av Leif Erlingsson
2007-11-16

Tidigare publicerad på lege.net.

Finns även som ljudfil:  http://blog.lege.net/content/tankestoppare.mp3

Jag vill ta upp tankestoppare.  Tankestoppare är sådana tankar som automatiskt stänger av människors rationella tänkande.

Ett riktigt effektivt tankestopp skapades i samband med den 11 september 2001 händelserna, genom publicitet kring judisk inblandning förmedlad bl.a. av FOX News i USA.  Detta stängde iallafall av politikersveriges rationella tänkande.  Även sättet de två tornen förintades på, de förintades som mastodontiska stoftfontäner i en jättemassmordsprocess som dödade c:a 3000 människor, fungerar även det som en tankestoppare.  Detta nutida mirakel, som strider mot all tidigare erfarenhet, fick förstås människor att tvivla på vad de förstår om verkligheten.  Det skapade ett modernt mysterium.  Det människor tar in genom sina sinnen och själv bearbetar från verkligheten går inte ihop med vad man får som förklaring och kommentarer från omgivningen.  På psykologiskt fackspråk kallas sådan konflikt ‘kognitiv dissonans’.
En läkarvän till mig talar om hur denna kognitiva dissonans gör att många avskärmar sig från verkligheten, för att de inte ska behöva ompröva hela grunden för sitt tänkande de senaste 6 åren.

Den som anammat en viss ideologi, religion eller annan grundberättelse har oftast stora svårigheter att förhålla sig rationellt och opartiskt till information som rycker undan mattan för själva grundberättelsen.  11 september miraklet 2001 ligger även det till grund för en modern myt, en berättelse.  Steget är för många inte särskilt långt till att införa tankeförbud och bestraffning av feltänkare.  Oftast med ursäkten att feltänkaren har dolda avsikter och motiv, att han eller hon i själva verket är ond.  De tankestoppare som etablerades den 11 september 2001 kan mycket väl leda till framtida tankeförbud och bestraffning av feltänkare, liksom redan deltagande i konferenser om andra tabubelagda områden bevisligen kan rendera svenska medborgare.

Dessa och andra tankestoppare som jag skulle kunnat ge exempel på är mycket oroande därför att vårt samhälle genom flertalets ovilja att ens tänka tankestoppade tankar blir YTTERST SÅRBART FÖR NÅGRA FÅS MANIPULATIONER.  Genom dessa och andra tankestoppare kan några få fokuserade och samarbetande människor i maktposition helt utanför demokratisk kontroll förbjuda eller försvåra genomlysning av för deras egna intressen känsliga ämnen.  I USA förlorar många sina arbeten för att de är kritiska.  I vårt eget land har Carl Bildt talat om att fri informationsspridning kan inverka negativt på Sveriges inkomster.  Självklart!  Sverige är såväl indraget såsom stridande part i krig, och säljer vapen som används i krig.
Den som genom fri informationsspridning lyckas minska ned Sveriges roll som dödsleverantör, inverkar givetvis negativt på penga-inkomster för denna verksamhet.  Det allvarliga är om Carl Bildt och hans vänner lyckas införa bestraffning av feltänkare.  Att det blir förbjudet att skriva om hur svenska vapen dagligen dödar, och om hur själva den ideologiska grunden för svensk inblandning i krig kan vara en stor lögn.

Jag vill inte veta av brottsrubriceringen Tankebrott.  Ändå är samhället på väg dit.

Därför, BEFRIA TANKEN OCH TÄNKANDET.  Tankar måste vara tillåtna att tänka och att diskutera.  Istället för att misstänkliggöra tänkarens motiv behöver vi gå i dialog.  Dialog, inte debatt.  För att ta reda på VARFÖR den som tänker annorlunda, gör detta.

Leif Erlingsson
2007-11-16

Inspiration kommer bl.a. från Dr Beeth på http://www.911blogger.com/node/12177#comment-166686

Andra bloggar om: , , ,

TILLÄGG, 2008-01-08:  Tankebrott införs nu i USA.  Här först Paul Craig Roberts, konservativ statssekreterare under Reagan, om vilka tankebrotten nu är i USA, och därefter några aktuella länkar som uppenbarligen kommer att innefattas i begreppet:

Andra tankebrott lär bli människorättsaktivism, såsom kritik av tortyr, övervakning, och kritik av brott mot Genève-konventionen.  De första måltavlorna för den nya lagstiftningen lär bli regeringsanställda.  Senare envar som hotar starka intressen, såsom miljöaktivister.  Lagen kallas “Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act.”  Men är alltså utformad så ovanstående kategorier ska kunna stoppas in i de färdiga koncentrationslägren, när kritik riktas på områden där regeringen INTE har rent mjöl i påsen.  Detta kan komma att exporteras hit också.  Är DU säker på att regeringen har rent mjöl i påsen?  För om inte, då kan du också bli internerad.  Bäst att GENAST se till ATT DE HAR rent mjöl i påsen!

TILLÄGG, 2008-01-09:  Alternativet till tankeförbud är förstås att ställa de kriminella extremisterna vid rodret till ansvar.  Det är som Mikael Wälivaara skriver.  Det är anmärkningsvärt att nyheten att Amerikanska kärnvapenhemligheter varit till salu genom egna toppolitiker släpps i en Murdoch-kontrollerad tidning, brittiska Times:

TILLÄGG, 2008-01-14:  Ed Haas med Muckraker Report påpekar att det är en studie som görs, tankebrotten är ännu inte kriminaliserade, även om han samtidigt påpekar att interneringslägren är förberedda: