av Leif Erlingsson
2006-10-15

Tidigare publicerad på lege.net.

För att argumentera för eller mot något bör man inte dra in för argumentet ovidkommande möjliga andra felaktigheter i det som betraktas som sant av etablissemanget.

Detta snuttifierar ifrågasättande av riktigt omfattande lögner till att betrakta lejonparten som sann medan man ifrågasätter tårtbit A, så att säga.  När man senare ifrågasätter en annan tårtbit så accepterar man för argumentets skull istället A och de andra bitarna.

Om lögnen är tillräckligt omfattande så måste även ifrågasättandet av densamma vara det – och därmed bryter det automatiskt mot god sed för att ifrågasätta saker.  Och därmed skyddar en tillräckligt omfattande lögn sig själv, för en tid.

Det viktiga är bara att man är tillräckligt snabb med att presentera den offentliga bilden, etablissemangets bild.  Snabbheten är här helt överordnad ALLA ÖVRIGA HÄNSYN.  Det är överordnat att det för eftertänksamma betraktare blir helt absurt hur snabbt den färdiga bilden är fix och färdig, och hur alla ifrågasättanden betraktas som suspekta.

Av ovanstående skäl kan ö.h.t. inte riktigt omfattande och stora lögner brytas igenom reduktionistiskt, genom att börja med detaljerna.  Man måste ta in helheten, se hur de kom till.  Hur de fanns fixa och färdiga, färdiga på några dagar.  Oberoende av bevis.  Oberörbara av motbevis.

Jag tror alltså att det finns ett intellektuell handikapp hos “intelligentsian” i att hantera “The Big Lie”.  Noam Chomsky (som inte själv är oanfrätt av samma sjuka han kommenterar):

  De intellektuella klasserna har tagit på sig uppgiften att förhindra irrläror.  Men i och med detta har intelligentsian fallit offer för sin egen propaganda.  Intelligentsian är »det främsta föremålet för effektiv indoktrinering« och »tenderar att ha den sämsta förståelsen för vad som händer i världen, och den visar faktiskt ansatser till ett slags institutionaliserad dumhet«.  Påståendet att de välutbildade är de mest hjärntvättade är »närmast en självklarhet«, enligt Chomsky; utbildning är i sig själv en sorts indoktrinering.  Dessutom är de välutbildade »utsatta för det ständiga propagandaflöde som i huvudsak riktas mot dem av den anledningen att de är viktigare än andra och därför måste kontrolleras hårdare«.” (Milan Rai, “Noam Chomsky – en politisk biografi”, s. 177.)

Att denna blogg heter just “Intelligentsians blockering” är inte en slump….
   

Jag citerar ur en text från en privat studiegrupp som jag tycker har fångat lögnens mekanism från “psykopatiska lögnare” väl: “What Is a Psychopath? : Special Research Project of the Quantum Future Group“:

  ”Lying is like breathing to the psychopath.  When caught in a lie and challenged, they make up new lies, and don’t care if they’re found out.  As Hare states,
     
  “Lying, deceiving, and manipulation are natural talents for psychopaths…  When caught in a lie or challenged with the truth, they are seldom perplexed or embarrassed — they simply change their stories or attempt to rework the facts so that they appear to be consistent with the lie.  The results are a series of contradictory statements and a thoroughly confused listener.” [Hare].
     
  Often, their behavior serves to confuse and repress their victims, or to influence anyone who might listen to the psychopath’s side of the story.
     
  Manipulation is the key to their conquests, and lying is one way they achieve this.
     
  One almost amusing example of how psychopaths lie can be exemplified by a man who’s footprint was discovered at the scene of the crime.  “No, that’s not my foot” he said, even though everyone knew he was lying.
     
  This is how psychopaths operate.  They will deny reality until their victims have a nervous breakdown.  Often, the psychopath will turn on the victim and claim that the victim suffers from “delusions” and is not mentally stable.

[Detta är en blogg.  Nyast överst.  Sammanhang underst....]

TYSTNAD PLUS TORTYR ÄR DELAKTIGHET

Tillägg, utmärkt från UUAA Radio:
M/S Estonia: Öppet brev till den nya regeringen, del 1
M/S Estonia: Öppet brev till den nya regeringen, del 2
M/S Estonia: Öppet brev till den nya regeringen, del 3
Kenneth Rasmussons Estoniakajen   –   Anders Björkmans Estonia-sidor

Leif Erlingsson
2006-10-15