av Leif Erlingsson
2008-10-20

Tidigare publicerad på lege.net.

Hej.  Jag tänkte lite enkelt förklara vad jag har förstått om ‘hur det funkar’.  Alltså hur vi själva kan styra vårt öde, och hur våra öden styrs av andra.  Jag skippar teknikaliteterna och går istället direkt på grundprinciperna, som jag fattat dessa.  Folk mest brukar resonera att de som begriper bättre tar hand om världen.  Och många som begriper bättre resonerar att världen är helt perfekt genom att den ger oss vad vi behöver för att vakna till.  Vilket de för övrigt har rätt i, om man ska vara krass.  Det jobbiga för oss vanliga som kanske fortfarande tror att någon ska ta hand om oss är att vi i så fall också har alldeles rätt, bara inte som vi hade tänkt.  Någon kommer att ta hand om oss.  Nämligen så som professor Jens Jerndal beskriver i “EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD – för hela mänskligheten” 1 .  Och det var nog inte riktigt så vi vanliga hade föreställt oss att vi skulle bli omhändertagna, för att uttrycka sig med århundradets ‘understatement’.  (Viktigt: Läs professor Jens Jerndals text när du är klar här.  Länk finns i notapparaten.)  Dock måste det inte gå så illa.  Om vi vanliga väljer att bli mer medvetna kan vi välja en annan framtid.  Det handlar om både kunskap och tro.  Kunskap om såväl möjligheter som om andras planer.  Och tro på vår egen förmåga.

Vi är skapare - eller inlåsta i någon annans verklighetAtt vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss.  Allra mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är.  För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?  Professor Jens Jerndal ovan vill lösa världens problem bl.a. med fri energi.  Det vill jag också.  Se t.ex. “Fantasikrisen” 2 .  Men det är verkligen att öppna Pandoras ask till medvetande om vilka vi själva är.  “Guds fria gåvor”, “gudskraften” 3 , som är fri energi, kullkastar ju världsbilden för alla fundamentalister, såväl av den sekulärt materialistiska som den religiöst materialistiska varianten.  Kraften kallas “gudskraften” 3  då den är mäktigare än något annat och finns överallt, etc.  Kraften kvantifieras och definieras strikt fysikaliskt och matematiskt i artikeln “Gforce in the Aether Physics Model”, av Quantum AetherDynamics Institute. 3

Det är inget nytt att de som lär oss att bli hjälplösa och beroende av andras tänkande skräms av att vi tror på oss själva. 4   Det är så gammalt att det finns beskrivet alldeles i början av gamla testamentet.  Från att vi var en enig mänsklighet splittrades vi nämligen enligt gamla testamentets myter just för att vi inte skulle upptäcka vår egen förmåga.  Och denna mycket livsfientliga agenda är uppenbarligen fortfarande i allra högsta grad verksam.  För att vi inte ska upptäcka vilka vi själva i själva verket är! 5
______

Fotnoter:

 1. EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD – för hela mänskligheten“, av Prof. Jens Jerndal, 2008-08-25.
  Bilagor:
 2. Fantasikrisen“, av Leif Erlingsson, 2007-12-05.
 3. gudskraften“, “Gforce in the Aether Physics Model”, Quantum AetherDynamics Institute.  När David Thomson undersökte Nikola Teslas arbete och därvid labbade med en Tesla-spole upptäckte han att det fanns två helt olika sorters laddning som uppträdde.  Han kunde inte hitta något om detta i den vetenskapliga litteraturen.  Då gick han tillbaka till fysikens grunder.  Inom tre veckor hade han upptäckt en matematisk korrekt förenad fält teori. ( http://16pi2.com/ )  En teori som bl.a. exakt definierar “gudskraften” både kvantitativt och i relation till olika konstanter. ( http://16pi2.com/gforce.htm )  Det intressanta med David Thomsons arbete är att det nu finns en teoretisk grund för varifrån “guds” fria energi kommer!
 4. Den som tror på sin egen tankeförmåga angående klimatdebattens för närvarande enda godkända ‘sanning’ utmålas numera som mycket suspekt i media  De alltfler vetenskapsmän som ifrågasätter hur FNs klimatpanel tycks ha pressat in resultat i förutbestämda mallar får inte höras i debatten.  Min slutsats är att en agenda har beslutat använda denna klimatskräckhistoria för sina egna syften, och då duger det inte att verkligheten kommer och stör!  Bl.a. Elisabet Höglund, f.d. politisk reporter för Sveriges Television, har haft civilkurage nog att ‘ryta till’.  Vännen Leif Bengtsson mejlade i natt denna kommentar:  “Sitter just nu med lite fika och tittar på tv.  TV24 i Sveriges Radio har en klimatdebatt med företrädare för politiken och miljövårdsverket bland annat.  Åhörarna är främst ungdomar i gymnasie och universitetsåldern.  Inte ett enda ord om den massiva kritik mot IPCC och annat kring “koldioxidproblemet” som finns.  Idag ansluter sig allt fler forskare till kritiken och funderar över hur det kunde bli så här.  Vi har vad jag kan förstå en politisk “miljömaffia” som effektivt stoppar all kritik att komma fram.  Frågan är, vem tjänar på detta?  När mat används som bränsle finns egentligen bara förlorare.
 5. Våra Herrar har alltid skrämts av om vi skulle upptäcka vilka vi egentligen är.  Vi kan se detta redan i berättelsen om hur en enad mänsklighet med ett gemensamt språk enligt gamla testamentets “HERREN”/”LORD” därför måste splittras.  (Divide & Conquer, någon?)  Notera att King James versionen av bibeln i detta stycke använder ordet “imagined”.  Detta är i sig mycket intressant.  Modern insikt i skapande ger vid handen att skapande börjar genom att aktivt föreställa sig det som skapas, “to imagine”.  Föreställningsförmågans kraft är nyckeln till skapande.
  • And the LORD said, Behold, the people [is] one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.” (KJV Bible, Genesis 11:6.)

  • Babels torn och språkförbistringen

   1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.
   2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där.
   3 De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!”  Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck.
   4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

   5 Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde.
   6 HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk.  Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.
   7 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”
   8 Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden.
   9 Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade* hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.
   ” (Folkbibeln, 1 Moseboken 11:1-9.)

  De människor vars obegränsade föreställningsförmåga gamla testamentets “HERREN”/”LORD” kände sig tvungen att förstöra tycks ha kommit från Mesopotamien.  Det som nu är Irak.  De hade kanske sin kreativitet och obändliga skaparförmåga från den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens, där gudinnan Inanna efter att ha bekräftat sin sexualitet besöker och lockar hennes farfar guden Enki att ge henne civilisationens essens, kallade “me” (uttalas “may”).  Dessa me, varav gudaskap är en, ger hon till det vanliga folket att förvalta och utforska.  Konsekvensen av att ge människan dessa me var att människan kunde bli gud, om hon så önskade, men att hon måste ta det goda med det dåliga.  Såväl me för livsglädje som me för krig.  Härur hjulet, skriftkonsten, matematiken, lag, etc.  När gudinnans kraft avtog så avtog även det fria informationsutbytet, och avmystifieringen av kunskap förvändes till motsatsen.    Se även Diane Wolkstein & Samuel Noah Kramer: Inanna: himlens och jordens drottning; Hennes sånger och myter från Sumer, I tolkning av Gunilla Hultgren, Trevi förlag Stockholm 1995, ISBN 91 7161 142 8.

  Efter att Irak för några år sedan invaderades så skövlades dess uråldriga bibliotek och arkeologiska skatter.  Erövrarna ansåg sig inte ha något ansvar för dessas beskydd.  Uppenbarligen arbetar de för samma gamla testamentets “HERREN”/”LORD”.  Den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens anknyter bättre till ett öppet samhälle än gamla testamentets moralbegrepp om att konspirera/hålla information hemlig mot icke-troende/icke-medlemmar/icke-invigda.  Det finns mycket djupa insikter i Inanna myten.  Bara som ett exempel, så finns där att intelligens bryter symmetrin.  Kvantmekaniker vet att bruten symmetri är en förutsättning för fri energi.  Intelligens ger tillgång till fri energi?

  Den agenda som splittrade mänskligheten efter gamla mesopotamien och som nu låtit dess kulturskatter förstöras kommer om den tillåts även att förstöra Internet.  Därför att Internet är det verktyg varmed gamla testamentets “HERREN”/”LORD”:s språkförbistring och splittrande av mänskligheten kan göras ogjord.  Med Internet, om vi försvarar det, kan vi som en skribent föreslog i mail i dag gå från ‘Mental Ego’ till ‘World Ego’, där vi arbetar tillsammans för mänsklighetens bästa.

Bredvidläsning:

______

Leif Erlingsson
2008-10-20