av Leif Erlingsson
2007-01-24

Tidigare publicerad på lege.net.

Om man jämför olika ytligt att döma motstående gruppers agendor med varandra upptäcker man att de alla har SAMMA agenda: Uppdelning av mänskligheten i mindre grupper/stammar.  Som t.ex. Nationalsocialistisk front, som enligt Aftonbladet, i en artikel om att de hånar handikappade, “vill bland annat ha undervisning i rasbiologi och rashygien och sänkt skatt och lönetillägg för barnrika och genetiskt friska familjer.“  Notera nogsamt “genetiskt friska familjer”.  Detta är samma mål som zionismens, som även den går ut på att inte blanda genetiskt riktiga (=judiska) familjer med andra (=goyim).  Gilad Atzmon skriver mycket bra om detta i “One Hundred Years of Jewish Solitude“.  Han visar där att zionism är judisk stampolitik, isolationism och supremasism (som Nazism).  Och han visar på att själva MOTIVET för att skapa zionismen just var för att INTE judar skulle assimileras och bli som andra människor.  Zionism både är och inte är judendom, skriver han.  Å ena sidan är det en dynamisk fortsättning av judendom.  Å andra sidan är zionismen en fiende till judendomen.  Att det senare är fallet visas lätt med t.ex. Lenni Brenners “51 Documents: Zionist Collaboration With the Nazis“, som genom befintliga historiska dokument visar det zionistiska förräderiet mot judarna.

Det sker överhuvudtaget en denationalisering till stamliknande grupper som hetsar eller hetsas mot varandra, och därmed lättare kan manipuleras och utplundras.  Starka nationalstater slås sönder till ‘öppna samhällen’, där kapitalet fritt får härja – civilisationens sönderfall.  (Leta upp begreppet “egofreni” i mitt förra blogginlägg för den idémässiga ‘moral’-grunden till detta.)  När jag inser detta, förstår jag mycket bättre min tidigare ‘stams’ förkärlek för nyliberalism och zionism.  Den ‘stam’ jag tänker på är mormonismen, som likt zionismen såsom Gilad Atzmon med flera beskriver den, är en stamideologi där den första lojaliteten går till den egna ‘stammen’ – mormoner över hela världen – och den andra till fosterland.  Det jag läst om zionismen som ett globalt informellt nätverk där alla i första hand ser till ‘de egna’ – judarna, det gäller i lika hög grad mormonismen och mormoner.  Även där är det fråga om en global nätverksoperation där första prioritet är ‘de egna’ – mormonerna.  Alltså ‘den egna stammen’.  Mormoner, zionister, nazister och många andra -ister har alla samma grundideologi.  ‘Vi och dom’.  Och de som hejar på är så kallade globalister – vars mål är krossandet av all civilisation och alla fasta normer och värderingar, för maximal utsugning och utnyttjande av splittrade ‘stam’-grupper.

Gilad Atzmon citerar i “One Hundred Years of Jewish Solitude” Max Nordau, från dennes tal vid den första zionistiska kongressen, den 29 augusti 1897.  Redan där förstår zionismen vem deras mest formidabla fiende är: idealisten med hemlig sanningstörst eller med ett brännande samvete.  Även här känner jag för övrigt igen min gamla stam.  ‘Det rätta’ i den senare, om man insett att ledarna har fel, är att undertrycka denna insikt och lyda ändå, om det så är i strid med samvete, förnuft och sanning, för att lydnad till mormonkyrkans ledare ska vara det enda sättet att få frälsning.  Personer med brännande samveten har svårt med detta, så jag måste ge zionismens grundare poäng för djup insikt om att man inte kan kombinera samvetsömhet och idealism med stamideologi.  De två utesluter varandra.  Antingen prioriterar man grundläggande civilisationsvärden, för mänskligheten – idealism – eller så prioriterar man sin egen grupp, stam, etc, oavsett om man därvid behöver ‘gå över lik’.

Det är tydligt – se dig om i världen – vilka som går över lik, eller är beredda att göra det.  Det är alla de som prioriterar stamideologi.  Zionism, Nykonservatism, ‘Globalism’ (fnuttat, för global samverkan är mycket viktig, men ordet är Orwellska för global utsugning), radikal Islamism, o.s.v..  Det är inte många som modigt vågar skriva riktigt om hur långt dessa stamideologer är beredda att gå, för att genomföra sin agenda.  En är dock Christopher Bollyn, som jag förut länkat till.  I “9/11 — Who Put Thermate in the World Trade Center?” skriver han t.ex. om nya uppgifter, från en IT-anställd i World Trade Center-tornen som träffades den 11 september 2001, angående anmärkningsvärda omständigheter i just de av flygplanen träffade våningsplanen, #1 på 95:e våningen av det norra tornet och #2 på den 81:a våningen av det södra tornet, som kanske kan förklara både hur planen kunde göra så stor skada och varför byggnadernas sönderfall startade just på dessa våningar.  I andra artiklar skriver han om zionismens inflytande i USA, ex. i “Son of a Zionist Terrorist” om en son till en zionistisk terrorist i den amerikanska kongressen.  (Angående varför det är viktigt att förklara hur det kom sig att tornen rasade just där de träffades, läs ["Så var det med det"] och länkarna ut från detsamma.  Om det inte var flygplanen som orsakade rasen så måste man nämligen kunna förklara att rasen startade där de träffade.  Då måste man troliggöra hur man kunde bestämma exakt VAR planen skulle träffa redan på förhand.)

Att jag fokuserar på just den zionistiska stammen är förstås för att det är den som har den mest framgångsrika strategin, och för att det verkar vara den som det går bäst för i detta ‘dödsrace’.  Men givetvis är det inte ett dugg bättre med de nazistiska, radikala islamiska, mormonska eller några andra stamideologier.  Alla arbetar de för uppsplittring av mänskligheten i ‘vi och dom’.  Hur vänder vi detta, när så många vill dela sig i smågrupper?  Det finns civilisatoriska värden.  Har vi tappat tron på dessa grundläggande värden?  Varför?  Trodde vi att vi redan var civiliserade, så att vi inte ständigt behövde arbeta på mänsklighetens civilisering?  Oavsett, så måste de olika stamideologierna DELEGITIMERAS.  Som Gilad Atzmon skriver, zionismen (och de andra också!) är ett globalt nätverk utan huvud (Hydra, någon?), det är en ande, och ande kan ej besegras.  Men den kan avslöjas.  De onda andarna kan avslöjas, och när vi ser dem i ljuset, då kan vi också delegitimera dem.  Och väl delegitimerade kan t.ex. inte zionismens onda ande ostraffat fortsätta sitt antisemitiska folkmord på arabiska semiter.  Samma gäller de andra stamideologierna, där nazismen redan är delegitimerad.

Se även min artikel “Rädda Semiterna och oss själva“, på samma tema!

Angående det svenska ‘debattklimatet’ i ämnet rekommenderas dessa två: “Stoppa judehatet!” samt “Refuserat“.

I Sverige är ämnet ännu tabu, men internationellt växer debatten sig allt starkare.  Få se om den kan bryta in i Sverige också…  En bok att rekommendera som en primer för den som inte vet något om vad det handlar om kan vara ex. president Jimmy Carters “Palestine: Peace Not Apartheid“.

Leif Erlingsson
2007-01-24

PS: Det är väl så självklart att det inte behöver sägas: Nynazismen – och även en gång nazismen – tjänar zionismens agenda som hand i handske, inget enar en stamgrupp bättre än en yttre fiende.  De ungdomar som verkar i dessa grupper är zionismens nyttiga idioter, gissa varför de trots allt får uppmärksamhet i media…