av Leif Erlingsson
2007-08-28

Tidigare publicerad på lege.net.

Vår värld är bak och fram.  Istället för att skapas, förbrukas den.  “Den som lever får se” är den bakvända, icke-kreativa, ‘gamla vanliga’ omskrivningen av det skapande, kreativa uttrycket “Den som ser får leva”.  Tillämpar vi ‘den gamla vanliga versionen’ så kommer vi förvisso att dö – förr eller senare.  Medan om vi tillämpar skaparprincipen, vi kommer att leva.

Leif Erlingsson
2007-08-28