av Leif Erlingsson
2008-09-14

Tidigare publicerad på lege.net.

Snälla farbror Ingvar Carlsson svarade i torsdags på ABF i Stockholm en frågeställare från publiken som följer: “Men om du vill påstå att det var amerikanerna själva som bombade World Trade Center då har du missuppfattat ett och annat.  Det är klart att det var terroristangrepp mot World Trade Center.”  Det var inte jag som ställde frågan, som ställdes i samband med en paneldebatt på temat “Världen efter 11 september 2001 – Ett samtal om följderna av terrorismen och kriget mot terrorismen” med Hans Blix, lett av Carl Tham.

Människan måste lära sig tala sanning
En vän kommenterade efteråt:  “Människan är en talande apa, men hon måste lära sig tala sanning!  It ain’t easy!”  Just nu klurar jag på hur det inte är information/fakta utan ‘memes’ som vi har som motstånd mot sanningen.  Akademiker såsom Erik Åsard och Rasmus Fleischer författar lärda teorier om vilka dolda motiv som ‘egentligen’ ligger bakom de olika ‘konspirationsteorierna’.  När vi därför säger “A” så har ‘de lärde’ lärt sig att det betyder “B”.  Vi säger “A” och de hör “B”.  Det är därför vi tycker att de inte lyssnar.  De tycker att vi säger att vi är fascister, extremister, antisemiter och allt möjligt hemskt.  Aldrig att vi faktiskt inte vill veta av den oändliga lögnens och fräckhetens matematik.  I själva verket “vet” ju “de” att det är de som är de kultiverade och sansade.  “Tack vare” Erik Åsard och Rasmus Fleischer med flera.

Vill inte veta, vill inte se, vill inte förstå
I december 2005 bloggade jag om en annan person, som sagt till mig “Att 11 september 2001 skulle ha ett element av amerikansk regeringsmedverkan är inte särskilt trovärdigt”.  Detta var i ett privat samtal, men jag ska nu namnge personen.  Det var Sveriges Fredsråds ordförande Valentin Sevéus.  Swami Dhyan Giten nämner i en artikel i Tidningen Kulturen, “11 september – Bluff eller terroristattack?“, att svenska Amnesty när han skickade artikeln till dem, de därvid svarade att “de vänligen ville bli borttagen från utskickslistan”.  Swami Dhyan Giten: “När jag bad om en motivering till detta, så svarade Amnesty att denna information inte är av intresse för dem.  Amnesty borde vara en av de första organisationerna att granska dessa fakta – att de inte redan gjort det är anmärkningsvärt.”

Straffbar ryktesspridning?
Jesse Ventura, före detta Navy Seal och före detta guvernör för Minnesota i USA, skäller här under en halvtimme ut [videolänk] alla apologeter i massmedia, och alla andra, som fortsätter att försvara lögnerna om 11 september.  Är det rentav straffbar ryktesspridning även i Sverige att sprida dessa lögnares versioner vidare?  Kan man dra ansvariga utgivare på SVT, politiker och andra offentliga personer inför rätta för detta?  Ska vi inte helt enkelt polisanmäla ryktesspridarna?  Vi kan börja med SVT som sänt amerikansk krigspropaganda.  Sedan nyhetsbyråer och massmedia som ensidigt sprider vidare den officiella vandringssägen och ryktet propagerat från krigsbrottslingarna i Washington.  Vandringssägen som använts för att motivera flera krig – och, vilket väl är viktigt för svenskar, har använts för att sända svenska soldater i krig, med dödsfall som resultat.  Alla dessa har rimligen ett ansvar för dessa dödsfall – som lekman är det min uppfattning att de kan anses delta i en kriminell konspiration.

Konspiration med erkända krigsbrottslingar
Man kan också undra varför alla dessa samarbetar med erkända krigsbrottslingar.  Gör inte det dem själva till brottslingar?  Jag har i helgen tittat och lyssnat på stora delar av en konferens i tradition av Justice Robert Jackson, högste åklagare vid Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget.  Jag tittar faktiskt fortfarande medan jag skriver detta på Justice Robert Jackson Conference On The Planning for Prosecution Of High Level Americal War Criminals i Andover, Massachusetts, USA, via video-direktsändning [videolänk] över Internet.  Förutsättningen är att Förenta Staternas regim är krigsbrottslingar – de har ju själva erkänt detta – och man diskuterar strategier för att ställa krigsbrottslingarna – Bush-regimen – inför rätta, hur de ska kunna fängslas efter en rättvis rättegång (kom ihåg, de har redan erkänt sina brott).  (Såg just och lyssnade på Senator Mike Gravel, det var verkligen uppfriskande! :))

Lögnens olidliga lätthet
Det skrevs för några år sedan i Aftonbladet om en ny bok om sanning, jag bloggade om den.  Boken hette “Lögnens olidliga lätthet” av Yrsa Stenius.  Jag har mer än en gång tänkt att jag måste läsa den.  Sedan borde jag läsa Erik Åsard om varför sådana som jag “är” paranoida konspiracister.  Jag har redan läst Rasmus Fleischers magisteruppsats på samma tema, “Populism och apokalyps — Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier”.  Han påpekade förresten särskilt att inga av konspirationsteorierna handlar om Ryssland, han tog upp det som att det ytterligare misstänkliggör ‘konspiracisters’ [förmodade dolda] motiv.  Detta att inga konspirationsteorier skulle peka på Ryssland är – om det är sant – i sig anmärkningsvärt, och en sak att undersöka vidare, men det ligger utanför ämnet för denna artikel.

En konspirationsteori om konspirationsteorier
Googla: “Populism och apokalyps Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier”    Läs för allt i världen http://sv.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Fleischer.  I min utskrift av Rasmus Fleischers magisteruppsats “Populism och apokalyps — Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier” la jag till följande underrubrik med kulspetspenna:  En konspirationsteori om konspirationsteorier.  Det genomgående temat är att konspiracism = antisemitism.

En översättningsmatris till vad ‘kultiverade’ mottagare uppfattar
Magisteruppsatsen är fantastiskt nyttig att läsa.  Inte för Rasmus slutsatser, utan för att få sig till livs en ‘matris’ varmed vi kan översätta de ord och begrepp vi ‘konspiracister’ använder, till de idéer och koncept ‘kultiverade’ (som politikerna, etc) mottagare därvid uppfattar.  Den riktigt korta summeringen är att konspiracism = antisemitism.  Men magisteruppsatsen måste läsas för att förstå vilka konspirationsteorier som tolkas som vilka förmodade dolda agendor och religiösa eller new age motiv av den ‘kultiverade’ mottagaren.  En övningsuppgift är att göra ett papper med en matris ur uppsatsen som gör denna översättning snabb och enkel att göra.  Om någon kan hjälpa till med denna uppgift så kan vi posta den i kommentarerna till denna artikel, som en resurs.

‘Konspiracister’ förutsätts vara oärliga
Rasmus Fleischer erkänner visserligen att vissa konspirationer kan vara verkliga, men han misstänkliggör MOTIVEN för dem som skriver om konspirationer.  Det FÖRUTSÄTTS att vi har en agenda.  Och vilken agenda vi förutsätts ha beror på vilken teori vi förfäktar.  Vi FÖRUTSÄTTS alltså vara oärliga.  Det är själva grundförutsättningen.  Som man känner sig själv, känner man andra?…  Det är inte tänkbart att vi verkligen oroar oss för våra barns framtid.  Det är inte tänkbart att vi faktiskt blivit rädda när tidningarna vägrar berätta viktiga sanningar.  Nej, vi har givetvis alltid en dold agenda.  Rasmus Fleischer egen agenda är f.ö. sionism…. ;)  Vilket kanske förklarar att han i praktiken är apologet för krigsbrottslingar.

Krigsbrottslingskramarna
Kort sagt, dessa akademiker, och de apologeter som tror på dem, är krigsbrottslingskramare.  Om detta skett av bekvämlighet, att man inte orkat ta reda på saker själv utan litat på ‘auktoriteter’, så är det nu hög tid att ta eget ansvar och själv ta reda på sanningen.  Men den som offentligt propagerat lögner kan inte slippa ansvar för detta i dag.  Det vi förväntar av brottslingar efter att de har fällts i domstol är att de visar ånger.  Samma måste gälla krigsbrottslingsapologeterna.
______

Vi är alldeles för flata.  Det vi talar om här är allvarliga brott.  En kille från England, från “Make Wars History“, som nyss [skrivet 2008-09-14 20:25 svensk tid] talade i slutet av Justice Robert Jackson Conference On The Planning for Prosecution Of High Level Americal War Criminals i Andover, Massachusetts, USA, nämnde att de i England systematiskt och i många hörn av landet polisanmäler politiker för delaktighet i olagliga krig.  Givetvis motarbetas de av korrupta nivåer inom polisväsendet, men genom ihärdighet och att massor av människor anmäler dessa brott hoppas de att politikerna till sist ska arresteras.  Vidare talade denne engelsman om att det är olagligt i England att betala skatt så länge politikerna använder dessa medel för olagliga ändamål, varför de driver en skatterevolt för att därmed undandra medel från regeringen så de inte kan bedriva olagligt krig.

Även här i Sverige är det såvitt jag förstår olagligt att medelst lögner påverka politiken till att involvera landet i krig, så som faktiskt har skett.  Vilket innebär att, oavsett att polisen inte lär vara villiga att hantera dessa anmälningar, vi borde börja polisanmäla dessa misstänkta krigsbrott.  Och vi borde dokumentera varje anmälning, och vilka som tog emot den.  Dessa noteringar kan senare användas för att även ställa eventuella trilskande rättstjänare inför ansvar i en framtida internationell domstol.  Samma med organisationer som Svenska Amnesty.  Om de inte är intresserade av sanningen, så ska vi inte lyssna på dem eller finansiera dem.  Stöd dem som söker sanningen, sluta ge bort era pengar till dem som bedrar er!

Det är inte rasism eller antisemitism att förvägra sionister rätten att kriga med hela världen!  Det är lika bra att skriva detta i klartext, för det verkar framför allt vara sionisterna (med medberoende) som verkar se sanningen som sin fiende.  Ingen har rätt att stjäla sanningen!  När jag började gräva i detta hade jag ingen aning om att spåret ledde till sionisterna, men det gjorde det – det är kristna och andra sionister som skapat den nuvarande amerikanska krigspolitiken – och jag har som konsekvens fått ändra min världsbild.

Ingen agenda är viktigare än sanningen!  Ett hopp jag ser är att människor i Israel vaknar inför att de i första hand är människor, att de så att säga ansluter sig till mänskligheten istället för att låsa in sig i sin separata tankelåda och där inne uppleva att ‘hela världen är emot dem’.  Ett sådant hoppfullt tecken läste jag om i Gilad Atzmons “The Wandering Who?“, nämligen den israeliske historieprofessorn Shlomo Sand som har skrivit en seriös studie över hur ‘det judiska folket’ uppfanns av tyska intellektuella på 1800-talet, i samband med de nationalistiska känslor som då florerade.  Observera att han inte talar om religionen utan om hur folket skapades.

Det är som om medlemmar av min tidigare religion mormonerna skulle återvända som ett folk till västra New York om 2000 år och driva bort de befintliga innevånarna där ‘för att återta sitt rättmätiga arveland’ (som aldrig tidigare var deras).  Kort sagt, ‘The Wandering Who’ har kört bort dem som verkligen ägde landet med hjälp av vad som verkar vara en väldigt stor lögn.  En väldigt stor lögn som sedan försvaras med otaliga nya lögner.  Allt sionisterna behöver göra, är att sluta se sig själva som åtskilda från resten av mänskligheten, så löser sig en ofantlig knut som just nu håller på att störta mänskligheten i fördärvet.  Allt vi andra behöver göra, är att sluta agera medberoende med deras lögner!  Sluta att falskeligen anklaga muslimer för terrordådet mot World Trade Center 2001, och gör verkliga medborgarutredningar även på många andra terrordåd, som hittills skyllts på muslimerna.  Jag är inte muslim men jag vägrar delta i demoniseringen – lika lite som jag skulle kunna delta i demoniseringen av judar i 30- och särskilt 40-talets Tyskland.  Det är inte judarnas fel, det som sker nu.  Det är sionisternas fel, vare sig sionisterna är svenskar, kristna, amerikaner eller för den delen israeler och judar.  Är du sionist?  Dags att sluta!  Det finns avvänjningsgrupper för det mesta, så jag föreslår att det även startas sionistavvänjningsgrupper.

Allt vi behöver göra är att sluta vara medberoende med alla lögner!
______

Leif Erlingsson
2008-09-14