av Leif Erlingsson
2008-12-10, 2008-12-20

Tidigare publicerad på lege.net.

Här nedan följer mitt mailsvar på frågan varför jag gick ur mormonkyrkan.  (Låt mig först som sist understryka att jag vet att jag är ‘stupid’.  Jag döljer det inte på något sätt – helt medvetet – i det följande.  De som försöker dölja sin egen stupiditet lurar möjligen sig själva. ;)  Som en vän sa, “Människan är en talande apa, men hon måste lära sig tala sanning!  It ain’t easy!” (Det sista är engelska för “Det är inte lätt!”.))

Ibland får jag frågan varför jag gick ur mormonkyrkan.   Så även 2008-12-10.  Här mitt svar:

Hej N.N.

Jag gick ur av moraliska skäl.  Kyrkan hade inte gjort mig personligen något speciellt ‘ont’.  (Annat än att begränsa mitt tänkande, men det insåg jag ju inte förrän långt efteråt.)  Eftersom jag och min familj gick ur av samvetsskäl så har det varit mycket viktigt för mig att vara extremt tydlig med mina skäl.  Du finner dessa skäl bl.a. i dessa texter:

 • Här finns såväl en text som svarar på frågan, som en ‘mind-map’ som jag ritade när tankarna snurrade som värst, så du kan ‘kika in’ lite i min hjärna hur det där såg ut när jag lämnade kyrkan.
  http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=26#26

 • Här tre texter som täcker såväl varför jag blev medlem, som varför jag blev moraliskt förpliktigad att lämna mormonkyrkan, p.g.a. min rättskänsla och rättspatos.  Bl.a. utträdelsebrev ur mormonkyrkan, med förklaring.
  http://mormon.lege.net/lamna/

 • En kortfattad text om mitt andliga uppvaknande, som tog (om)vägen via mormonismen.
  http://andligt.lege.net/

 • Jag höll en gång ett föredrag om mormonkyrkans ideologi.  Ur dessa föredragsanteckningar kan du utläsa en hel del av mina skäl att inte vara associerad med ett sådant samfund:
  http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=23#23

 • Jag förklarade mig även mycket utförligt i brev till en gammal tempeltjänare, en pensionerad professor från kyrkans universitet i Utah, BYU-universitetet.  Du kan få ta del av detta brev [REDIGERING: Länken till engelskt dokument redigerat 2004-07-25 har här ersatts av en översättning till svenska utförd 2008-12-20]:
  http://leif.lege.net/leif_erlingssons_personliga_sdh_historia.html [SLUT REDIGERING.]

I dag har jag en hel del KUNSKAP om hur vårt andliga universum hänger ihop, där det materiella blott är ‘virvlar’ och svängningar på ‘andra frekvenser’ än ‘det andliga’, enligt modern medvetande- och kvantvetenskap, som vi av media undanhålls kunskap om.  Bokreligionerna som Judendom, Islam, Kristendom o.s.v., i den mån de är bokstavstroende, är alldeles för begränsade.  Även ateismen är alldeles för begränsad.  All auktoritanism begränsar.  Vi människor, tror jag, är Guds sätt att observera sig själv.  Inte det enda, men vi tillför var och en av oss unika och oerhört viktiga perspektiv!

Rekommenderar The MATRIX MATTER CREATION http://uk.youtube.com/watch?v=i3cHPqIq6Rk

Verkligheten skapas/programmeras kontinuerligt genom att programmera våra medvetanden, som är det som kontinuerligt skapar vår verklighet!

Sug på raden ovan.

Kvantvetenskap har visat oss att det är avsikt/intention/VILJAN som skapar verklighet.  Jag anar att det kan handla om att programmera superhologrammet vi alla genom våra medvetanden gemensamt skapar.  Och det gör man verkligen inte hipp som happ.  Vår verklighet är långt mer komplex än några rumtidsdimensioner.  Därför är det en svår och komplex konst att programmera den.  Att så många människor är ‘mekaniska materialister’ hjälper givetvis till att låsa fast verkligheten i vår nuvarande situation.  Men det låser naturligtvis samtidigt fast våra nuvarande begränsningar.

Att programmera medvetanden är den uråldriga tekniken att styra verkligheten.  Religioner och ideologier är här byggklossar.  Och lagar och regler som håller fast medvetanden inom vissa ramar.  Samtidigt innebär alla dessa fastlåsta byggklossar ‘stenar’ mot vilka fria tankar kan få fast grepp ‘med spettet’, och få hävstångseffekt att verkligen slunga sig fritt.  Man kan också se det som att de fastlåsta tankarna fungerar som gravititationshål, som kan utnyttjas för att slunga tankar långt ut – ungefär som solen kan användas som gravitationsslunga.

Enligt nygamla insikter är vi och all materia blott olika komplexa virvlar och vibrationer i etern.  Det gäller elementarpartiklarna såväl som himlakropparna.  Således är vi alla eteriska varelser!  :)  Så, släpp tankarna loss, det är medvetande-vår!

Dumheten är farligast av allt, för den kan förgöra även sig själv.  Därnäst kommer intelligens utan kärlek.  Men intelligent kärlek är vad vi verkligen behöver.  En sådan kärlek blundar inte för kunskap, oavsett i vilka sammanhang denna kunskap uppdagats.
   

Du hittar fler av mina andliga och vetenskapliga insikter på t.ex. dessa länkar:

(Att gå in i och senare intellektuellt och känslomässigt genomskåda mormonkyrkan var vad mitt medvetande behövde för att slunga sig fritt från de vanliga svenska förankringarna.  Medvetandemässigt så är Sverige ett Nord-Korea.)

Det handlar om insikter som i dag finns hos väldigt många intellektuella, men som inte längre släpps fram i media.  En del av detta syntes i Brännpunkt i SvD på 1990-talet.  Men nu är det tyst.  Och inga slutsatser får dras…   Men det påverkar all såväl religion som vetenskap.  Dagens religioner och religiösa ledare är programmerare som genom sina anhängares medvetanden programmerar fast oss i den gamla verkligheten.  Eftersom jag vill ha en bättre värld så låter jag mig inte programmeras av bakåtsträvare.

Jag uppfattar i dag mitt livskontrakt som att ge MITT PERSPEKTIV så exakt och tydligt som jag bara förmår på det som sker runtom oss.  Med betoning på hur vi dras in i loopar, och hur vi kan ta oss ur dem igen.  Mitt gudomliga uppdrag, om du vill.  Min syn på det gudomliga är mer som de gamla egyptiernas, att Gud är allt och att vi alla är del av Gud.  Ungefär som de ickemateriella eterteorierna som nu utanför mediebelysningen fått alltmer legitimitet:

 • http://blog.lege.net/?/222-Tro-pa-liv-och-doed.html#c1873
  16PI2.COM
  QUANTUMAETHERDYNAMICS.COM

 • Relaterat, LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY
  http://plasmascience.net/tpu/TheUniverse.html

 • Recapitulating: we may say that according to the general theory of relativity space is endowed with physical qualities; in this sense, therefore, there exists ether.” Albert Einstein, Ether and the Theory of Relativity, 1920.
 • Albert Einstein under en föreläsning år 1928, att “Enligt den generella relativitetsteorin så är rymd utan etern otänkbar; för i en sådan rymd skulle inte bara ljustransport vara omöjlig, utan det skulle inte ens kunna finnas några rumtidskonstanter.” (“According to the general theory of relativity, space without ether is unthinkable; for in such space there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space.” (“Physics–On Absolute Space (Aether, Ether, Akasa) and Its Properties as an Infinite Eternal Continuous Wave Medium“, såsom citerat på s. 27 av “The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief“, Gregg Braden.))

Kort sagt, för mig är i dag alla religioner alldeles för begränsande.  Vi är alla skapare – frågan är bara om vi låter någon annan programmera vårt skapande, eller om vi tar eget ansvar.
   

Bästa Hälsningar,

// Leif Erlingsson, Intelligentsians blockering, blog.lege.net.
   — Skapar ny verklighet, utan att blunda för den gamla —
   

PLUS ett PS:  Rekommenderar dig att ta del av såväl modern medvetandeforskning, som resurserna på Conscious Media Network.  Om medvetandeforskningen, med mina egna ord: “…I samma tradition har vi sedan Karl Pribram och Roger Penrose – författare till “The Emperor’s New Mind” -, och Stuart Hameroff, MD, anestesiolog och medvetandeforskare från University of Arizona och Director vid Center for Consciousness Studies.  Jag har varit på seminarium och föredrag med den senare.  Han befinner sig på paradigmbrytlinjen, genom att hans hypotes säger att det är i kvantum kollapsen som medvetandet kommer in i materien.  Där kvantum kollapsen då är flera sannolikheter som kollapsar in i ett enda utfall genom interaktion med virtuella partiklar.  Medvetandet kommer då in från det virtuella, från kvantum vakuumet.  Implikationerna är bl.a. att ande och kropp är ett.” ( http://blog.lege.net/?/213-Den-moerka-sidan.html )
   

Leif Erlingsson
Tullinge
2008-12-10, 2008-12-20

[2009-03-29: Ovanstående text fick spridning dels genom en julhälsning på mailinglistor, och dels genom att en länk till denna julhälsning 2008-12-26 las ut på 'Intelligentsians blockering' som ett PS till en annonsering om stöd för "skokastaren som enade alla Irakier".  Länken gick till: God Jul och Gott Nytt 2009 [PDF].]