av Leif Erlingsson
2005-11-27

Tidigare publicerad på lege.net (även här).

Chris Busby PhD talade vid ett seminarium i riksdaghuset (modererat av miljöpartiets Lotta Hedström) torsdagen den 17 november bl.a. om de globala hälsoriskerna med utarmat uran, som ju används frikostigt i krig numera.  Jag var där och förde anteckningar, och tack vare dessa hittade jag i princip samma föredrag från när han var i Nya Zeeland, här.

Vi fick även höra cancerstatistik från Dr Jauad Al Ali på Basra sjukhus för åren 1991, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, 2000, -01 och -02 presenterat av en i Sverige boende Irakisk läkare.  Kort sagt så ser det ut som att 45 – 48% av befolkningen där kommer att utveckla cancer.  Chris Busbys forskning ger en möjlig teoretisk förklaring.  Givetvis avfärdades Busbys forskning (“Second Event theory“) av den närvarande representanten från SSI – Svenska Strålskyddsinspektionen.  Eftersom den inte stämde med deras modeller….  SSI killen kunde dock inte svara på varför så många människor utvecklade skador efter att utarmat uran använts i krigföringen.

Miljöpartiets Lotta Hedström sa att “Detta är mörkat.”  Hon har försökt få intresse för motioner kring detta i riksdagen, utan resultat.  Gábor Tiroler från Uppsala, som ibland skriver i medicinsk fackpress, talade om ett aktivt förnekande.  Det går inte att få minsta notis införd om den handlar om utarmat uran, har han fått veta.  (Det aktiva förnekandet innebär att man inte bara struntar i att berätta, utan att man också FÖRHINDRAR att informationen kommer ut.

Jag nämnde visst inte att strax efter Irak II så fick varenda människa i England i sig en halv miljon uranpartiklar mer än normalt.  Chris Busby lyckades nyligen få loss dessa siffror genom Freedom Of Information Act, från luftfilter som ska användas som referens – långt från kärnanläggningar.  Och om detta gäller i England så förstår vi ju att vi själva är minst lika drabbade.  Kampen mot cancern måste börja med kampen mot kärnvapen – och dit hör den utarmade uran ammunition som nu sprids ut över världen!

Leif Erlingsson
2005-11-27
   

Kommentar #4 Leif Erlingsson 2006-04-18 03:21:

  Länk hit: http://blog.lege.net/?/35-Stralande-tider.html#c875
     
  Som den som inte förlitar sig på nyhetsmedia utan själv pallrar sig iväg till seminarier som ingen journalist rapporterar om vet så har siffrorna för cancer hos barn (0-14 år) i Basra, södra Irak (påverkat av Utarmat Uran ammunition redan från Kuwait- kriget) mer än åttadubblats sedan det kriget, 1991:
     
  Dr Jawad Al Ali, Basrah Hospital, rapporterade dessa siffror, som också togs upp av en närvarande Irakisk läkare på seminariet i riksdagshuset den 17 november 2005:
     
  http://blog.lege.net/content/dugraf.png
     
  På samma seminarie visades många bilder på dessa skador.  De krafter som har intresse av att mörka detta i Sverige är naturligtvis vapenindustrin.  ARK – Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring – “misstänker att en av orsakerna kan vara att Sverige genom militärt samarbete och genom vapenproduktion ingår i hanteringen. Den nya extremt träffsäkra artillerigranaten Excalibur är produkten av ett samarbete mellan svensk och amerikansk militär, Bofors och en amerikansk vapentillverkare. Att i dag producera granater och missiler avsedda för stridsvagnar och som inte innehåller DU är så gott som en ekonomisk omöjlighet. Varför skulle Sverige avstå från en så lukrativ produktion? Vi vet också att svensk vapenexport till USA ökat hela tiden, helt i strid med svensk lag som ju förbjuder vapenexport till länder som befinner sig i krig.”
     
  Det som mainstream och t.ex. SSI – Svenska Strålskyddsinspektionen – inte tar in, är att det är inte storleken på den joniserande strålningen som tycks vara avgörande för skadorna.  D.v.s. det är inte jämförbart med bakgrundsstrålning.  Dr. Chris Busby har en hypotes som kan förklara de omfattande skador man ser, vilken presenterades av honom själv på seminariet.  Populärt kan hypotesen liknas vid att medan det är nyttigt att värma sig vid en eldstad med glödande kol så är det inte nyttigt att äta de glödande kolbitarna.  Liknelsen haltar, för de alfa-strålande uranoxid- partiklarna fortsätter ju att utsätta enskilda celler för höga nivåer av alfastrålning = partikelstrålning, en typ av strålning som bakgrundsstrålningen inte utsätter kroppen för eftersom korta sträckor av luft eller skinnet stoppar sådan strålning.  Inne i kroppen, bland cellerna, skadar den dock.  Lokalt och genetiskt.  Därför får många patienter upp till tre samtidiga olika cancertyper – något som nu är vanligt men förr var mycket ovanligt i Basra.  Kol skulle ju snart slockna om man åt dem, så där haltar liknelsen.  Det är kanske därför bättre att äta glödande kol än att andas in utarmat uran-damm….  Det är nämligen i lungorna det tycks göra skada med den här alfastrålningen.  I magen är det nog faktiskt inte särskilt allvarligt.
     
  Denna forskning är – som så mycket annan forskning – mörkad i Sverige.
     
  #4 Leif Erlingsson 2006-04-18 03:21