av Leif Erlingsson
2008-02-24

Tidigare publicerad på lege.net.

Är sionister och Israel-boende judar offerlamm (fallguy/patsy/scapegoat) åt makteliten?

Några ledtrådar:

  • “The Rothschild Manifesto” har realiserats runtomkring oss.  Det skylldes hela tiden på ‘judarna’.  Det kallades nämligen “Sions Vises Protokoll”, så att ingen skulle kunna ta strid mot dess verkliga avsändare.  Vilket dessutom efter Hitler medfört att det inte alls går att bemöta ute i offentligheten.  USA:s militära underrättelsetjänst kom redan 1919 fram till att protokollen var autentiska.  Se även Peter Myers, “The strongest arguments that the Protocols of the Learned Elders of Zion is a forgery, and why they’re wrong“.
  • J.P. Morgan var enligt många historiker troligen en agent åt Rothschild (Googla J.P. Morgan Rothschild).  Denne J.P. Morgan stoppade som hämnd på Nicola Tesla för växelströmmen, som sänkte Morgans/Edisons likströmsimperium, år 1892 Nicola Teslas fria elektricitet ur vakuumet genom att anställa Lorentz att göra Maxwell/Heavisides (då ganska färska) delvis assymetriska formler (som därmed möjliggör fri energi) enbart symmetriska (så de omöjliggör fri energi om man följer dem), vilket är den form de har i dagens undervisning.  (Som Nobelpristagaren T. D. Lee påpekar, vi har bruten symmetri när något tidigare virtuellt blir observerbart. (Se fotnot 60 i “Solution to the World Energy Crisis” (PDF) [pappersbesparande version], av Lt. Col. T.E. Bearden.))
  • En av punkterna i “The Rothschild Manifesto” är just perverteringen av vår vetenskap.  Leta upp protokollen på Internet (jag bryr mig inte om att länka, då dessa länkar tenderar att försvinna, och inte heller vill jag själv lägga ut dokumentet), och slå upp protokoll #2.  Där står bl.a. att ‘goyims’ intellektuella ska uppblåsa sig själva med sin kunskap och utan någon som helst logisk verifiering av densamma ska de verkställa all information tillgänglig från vetenskapen som ‘våra agenter/specialister’ listigt har satt samman i syfte att utbilda deras sinnen i den riktning vi önskar.
  • En annan av protokollens punkter är kontroll av massorna genom att hålla oss i fattigdom. (Protokoll #3, punkt 5.)  Att vilseleda oss som dumma får från att använda oss av fri energi, genom att lura oss att sådan inte skulle vara vetenskapligt möjlig, bidrar definitivt till en sådan agenda.

Tack vare att vi människor är som en fårskock som följer ledare och konsensustrans, så kunde alltså denne J.P. Morgan (troligen agent åt Rothschild) redan på 1800-talet förhindra oss från att i dag avskaffa föroreningar och begränsning.

Och vem kommer att få skulden, när ‘the shit hits the fan’?

 -  Sionisterna.  Dessa judiska rasister.  Och förstås Israel-judar, och kanske alla judar.  Och alla kristna som stöder sionisterna.  Och kanske Mormonerna, som nästan alla stöder Israel.  Kanske alla troende.

Naturligtvis har manipulatörerna bakom, Rothschilds &Co., sett till att Israel har ‘smutsiga tassar’, att de är skyldiga.  Se Nakba 1948, och framåt.  Men vi är alla skyldiga.  Det är uttänkt så.  Det tycks finnas andliga principer som inte får brytas.  Därför är det så viktigt att smutsa ned allas ‘tassar’.  Vi måste dock inte gå på det.  Vi kan vakna ur transen, och se ‘mannen bakom skynket’.

Leif Erlingsson
2008-02-24