av Leif Erlingsson
2008-02-27

Tidigare publicerad på lege.net.

Det ligger inte för mig att ställa mig på skorstenen med en megafon som en nutida undergångsprofet.  Jag försöker med hela min kraft att hålla huvudet kallt, trots all den kunskap jag samlar på mig.  Somliga tycks ta det som att jag inte vill att människor ska förstå, att jag undanhåller kunskap.  Det är tvärtom.  Jag har stött på en större agenda – en agenda där vi små människor anses sakna värde.  Och jag går inte med på det.  Inte heller ser jag det så.

Själv blev jag helt överväldigad när jag yrvaket vaknade upp för några år sedan inför att vårt samhälle är på väg käpprätt åt h-e.  Jag kunde då inte känslomässigt ta in alltför koncentrerade sanningar.  För att vara till nytta för andra som håller på att vakna så försöker jag gå någon slags balansgång mellan att förklara och att inte aktivera allas mentala försvarsmurar.  Det finns de som pumpar på med allt de vet, på en gång, samtidigt.  Som GlobalWorldNews.  Sådana källor är användbara för de redan vakna, men antagligen värre än värdelösa för att hjälpa nya människor att vakna, då de sannolikt ofta ger motsatt verkan – hårdare förnekelse.  I dag har dock det allmänna uppvaknandet kommit så långt att jag känner att jag mer tydligt kan länka dit.

I samband med mitt eget uppvaknande har jag engagerat mig i olika sammanhang där jag hoppades finna tecken på medvetande.  Dessa sammanhang har i det stora varit besvikelser, men jag har knutit personliga kontakter, och fortsätter mycket medvetet att nätverka med medvetna människor.  Jag knyter alltså mycket medvetet hela tiden nya kontakter – globalt.  Nätverkande är en mycket viktig del av det ingående paradigmet.  Vi står nämligen inför ett paradigmskifte där ickereligiös andlighet samt fri energi – det hänger ihop – kommer att bli en praktisk och vetenskaplig självklarhet.

Leif Erlingsson
2008-02-27