av Leif Erlingsson
2005-12-01

Tidigare publicerad på lege.net.

Denna tråd börjar med ett brev till mormoner.  Därför kan det vara passande med en kopia av lite tankeutbyte med en mormon.

Från http://blog.lege.net/?/36-Graensland.html#c244 – som BÖR besökas för sammanhangets skull!

Allt det där är sant.

Men vad jag tycker är ännu mer intressant är hur de är funtade, de som av religiös eller annan nit stöder USA-vänlig terrorism (och kanske även Israel-vänlig dito).  Vi har sådana i vårt eget land också, jag har precis utväxlat några mail med en sådan person.

Jag hade häromdagen, efter flera års tystnad från min sida, skickat ett mail till ett litet forum där personen – som är mormon, medlem av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (i USA The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) också är med, om att detta är dåliga tider när framstående mormoner är för tortyr

  [i "Sion" i Utah, USA, finns det en domare Jay S. Bybee som i den konservativa Meridian Magazine ("Jay S. Bybee Named to Ninth Circuit Court") beskrivs som en fin och aktad mormon.  I tidningen avbildas domare Bybee med familj tillsammans med justitieminister John Ashcroft i november 2001, när domare Jay Bybee svors in som assisterade justitieminister.  Artikeln presenterar domare Bybee EFTER TORTYR-AFFÄREN, när det framkommit att det var domare Jay Bybee som skrev den juridiska motiveringen för varför USA skulle använda tortyr, som "one of the finest constitutional lawyers in America" och som "A Family Man", en man med familjevärderingar.  När jag den 6 juni 2005 Googlade på "torture" tillsammans med Bybee på site:ldsmag.com så fanns det däremot där inget omnämnande om domare Bybee i detta sammanhang]

och när det finns mormoner som tycker att den demokratiskt valde presidenten Hugo Chavez borde skjutas då han anses vara dålig för USA.  Den svenske mormonen, som alltid varit angelägen att “debattera” mig, konstaterade dels att mormonkyrkan offentligt gått ut med att man inte stödjer tortyr – fördömer det faktiskt – men sedan försökte mormonen ändå släta över med att en häktning kan vara tortyr, etc.  För mormonkyrkan har INTE velat delta i en bred protest där många kyrkor och organisationer kräver att politikerna förbjuder tortyr.  D.v.s. man “fördömer” tortyr, men man vägrar kräva att tortyr förbjuds.  Alltså går man inte emot Vita Huset/Bush…  Utan enbart mot de enskilda personer som torterar – fotfolket.

Men jag kommer lite utanför ämnet.  Jag skickade även “Gränsland” texten, den som denna kommentarskedja hänger under, till denne mormon.  Och hans reaktion på det är intressant.  Det förutsägbara är att han anser att det är jag som är kvar vid det gamla.  Ganska förutsägbart borde kanske också vara att han anser att Ronald Reagan står för det nya.  Att exakt de felaktiga slutsatser som Chalmers Johnson beskriver i sin bok i själva verket skulle vara framtidens väg.  (Vägen mot undergången, snarare!)  Han skriver så här:

  Ronald Reagan var den som tillsammans med gamle påven påskyndade processen i Sovjetunionen. Grunden till förfallet låg i de kommunistiska idéerna. Kommunismen bar med andra ord på fröna till sin egen undergång. Så gör även Leif Erlingssons idéer.

och

  Under åttiotalet försökte en svensk statsminister genomdriva ett förslag som gick ut på att skapa en kärnvapenfri korridor i Europa. Förslaget innebar ett permanentande av Sovjetunionen då detta lands försvarsutgifter skulle kunna minskas drastiskt. Den stora nationen USA betedde sig dock som en frihetsvän, en sann hjälte – och motsatte sig det hela. I stället fick vi Star Wars och skuttedutt så föll de onda imperiet. LDS-kyrkan kunde därefter påbörja ett efterlängtat frihetsarbete bland hungrande själar.

  Jag erkänner Guds i hand i dessa händelser.

Jag gav faktiskt svar på tal:

  “N.N., du borde vara mer försiktig med vilka hjältar du har. Ronald Reagan var en av de mest korrupta amerikanska presidenterna, som kom till makten genom att muta Iranierna att hålla den amerikanska ambassad-gisslan 4 månader längre än de hade avsett – så att inte president Carter blev omvald – genom Iran-Contras triangelhandeln med vapen, narkotika och pengar.

  Jag har för mig att det var så att vapnen gick via Contras terroristerna i Sydamerika till Iran, och att narkotikan gick från Contras-terroristerna till USA med hjälp av CIA.  Men du kan själv ta reda på detaljerna genom att söka på “Iran-Contras”.

  Ronald Reagan var mycket arg på Olof Palme, som dels inte ville låta honom exportera vapnen till Iran via den svenska halvlegala rutten, och dels hotade avslöja vapen- och drog- affärerna i FN. Men lyckligtvis för Ronald Reagan så mördades alltså FN:s fredsmäklare och Sveriges stadsminister Olof Palme strax innan han skulle till att avslöja Ronald Reagan som en av tidernas största brottslingar.

  Det påstås finnas ett telegram från den ökände italienske P2-ledaren Licio Gelli i Brasilien till en av Reagan/Bush- kampanjens chefer, Philip Guarino, två dagar innan Olof Palme mördades, som journalisten Barbara Honeggers informatör citerat så här – översatt till svenska:  “…det svenska trädet skall fällas…  tala om det för vår gode vän Bush.”  Där Bush alltså är Ronald Reagans vicepresident, den nuvarande presidentens pappa.  Du kan läsa mer om detta och opmständigheter kring detta på    http://life.lege.net/viewtopic.php?p=180#180 och även på    http://blog.lege.net/redirect/telegr.html  eller på    http://blog.lege.net/redirect/telegr__arkiv.html

  OAVSETT HUR DET LIGGER TILL MED EVENTUELL Ronald Reagan/Bush – inblandning i stadsministermordet så är det ett historiskt faktum att Ronald Reagan är en av de mest korrupta männen som någonsin smutsat ned det amerikanska presidentämbetet. Hyckleri och hycklad moral samtidigt med total amoral (terror mot civilbefolkning i Sydamerika, bedrägeri gentemot det amerikanska folket och drog- och vapenhandel med terrorister och fientliga regimer) betecknar denne man.

  Det är betecknade att du beskriver historien så här:

  Under åttiotalet försökte en svensk statsminister genomdriva ett förslag som gick ut på att skapa en kärnvapenfri korridor i Europa.  Förslaget innebar ett permanentande av Sovjetunionen då detta lands försvarsutgifter skulle kunna minskas drastiskt. Den stora nationen USA betedde sig dock som en frihetsvän, en sann hjälte – och motsatte sig det hela.  I stället fick vi Star Wars och skuttedutt så föll de onda imperiet.  LDS-kyrkan kunde därefter påbörja ett efterlängtat frihetsarbete bland hungrande själar.

  Din “frihetsvän” motsatte sig kärnvapennedrustning.  Oavsett att du kopierar amerikansk oförståelse för det historiska skeendet så hyllar du en genomkorrupt regim och president såsom hjälte och “frihetsvän” FÖR ATT DE MOTARBETAT FREDEN!  Detta visar att du egentligen är en av dessa farliga krigspropagandister, som det är mycket viktigt att varna för.

  Det tycks som att de ledare som försöker framstå som de mest moraliska i själva verket är de mest amoraliska, hycklande och avskyvärda.

  Tänk dig noga för, vilka hjältar du tar dig!

  Jag erkänner Djävulens i hand i dessa händelser.  Inte Guds. Betänk att med små, små steg leder Djävulen sina offer till evig pina.  Fortsätt inte på den vägen!  Förled inte andra! Av deras frukter skolen I känna dem…

Det skulle ha förvånat mig oerhört om dessa ord skulle haft någon påverkan.  För det hör till saken att när man är fast i ett tankesystem så omtolkar man respektive förtränger alla fakta och all information så att det passar in.  Och min bekant är verkligen fast.  Vilket han planerar att vara “intill änden”.  Så här reagerade han:

  Hej,  Min korta kommentar.
  1. Ronald Reagan var en mycket fin människa.  En gudfruktig man.  Han befriade miljontals människor.  När han bad Gorbjatov att riva muren (Tear down this wall….) så kallades han krigshetsare av svenska socialdemokrater.
  2. Bush och Palme-mordet och Reagans pengar till Iran…. blablabla.  Vi har hört det förr.  Obestyrkta påståenden blir inte sanningar för att de upprepas på diverse bloggar.  “Bäste före” datum passerat sedan länge.
  3. Hans Bergström (eller möjligen någon annan) skrev en bok om Sverige i Vita Huset.  Det visar sig att Sverige i stort sett aldrig kommenteras i Vita Huset.  Sverige är oviktigt för USA – även som vapentransitland med undantag för luftgevär :).  Nu får du lugna ned dig Leif.  Gå på sakramentsmöte på söndag vetja…..
  4. Guds rikes utbredning sker dessvärre ibland genom krig.

Och så snabbt och elegant befäster han alla fördomar mot religiösa fundamentalister.  Det är inte Islam vi ska oroa oss över…

Leif Erlingsson
2005-12-01

(Brasklapp 2009-02-20: Jag skrev 2005 att det skulle vara “ett historiskt faktum att Ronald Reagan är en av de mest korrupta männen som någonsin smutsat ned det amerikanska presidentämbetet”.  Jag anser fortfarande att han var livsfarlig, men just för att han var galen på egen hand, utan att vara lika korrumperad som många andra presidenter.

Mannen som försökte mörda Ronald Reagan, John Warnock Hinckley, eller John Hinckley Jr., som han kallas, var nära vän till familjen Bush, och hade ett inbokat möte med president George Walker Bushs bror när han den 30 mars 1981 försökte mörda Ronald Reagan.

John Hinckley Jr. har dessutom intressanta släktförhållanden.  Enligt en släktutredning på nätet jag hittade ska John Warnock Hinckley vara 7:e kusin till förre presidenten George Walker Bush, och ungefär lika avlägsen kusin till mormonkyrkans 15:e president, högste ledare och profet, Gordon Bitner Hinckley (23 juni 1910 – 27 januari 2008).

John Warnock Hinckley är tydligen son till John Warnock Hinkley vid Vanderbilt Oil & World Vision (uppgiften från 2008-06-01) och son-son-son till en av Chicago-universitetets grundare; Francis Edward Hinckley, där de andra grundarna var JD Rockefeller, Marshall Fields, Frederick T. Gates, TW Goodspeed & Nelson Blake.  10 generationer bakåt i tiden, på 1600-talet, tycks det förresten även finnas en koppling mellan Hinckley:s och Obama, nuvarande Förenta Staternas president. — Leif Erlingsson, 2009-02-20.)