av Leif Erlingsson
2005-08-06

Tidigare publicerad på lege.net.

Att stödja USA:s våldtäkt på civilisationens vagga är som att stödja en massmördare för att han har dödat en annan mördare.  Att klamra sig fast vid "hur skulle man annars fått bort Saddam från makten" är att bortse från mänsklighetens, Irakiernas och Iraniernas själva överlevnad.  Det är att indirekt stödja avskyvärda brott mot mänskligheten.  Jurister från 10 olika länder hörde 54 vittnen om händelserna i Irak.  Läs t ex denna utmärkta artikel i TusenPennor, som har ett utdrag ur ett mycket starkt vittnesmål i slutet: http://tusenpennor.se/Patrik_Paulov/PPTexter/IraQtrib.htm

För många år sedan, under Frankrikes brutala krig mot Algeriet, talade Jean Paul Sartre till de franska intellektuella:  "Kära landsmän, ni som mycket väl vet allt det som begås i vårt namn – detta är inte rätt.  Det är inte rätt att ni inte säger ett ord om det till någon, inte ens till er egen själ.  Ni tiger av fruktan för att stå till svars inför er själva.  Jag medger att ni i början kanske inte var medvetna om vad som skedde; senare tvivlade ni på att sådana saker kunde förekomma, men nu vet ni allt och tiger ändå."  I dag, när många av oss är medlöpare till radioaktiv nedsmutsning av Irak och andra länder med så kallad DU-ammunition, samt urskillningslöst dödande av civilbefolkning och förstörande av sjukhus med människor och allt, och hela städer, så är dessa ord brännande aktuella på oss själva.  Vi kan inte tiga mer.  Har vi inte förut öppnat munnen måste vi göra det nu, eller för evigt leva i skammen över att vi inte tog ställning mot denna stora ondska.  Att det som sker dessutom grovt bryter till och med krigets lagar kan tyckas vara en petitess – det är väl ingen som bryr sig om lagar längre?  Men det innebär ändå att vår eventuella fortsatta tystnad visar att vi sympatiserar med den grövsta kriminalitet som finns: krigsbrottslingens.  Det gör oss i så fall intellektuellt sett själva till kriminella, i anden om inte i handling.  Vad gäller Irak så verkar de flesta historiker vara mot kriget, se vidare: http://blog.lege.net/ .

Det senaste är att USA planerar oprovocerade kärnvapenanfall mot Iran.  Intelligentsian tycks liksom de svenska nazi-medlöparna under Hitler-tyskland helt förhäxade, nu av USA.  Augustinumret av The American Conservative innehåller en notis om att USA:s strategiska kommando håller på att planera för oprovocerade kärnvapenanfall mot Iran.  ("The American Conservative", s 27, 1 augusti 2005.)  Uppgifterna har läckt från flera högre Amerikanska Flygvapenofficerare, som är helt chockerade över vad det är de håller på att göra, men som (fegt) inte är beredda att offra sina karriärer genom att komma med invändningar den officiella vägen.

Räkna inte med att den svenska medlöparpressen kommer att skriva om det.  De är fäaktigt undergivna i sitt kryperi och följsamhet till "Den Nya Ordningen" i USA och annorstädes.  Kända intellektuella i Sverige som jag är i kontakt med anser att förklaringen helt enkelt är onödigt höga löner som de ansvariga svenska mediaarbetande har getts, vilket gör dem till "presstituerade".  De riskerar inte sina fina förmåner och att kunna försörja sin familj så flott genom att gå och bli hederliga.  Hederlighet lönar sig inte, är mottot i dag.  Liksom efter nazi-tiden kommer vi att få gå till räkenskap med medlöparna och fosterlandsförrädarna en dag, för deras förräderi.  Fast javisst-ja, det var väl det vi i Sverige aldrig gjorde?

Det är inte de tillfälliga, de hårt hållna underhuggarna jag talar om, utan de ansvariga utrikeskorrespondenterna och grindvakterna.  Dessa personer säkerställer en mycket konsekvent marginalisering av nyheter och uppgifter som kunde motverka deras herrars syften.  Givetvis är de SÄPO-godkända…  Det är alla "grindvakterna"; de som i "högre syfte" förvränger verkligheten.  Givetvis släppte dessa "grindvaktare" inte igenom nyheterna om Irak-Tribunalen i Istanbul eller att Istanbul-tribunalen tog upp den brottsliga pressen, de brottsliga medierna.  Men brottsligt är det.  I allra högsta grad.  För närvarande går det bara inte att komma åt.  Men etablissemanget kommer inte alltid att vara som förhäxat.

Etablissemanget bryr sig inte och många andra bryr sig inte, men bland vanliga människor är intresset stort.  Enbart i Sverige försökte bortåt 100 000 svenskar redan innan de villigas koalition utan stöd från FN den 20 mars 2003 gick in i Irak att beveka USA genom att vara ute på gator och torg och demonstrera den 15 februari 2003.  Många som aldrig annars demonstrerar var ute.  Jag gick själv i demonstrationen här i Stockholm.  I hela världen beräknas i storleksordningen 15 miljoner människor ha brytt sig så mycket att de offrat varsin dag för att uttrycka sin åsikt offentligt.  Något liknande har aldrig vad jag känner till förut hänt i mänsklighetens historia: att en så kraftfull anti-vålds-manifestation skett redan FÖRE en planerad våldshandling.  Därför står det klart att bland vanliga människor så bryr man sig väldigt mycket i dag, jämfört med för länge sedan.  Men många känner vanmakt och vet inte hur man kan påverka.  Den 20 mars 2003 var det iallafall mycket tydligt att världens mäktiga FÖRAKTAR vanliga människornas mycket starka känslor mot militärt våld och militära "lösningar", som inte är lösningar utan föder mer och mer problem, som bara tar slut där icke-våldet tar vid.

Makt korrumperar.  Vårt demokratiska ansvar som medmänniskor är att hjälpa dem som har anförtrotts makt att förbli okorrumperade – och varandra att leva i ett fritt samhälle – genom att demaskera lögn och mörkergärningar, genom att tvinga alla makthavare att verka i sanningens starka ljus.  Endast på detta sätt kan vi behålla ett sunt samhälle, sunda organisationer, sunda religioner.  Ingen makthavare, vare sig han är president för ett land, för ett företag, för en religion eller för en kyrka, får tillåtas verka i mörker och hemlighet.  Alla hemliga föreningar ska ut i ljuset.  Hela tiden.  Och ansvaret vilar på dig och på mig.  På alla människor.  Det är vanliga människor som håller fascismen och totalitarismen stången.  Det var så i Spanien mellan 1936 och 1939, och det är så i hela världen i dag.  Fienden är lögner, bedrägerier, propaganda förklädd till nyheter och blidkande av det onda – medlöperi alltså.  I vår vildvuxna kritik och genomlysning av offentliga ämbetsmäns, makthavares, företagsledares och religiösa ledares göranden och låtanden är vi ibland visa och ibland själva mindre kloka.  Men det är alldeles nödvändigt att allt förs ut i ljuset till allmän diskussion.  När detta ej sker, då sker orättfärdighet.  Vi ska inte ha något att göra med sådant som inte tål att talas om och som inte tål att skärskådas!

För demokratiskt sinnade personer tycks ovanstående vara truismer, onödiga att påpeka.  Men för väldigt många människor i dag är de inte alls självklara.  Många har auktoriteter som "inte får ifrågasättas".  För någon är det "Presidenten" – som kan vara presidenten för deras land.  För någon annan kan det vara deras religiösa auktoriteter.

Så, för alla människor som är "manliga" och modiga nog att stå upp emot orättvisor, lögner, bedrägerier, manipulationer, krav på "lojalitet" som innebär att man ska hålla tyst om det som är fel i olika sammanhang säger jag:  Stå upp för det som är rätt.  Var inte rädda för att avslöja lögner och bedrägerier!  Var äkta!  Men var beredd på att det kostar.  Var beredd på att bli hatad och baktalad.  Det är ändå värt det.  För vad är det för mening med att leva ett falskt liv?

I Irak har minst 100 000 civila dödats, 60 000 hålls i fängsligt förvar under inhumana omständigheter och utan formella anklagelser av USA.  Tusentals har försvunnit, tortyr har blivit vardaglig, fredliga demonstrationer möts med död, internationella journalister, akademiker, intellektuella och vetenskapsmän tillfångatas eller lönnmördas av USA:s hantlangare.

Detta är vad den försvarar, som menar att det var rätt att låta USA gå in i Irak.  Se åter artikeln om Världstribunalen om Irak och vittnesmålet i slutet av artikeln här: http://tusenpennor.se/Patrik_Paulov/PPTexter/IraQtrib.htm

Och detta var bara början.  Listan kan fortsätta länge, med t ex kollektiva bestraffningar, kidnappningar, straff utan rättslig prövning, censur, radioaktiv och annan nedskräpning, förstörelse av mänsklighetens kulturella arv i Irak, stöld av Iraks tillgångar och utdelande av desamma till vänner till Bush, konverterandet av ekonomin i Irak till en klient-ekonomi till USA, förstörandet av en hel stad med innevånare och allt (eller är det två städer, censuren gör det svårt att få upplysningar), inte skyddat civilbefolkningen i samband med militärt anfall och påföljande ockupation.  O.s.v., o.s.v..

Några vidareläsningsrekommendationer:

 • Bush i Babylon av Ali Tariq
 • Fundamentalisternas kamp av Ali Tariq
 • The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic av Chalmers Johnson
 • CIA och USA:s verkliga utrikespolitik av William Blum (som förresten skrev epost till mig och frågade om revolutionen hade startat i Sverige när jag som tredje svensk samma dag blev med på hans The Anti-Empire Report Some things you need to know before the world ends epost-lista)
 • The Terror Timeline : Year by Year, Day by Day, Minute by Minute: A Comprehensive Chronicle of the Road to 9/11–and America’s Response av Paul Thompson (förlaget har förbjudit export av denna men jag kunde beställa den som begagnad)
 • Value Wars : The Global Market versus the Life Economy av John McMurtry
 • Painful questions. An analysis of the September 11th attack av Eric Hufschmid
 • The New Pearl Harbor: Disturbing Questions About the Bush Administration and 9/11 av David Ray Griffin, Richard Falk
 • The 9/11 Commission Report: Omissions And Distortions av David Ray Griffin (David Ray Griffin är en högt respekterad teolog som har tagit sig an en av nutidens mest brännade frågor – den om 9/11.)
 • Man kan ladda ned den officiella 11 september rapporten från Internet.  Det har jag gjort, och jag har gjort vissa undersökningar i densamma.  Den är verkligen helt undermålig och förtiger helt vissa områden för att därigenom försöka undslippa dem, såsom problemet med byggnad 7.  Man nämner överhuvud taget inte denna byggnad, som av allt att döma är nyckeln till hela operationen.  Byggnad 7 togs ned med kontrollerad sprängning några timmar efter att tornen hade rasat.  En kontrollerad sprängning tar veckor att förbereda…
 • Chain of Command : The Road from 9/11 to Abu Ghraib av Seymour M. Hersh
 • Confessions of an Economic Hit Man av John Perkins
 • Fånge på Guantánamo av Gösta Hultén (om Mehdi Ghezali, Svensken i Guantánamo)
 • Gag Rule: On the Suppression of Dissent and Stifling of Democracy av Lewis H. Lapham
 • Imperial America: Reflections on the United States of Amnesia av Gore Vidal
 • Deterring Democracy av Noam Chomsky
 • Necessary Illusions av Noam Chomsky
 • Fools’ Crusade: Yugoslavia, Nato, and Western Delusions av Diana Johnstone
 • Utrota varenda djävul av Sven Lindqvist
 • DE FLESTA ARTIKLAR FRÅN DENNA LÄNK:  http://tusenpennor.se/Tidigare/tidigare_nyheter.htm

Leif Erlingsson
2005-08-06