av Leif Erlingsson — fristående fortsättning från Förbannad sanningssägare.
2008-11-20

Tidigare publicerad på lege.net.

Min sanning i dag är att vi som mänsklighet är begränsade endast av vårt gemensamma medvetande, och av konsekvenserna av våra val.  Tror vi gemensamt att vi är begränsade, att det vi gör måste vara ‘godkänt’, då är vi begränsade av auktoritetstroende bokstavsmentalitet.  Vi befinner oss i Fantasikris. 1  ‘Experterna’ talar om för oss vad som är möjligt för oss.  Och något annat är verkligen inte möjligt.  Om vi tror på dem.  Annars är det endast konsekvenserna av våra val som begränsar oss.  Det är endast vi själva som begränsar oss, i båda fallen.

Min huvudsakliga livsmission – mitt livskontrakt, som jag fattat det – tycks handla om att lyfta upp och belysa hur vi hamnar i slutna tankesystem. 2  Och hur vi tar oss ur dem.  Hur vi befriar oss.  Som jag också skrev i “Förbannad sanningssägare” 2 , jag vill verkligen rekommendera “Lying for the Lord” (Min övers.: ‘Ljuga för Herren‘) och andra videoinspelade sessioner från Exmormon Foundations kongress nyligen. 3

Låt mig berätta en sedelärande historia, om människors föreställningar i ett slutet tankesystem, och dess konsekvenser:

Den i mitten av 1800-talet starkt nationalistiska mormonismen, med egen armé, en ledare med kungaambitioner och sin egen variant av sionism, provocerade den 27 oktober 1838 fram en utrotningsorder 4  från delstatsguvernören 5  i delstaten Missouri gentemot alla mormoner.  Formellt upphävdes denna utrotningsorder först knappt 138 år senare, 1976, av guvernör Christopher Bond.  Detta är historia.  Ändå tar mormoner illa vid sig, och mormonapologetiker vill komma med alternativa förklaringar, om man påpekar hur det var själva det mormonska, taget till sin extrem, som skapade motreaktionen “utrotningsorder”.  Detta beroende på omgivningens högst förståeliga rädsla för de mormonska hotelserna och vapenskramlet.  Dynamiken har senare från början av 1900-talet och framåt upprepat sig, i betydligt större proportioner.  Fast nu istället med judisk sionism.

Jag läste några länkar från en bloggtext som svartmålade min vän Lasse Wilhelmson och mig med flera, bl.a. en artikel av Rasmus Fleischer i arena 2005-10-13 “Varning för konspirationen6  men även en analys gjord vid Lunds universitets institution för politisk vetenskap HT06 av en Martin Telinius 7 , som utan att skämmas citerar Simon Wiesenthal Center och andra sannolikt partiska organisationer och författare som absoluta sanningsvittnen och auktoriteter.  Martin Telinius skriver att han dessutom själv har arbetat vid Simon Wiesenthal Center.  Inom mormonkyrkan tillämpas att vara selektiv med sanningen för att uppnå ‘högre syften’.  Alla bokreligiösa tillämpar detta.  Det är till och med formaliserat i vissa religioner.  Att därför hänvisa till uppenbart eller sannolikt partiska källor (Simon Wiesenthal Center, Forum för Levande Historia 8  o.s.v.) som enda ‘bevis’ är att på förhand diskvalificera sig.

“Förintelsen” används för att stoppa oönskade tankar.  Varumärket håller dock på att bli utslitet.  Folk börjar tröttna på dem som använder det till allt mellan himmel och jord.  Dock, utan ett effektivt ‘Förintelsen’-varumärke, så blir allt tal om ett nutida omfattande oprovocerat judehat bara löjligt.  Detta med tanke på att Israel alltsedan Nakba 1948 9  tillämpar apartheid och terror mot civila.  Vilket delvis förklarar varför just folkmordet på judar bland alla andra fortfarande på många olika sätt stärks som varumärke.  Kanske är det också för att det är européer, och inga infödingar.  Lite äkta europeisk rasism, kort sagt, som ligger bakom att allt detta snack om ‘Förintelsen’ aldrig lugnar ned sig.  Och att det långsamma folkmordet på palestinierna aldrig tar slut.  (Det är patetiskt att se hur den svenska vänsterns antiimperialism är helt impotent att hantera detta då saken inte kan analyseras enligt deras kartor.  Se även fotnot 9 i “Förbannad sanningssägare2.)

Tydligast framgick det från Rasmus Fleischer, arena 2005-10-13, “Varning för konspirationen6 , men en del av detta framskymtar även i den vetenskapliga texten:  Fleischer/Arena klumpar ihop fri energi, new age, hälsokost, antiglobalisering (glokalisering), motstånd mot kontrollsamhället, räntefri ekonomi, healing m.m. med judehat, som benämns ‘antisemitism’.  Sionismen definierar intressant nog sig själv – iallafall genom vissa av sina apologeter – apart från allt gott, så som jag ser det.  Och visar därmed sin egen patologi.

Den extrema misstron mot allt som ‘inte är godkänt’ drabbar ju alla mänskliga fält utanför etablissemangets medieindustri, vapenindustri, läkemedelsindustri, politiska system och ‘godkända’ organisationer.  Alla ‘icke godkända’ upptäcker sig befinna sig på fel sida av ‘EN MUR’.  Misstron mot allt ‘icke godkänt’ från de auktoritetstroende skapar alltså i själva verket indirekt konspirationsteoretiska tankar hos alla dessa disparata ‘icke godkända’ grupper, oberoende av varandra.  Det är först tack vare sionistapologeterna som jag nu riktigt inser bredden och vidden av alla dessa andra grupper, som genom sina respektive erfarenheter också de ‘drabbats’ av liknande konspirationsteoretiska tankar som undertecknad.

Den minsta gemensamma nämnaren är bokreligiositetens och bokstavsmentalitetens rigida och nervösa sneglande på ‘om det är godkänt’ av ‘en auktoritet’.  (Bevis för denna typ av tänkande finner vi redan i begrepp som “Kosher” och “Halal”.)  Men detta kan de bokreligiösa inte tillåta sig att se.  Alltså måste de projicera någon yttre gemensam faktor.  Och så skapar de konspirationsteorin om ‘judehatet’, och liknande.  Alla är emot dem!  Det värsta är att när man projicerar ut sådana rädslor på universum tillräckligt länge, så tenderar de att manifesteras hos mindre medvetna personer, som reagerar enligt förväntan.  Och man har skapat ‘judehatet’.

Att skriva som jag skrev i ovanstående stycke är enligt det slutna tankesystemet givetvis det absoluta beviset på min förmodade absoluta ondska.  Jag har undersökt vad sionister och deras mer eller mindre omedvetna vapendragare – långt in i Sveriges regering och riksdag – anser om dem som så att säga ‘skyller judehatet på judarna’.  Ni kan ju gissa.  Det är inte i sak annorlunda än hur mormoner betraktar den som ‘skyller antimormonism på mormonerna’.  (…Jehovas Vittnen, …Scientologerna, …)  Skillnaden är att mormonerna o.s.v. inte har politisk makt att fängsla oliktänkare för detta tankebrott.  Den andra gruppen arbetar för att hela EU ska straffbelägga denna typ av tankebrott.  Ni kan ju gissa hur vi som en gång har både fångats och brutit oss ur slutna tankesystem, och som därför har lättare för att genomskåda manipulation och ‘otillbörlig påverkan’ än de flesta 2 , känner inför detta!  Om judarna ska ha det, ska då inte mormonerna, Jehovas Vittnen, Scientologerna, o.s.v. ha det?

Vi behöver finna vägar att hjälpa alla de underbara själar som fortfarande är fångna i de olika tankesystemen, inklusive de tankesystem med tillhörande tabun som nu används för att täppa till våra munnar – sionismen alltså.  Det är inte ‘judarna’ som ‘är onda’.  ‘Det onda’ är hur vi uppfattar omedvetenhetens konsekvenser.  Som jag översatte Nicanor Perlas i mina andra text, ‘Faktiskt står vi inför mycket djupa andliga (spiritual) sociala problem, vilka kräver andliga (spiritual) gensvar från oss. …‘. 2
______

Länkar:

  1. Fantasikrisen“, av Leif Erlingsson, 2007-12-05.
  2. Förbannad sanningssägare“, av Leif Erlingsson, 2008-11-20.
  3. http://www.youtube.com/user/ExmormonFoundation“.
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Extermination_Order“.
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Lilburn_Boggs“.
  6. Varning för konspirationen“, av Rasmus Fleischer, publicerad i “arena” 2005-10-13.
  7. Martin Telinius, “Online anti-Semitism : A comparison between neo-Nazi and Islamist websites“, Lund University, Department of Political Science, SVT 004, HT 06, Tutor: Bo Petersson.
  8. En myndighet för sionistisk ideologiproduktion?“, av Lasse Wilhelmson, 2008-04-24.
  9. Nakba-förnekare med öppet slutna ögon“, av Tariq Shadid, 2007-04-14, om Nakba 1948.

______

Leif Erlingsson
2008-11-20

Stöd Leif Erlingssons ‘thinktank’ ekonomiskt!  Engagemang kostar!  PG 452 66 54-1, Leif Erlingsson.