av Leif Erlingsson
2005-09-29

Tidigare publicerad på lege.net.  Även från bloggen “Intelligentsians blockering”.

Aftonbladet Kultur av dagens datum publicerade detaljerna kring Åsa Linderborgs och Erik Wijk mycket välbehövliga agerande där de gjorde vad som länge behövt göras, polisanmälde och JO-anmälde en bunke svenska vapendirektörer och två generaldirektörer för terroristbrott och uppmanade riksdagen att ställa Göran Persson, Ulrica Messing och Gunnar Lund inför konstitutionsutskottet för samma brott.  Bevisningen är ju solklar, enligt de nya terroristlagarna är hela högen terrorister eftersom de helhjärtat har stött terrorhandlingar.  I det här fallet terrorhandlingar i Irak, utförda av USA, dit de exporterat material för sagda brott.  Förresten, även innan de nya terroristlagarna så kunde de ha dömts för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, vilket Aftonbladet också påpekar och föreslår som anklagelse vad gäller de brottshandlingar som utförts innan den nya lagen trädde i kraft.

Det var skönt att Aftonbladet är rakryggade nog att ta bladet från munnen med denna typ av terrorister, som hotar vår och alla människors säkerhet.  Och att Åsa Linderborg och Erik Wijk är rakryggade nog att polisanmäla dessa avskyvärda brott.  Det är bara att hoppas att domarkåren, JO och regeringen inte är genomkorrumperade, så att brottslingarna ställs till svars och blir lagförda på ett korrekt sätt.  Vi kan inte ha folk i frihet som sänder vapen för terrohandlingar mot människor i t ex staden Tal Afar mellan Mosul och den syriska gränsen, som nu i veckor utsatts för bombningar av USA.  Eller som sänder vapen för terrohandlingar mot människor i Falluja, som nu i stort sett fullständigt förstörts.

Det är avskyvärt, och alla som har varit inblandade måste givetvis lagföras snarast!  Nu är det ju illa att inte regeringen, JO och allmän åklagare har tagit tag i denna terroristverksamhet inom vårt lands gränser tidigare, men därför är det ännu mer glädjande att se att pressen i form av Aftonbladet nu tar sitt ansvar!  Man får bara hoppas att resten av media nu följer upp detta så att inte regering, JO och domstolsväsendet missar att följa upp detta p g a för stor belastning med parkeringsbots-ärenden i domstolarna, eller något.

Länk: http://aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,705951,00.html
Eller gå och köp Aftonbladet, sidan 4 och 5 i dagens tidning, 29 september 2005.

Leif Erlingsson
2005-09-29