av Leif Erlingsson
2007-08-28

Tidigare publicerad på lege.net.

Expertbluffen är att det finns någon auktoritet utanför dig själv som är mer att lita på, än till dig själv.  Detta gäller alla sammanhang.  Allt.  Som religion, vetenskap, politik, ekonomi, hälsa, journalistik,….  Det finns de som är skickligare än du, javisst.  Kunnigare.  Men det är alltid upp till ditt eget omdöme vilka du ska lyssna på och vad du ska ta emot av det som sägs.  Och det är ingen annan än du själv som är ansvarig för resultatet.  Om du ger bort din makt till en galen ledare – då är det du som är galen.  Om du säger att “det där begriper jag inte”, “det får experterna som förstår ta hand om”, då har du gett bort din makt.  Men du är fortfarande ansvarig för resultatet.  Människor vill inte tänka, vill inte ta ansvar.  Men det är en illusion att man skulle kunna slippa ifrån.  Det kommer alltid surt efter, om inte i denna inkarnation så i en annan.

Leif Erlingsson
2007-08-28