http://www.blogtalkradio.com/grok-the-talk/2011/08/30/challenge-to-the-crop-circle-wizards-john-lash .

 4. Bernard Lovell, brittisk astronom och författare:  “A study of history shows that civilizations that abandon the quest for knowledge are doomed to disintegration.“.

 5. Samtal mellan Thomas (Touchstone Tom) Malone, Dr. Judy Wood och John Lamb Lash, “Dr Wood and John Lash The quintessential talk on 911 Hour 1“, Blog Talk Radio 2011-09-06, http://www.blogtalkradio.com/grok-the-talk/2011/09/06/dr-wood-and-john-lash-the-quintessential-talk-on-911-hour-1 .  Lyssna gärna även på andra timmen, http://www.blogtalkradio.com/grok-the-talk/2011/09/06/dr-wood-and-john-lash-the-quintessential-talk-on-911-hour-2 , samt på “Judy Wood – 9/11 Ten Years Later“, Red Ice Radio 2011-09-11, http://redicecreations.com/radio/2011/09/RIR-110911.php .

 6. Ibid, 00:53:05:  Dr. Judy Wood:  “I determined what happened, how it happened – some kind of energy weapon.  And I know those who helped covered it up.  The contractors on the NIST report.  Some of them are familiar with energy weapons.  They develop and manufacture energy weapons.  It was one of them who also have a contract with the US government to know who anywhere is developing such weaponry, any weapon of mass destruction.  Who has developed it.  So not only would they know what weapon it was but they would pretty much know who’s weapon it was.  If they know who is developing whatever they would know what the capabilities of various entities.  So that’s why I went after them.  But I think it’s so important to first figure out what happened.

 7. Ibid, 00:54:36  John Lamb Lash:  “To those people who still have trouble thinking that it could have been done by Directed Energy Weapons, and have trouble believing that these weapons exist, go to Dr. Wood’s website to the page which is jaw-dropping which has evidence which is not evidence that she has concocted, it’s nothing speculative, it is actually taken from the website of ARA and also from this other organization, what is it called…“  Dr. Judy Wood:  “Directed Energy Professional Society.“  John Lamb Lash:  “Yea, the DEPS.  Have you ever heard of the DEPS — folks — the Directed Energy Professional Society?“  Thomas (Touchstone Tom) Malone:  “I’ve never heard of that.“  John Lamb Lash:  “It really exist.  And if Directed Energy doesn’t exist, and if it’s just a fiction, then how come there is a Directed Energy Professional Society that is linked to a whole number of government contracting agencies for every name that you can think of such as Halliburton or Boeing or all the great companies and corporations that deal with the military and contract to the military are in this club of the Directed Energy Professional Society.  I mean, is this something out of a science fiction writer or does it really exist?  Well I didn’t even know it really existed until I saw the documentation for it on Dr. Wood’s site.  So if you are wondering about whether this kind of energy really exist or not, apparently there are a lot of people in corporations and the military and corporate structure who absolutely do believe it exist and as Dr. Wood said, they ought to have been able to tell us who did this or who holds the devices capable of doing this.  And they completely betrayed the trust of the American public in their role of consulting for the NIST report in that they didn’t do that.  You see, they didn’t do that.  Because they didn’t want to point the finger at those people.  But we are not that far away from seeing who they are.  One thing that continually encourages me about Dr. Wood’s work is that although it doesn’t say who did it it makes it possible for us to seriously undertake finding out.“  Dr. Judy Wood:  “Now I don’t know who did it, but I know who knows.“  John Lamb Lash:  “Right.  Who knows.  And that is not something that only you should know, Dr. Wood.  It’s not something that you alone should know.  Any reasonable sober person who is willing to spend some time investigating it can come to the same conclusion.  So this is absolutely a key point.“  ( – 00:57:35.)

 8. Den webbsida John Lamb Lash och Dr. Judy Wood refererar till i fotnot 7 är http://drjudywood.com/articles/ARA/ARA.html .  Figur 1(a) och 1(b) på denna sida, som Dr. Judy Wood fick från ARAs website, är särskilt intressanta.  Hade detta varit en illustrerad artikel så skulle dessa definitivt ha varit med.  Som Dr. Wood förtydligar i ett email, “Applied Research Associates (ARA) had the most number of employees working on the NIST report of all of the contractors.  The leader of their team has given presentations on energy weapons at technical conferences.  That is his area of expertise.“  I min översättning:  “Av alla underkontraktörer så är Applied Research Associates (ARA) den som hade flest anställda som arbetade på NIST rapporten.  Ledaren för deras team har gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser.  Det är hans expertisområde.“  (Denna fotnot skrevs om 2011-10-15, det datum Dr. Judy Wood hjälpte mig att hitta den korrekta referensen efter att jag tidigare felaktigt angett att någon annan sida “bör vara” den som refererades till i fotnot 7.)

 9. a)  Samtal mellan Thomas (Touchstone Tom) Malone, Dr. Judy Wood och John Lamb Lash [5], först engelskt original i min transkription, sedan min översättning till svenska:

  Deconstructing the Psy-OPs is the only way we are going to see the crystal clear truth:

  1:01:58 John Lamb Lash:  “Just imagine, You know what it is to frame someone.  Okay.  We all know the story.  We’ve seen the detective films many times.  A man doesn’t kill his wife.  Somebody does.  But he is framed for the murder of his wife.  Okay.  We have seen that story in a plot many times.  Right.  Let me give you another plot.  How about a man kills his wife and then he is framed for what he actually did.  Did you ever hear that story.  They are framed for what they actually did.

  1:01:42 Dr. Judy Wood:  “Here’s an example of that that I have often used:  Let’s say you have someone standing over a dead body with a smoking gun.  And so you haul them into court and charge them with death by gunshot.  Turns out they killed the person but they poisoned him.  So there’s no bullet hole in the body.  The guy get’s off and due to Double jeopardy he can’t be tried again.

  1:02:15 John Lamb Lash:  “There you go.  That’s right.  So let’s say that some clever twist like that, either the example that I gave, someone that is framed for something they actually did and then they have a clever lawyer come in and say “oh, my god, you were framed”, and they get them off from something they did because it makes them appear as if they were framed and thereby innocent.  That plot and the plot that Judy Wood just described.

  Let’s consider that something like that plot happened at 911, and it’s part of the Psy-OPs.  And as long as we are caught in the Psy-OPs we are never gonna see it.  We have to to step outside of it.  And the big difference — and this is just about the most important thing I want to say this evening — the big difference between Dr Woods argument on evidence of what happened on 911 and the Truth Movement Inside Job argument:  Dr Wood’s argument is pure science, it doesn’t contain an accusation.  But the the Truth Movement Inside Job, which purports to be based on science, purports to be based on architects and engineers and scientists looking at the evidence, does point to a perpetrator.  And therefore it is not pure science.  You see.  It is part of the Psy-OPs.  Because the Psy-OPs wants us to look at a certain perpetrator.  It want’s to frame someone, namely the united states government.

  But the twist in this story, that I am asking you now to consider, is that the perpetrators who were framed actually did what they were framed for, but they didn’t do it in the way that they thought they were going to do it.

  And in deconstructing how these events took place on that day, in deconstructing how they took place, we can deconstruct the Psy-OPs and get the Psy-OPs out of our own minds.  The great problem with people recognizing Judy Wood’s work, which is truth as clear as crystal water from a spring.  Why is it so muddled and so difficult to see this?  Because our minds are still in the fog and confusion of the Psy-OPs.  And the only way we can get out of it is by deconstructing it.  And that’s what I would like to try to do a little bit this evening.“  ( – 1:04:49. )

  b)  Översättning av ovanstående till svenska:

  Enbart genom dekonstruerandet av Psy-OPerna kan vi komma att se den kristallklara sanningen:

  1:01:58 John Lamb Lash:  “Föreställ er, ni vet alla vad det är att sätta dit någon.  Okey.  Vi kan alla berättelsen.  Vi har sett deckar-filmerna många gånger.  En man dödar inte sin fru.  Någon gör det.  Men han sätts falskt dit för mordet på sin fru.  Okey.  Vi har sett den intrigen många gånger.  Visst.  Låt mig ge er en annan sorts intrig.  Vad sägs om en man som dödar sin fru och sedan sätts han falskt dit för vad han faktiskt gjorde.  Har ni någonsin hört en sådan intrig?  De sätts falskt dit för vad de faktiskt gjorde.

  1:01:42 Dr. Judy Wood:  “Här är ett exempel på det som jag ofta har använt:  Antag att någon står bredvid en död människa med en rykande pistol i handen.  Så ni tar honom till domstol och anklagar honom för mord med pistolskott.  Det visar sig att offret mördats men med gift, han har förgiftats.  Så det finns inget skotthål i kroppen.  Killen blir frikänd och på grund av principen mot dubbel straffbarhet (eng: Double jeopardy) så kan han inte ställas inför rätta på nytt.

  1:02:15 John Lamb Lash:  “Just det.  Det stämmer.  Så antag någon listig vändning som den, antingen exemplet jag gav, någon som falskt sätts dit för något de faktiskt gjorde och sedan har någon smart advokat som kommer in och säger “men gud, du har blivit falskt ditsatt”, och de blir frikända från något de gjorde för att det får dem att framstå som att de varit falskt ditsatta och därmed oskyldiga.  Den intrigen och den intrig Judy Wood just beskrev.

  Låt oss tänka oss att något sådant som den intrigen hände vid 911, och att det är en del av Psy-OPsen.  Och så länge vi är fångna i Psy-OPsen så kommer vi aldrig att kunna se det.  Vi måste stiga ut ur det.  Och den stora skillnaden — och detta är ungefär det viktigaste jag vill säga denna kväll — den stora skillnaden mellan Dr Woods argument baserat på bevis för vad som hände vid 911 och sanningsrörelsens Inside Job argument, som gör anspråk på att vara baserad på vetenskap, gör anspråk på att vara baserad på arkitekter och ingenjörer och vetenskapsmän som ser på bevisen, är att den senare pekar på en gärningsman.  Och därför är den inte ren vetenskap.  Ser ni.  Den är en del av Psy-OPsen.  Eftersom Psy-OPsen vill få oss att titta på en särskild gärningsman.  Den vill sätta dit någon, nämligen Förenta Staternas regering.

  Men den oväntade vändning i denna intrig som jag nu ber er att tänka er, är att gärningsmännen som falskt sattes dit faktiskt gjorde vad de satts dit för, men de gjorde det inte på det sätt som de trodde att de skulle göra det på.

  Och i dekonstruerandet av hur dessa händelser utspelade sig denna dag, i dekonstruerandet av hur det gick till, så kan vi dekonstruera Psy-OPsen och få Psy-OPsen ut ur våra egna medvetanden.  Den stora svårigheten det är för människor att förstå Judy Woods arbete, som är så klart som kristallklart vatten från en källa.  Varför är det så rörigt och så svårt att se detta?  Eftersom våra medvetanden fortfarande är i dimman och förvirringen från Psy-OPsen.  Och det enda sätt vi kan komma ut är genom att dekonstruera det.  Och det är vad jag skulle vilja försöka göra en ansats till denna kväll.“  ( – 1:04:49. )

 10. Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go?  –  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010).

 11. Request for Corrections (RFC) to NIST
  http://drjudywood.com/articles/NIST/NIST_RFC.html .

  Dr. Judy Woods federala qui tam fall
  http://drjudywood.com/articles/NIST/Qui_Tam_Wood.html .
  Ursprungligt registrerat den 25 april 2007, och alla senare, mot underleverantörerna till National Institute of Standards and Technology (NIST) för vetenskapligt bedrägeri.

 12. Andra timmen, samtal mellan Thomas (Touchstone Tom) Malone, Dr. Judy Wood och John Lamb Lash, “Dr Wood and John Lash The quintessential talk on 911 Hour 2“, Blog Talk Radio 2011-09-06, http://www.blogtalkradio.com/grok-the-talk/2011/09/06/dr-wood-and-john-lash-the-quintessential-talk-on-911-hour-2 , 0:03:45 och framåt, där John Lamb Lash formulerar en hypotes som han aldrig förut uttryckt offentligt — inte heller till sina två andra samtalspartners.  Hypotesen slutar med att 9-11 kan vara ett angrepp på själva mänskligheten, på själva vår tankeförmåga, från en part som inte själva räknar sig till mänskligheten.  Lyssna!

 

Även publicerad på blog.lege.net.
Se gärna relaterade De fysiska bevisen.