av Leif Erlingsson
2005-08-20

Tidigare publicerad på lege.net, i två delar.  Sammanredigerade 2009-02-25.

Mönstret för vad oliktänkarna har att göra gav Mark Twain för över 100 år sedan, se Tariq Ali, “Fundamentalisternas kamp“, sidan 32-33, där han citerar vad Mark Twain inför USA:s inträde i första världskriget skrev i november 1916 för Harper’s Magazine (ur Mark Twain: Social Critic):

  Den högljudda minoriteten kommer – som vanligt – att ropa på krig.  Prästerskapet kommer först att invända – varsamt och försiktigt; den stora och tröga majoriteten kommer att gnugga sina sömniga ögon och försöka fatta varför det ska bli krig och säga, uppriktigt och indignerat: »Det är orättvist och vanhedrande, och det finns inget behov av det.«
     
  Sedan kommer minoriteten att ropa högre.  Några rättrådiga män i det andra lägret kommer att resonera och argumentera mot kriget i ord och skrift, och man kommer först att lyssna på och applådera dem, men det varar inte länge.  De andra kommer att överrösta dem, och snart kommer den krigsfientliga publiken att glesna och mista sin popularitet.
     
  Inom kort kommer man att få se något märkligt: talarna störtas från podiet och yttranderätten stryps av rasande horder som innerst inne – liksom förut – håller med de störtade talarna men inte vågar säga det.  Och nu tar hela nationen – prästerna och alla andra – upp stridsropet, skriker sig hesa och mobbar varje ärlig man som vågar öppna munnen, och snart kommer de munnarna att tystna.
     
  Därefter kommer statsmännen att hitta på billiga lögner och lägga skulden på den angripna nationen, och alla kommer att glädjas över dessa samvetslugnande falsarier, flitigt studera dem och vägra att granska några invändningar, och därmed kommer de successivt att övertyga sig om att kriget är rättfärdigt och tacka Gud för sin förbättrade sömn efter denna process av groteskt självbedrägeri.

Således, vi måste – enligt Mark Twains med fleras exempel – bjuda motstånd.  Kanske som denna enkla teckning vill antyda:

Bildtexter:

 1. I’m from Kansas
 2. Kill 4 Jesus
 3. 4 Our Lifestyle
 4. Varför envisas med att spjärna emot?! Vi mår bra!
 5. Pladdrande så kallad intellektuell, som hotar vår enighet i kampen mot de onda andra som hotar vår västerländska livsstil genom att hota att använda en del av världens resurser som ju rätteligen tillhör oss och endast oss.
 6. Lögn, fascism, Krig, Död, Perversion, Svält

Den 2 januari 2005 ritade jag en annan teckning, som också känns relevant: ["Perfect Storm", Leif Erlingsson, 2005-01-02.]

Perfect Storm

Leif Erlingsson
2005-08-20