av Leif Erlingsson
2007-07-07

Tidigare publicerad på lege.net.

Mänskligheten måste utveckla sig – kvanthoppa till nästa paradigmnivå av medvetande – annars kommer vi förvisso att gå under, liksom fundamentalister föreställer sig den sista tiden.  På det ena eller det andra sättet, är det ett slut.  Antingen på ett gammalt sätt att tänka, eller på oss.  Och ingen har gjort mer för mänskligt medvetande än den nuvarande USA-regimen.  Genom att så fullständigt och totalt demonstrera att de skiter högaktningsfullt i vad resten av mänskligheten anser eller har för behov.  Varje handling ger en reaktion.  Först chock naturligtvis.  Men chock varar inte så länge…  En film som på ett fantastiskt sätt sammanfattar läget är Zeitgeist The Movie.  Min vän Mikael Wälivaara bloggade om den för ett tag sedan.  Själv sparade jag mig till nu.  :)

Den paradox vi ser är alltså att Cheney &Co:s totala – vad som brukar kallas ondska – är det som äntligen ruskar om en sovande mänsklighet.  Samtidigt är deras ‘ondska’ ett av sätten världen kan gå under på, t.ex. genom kärnvapenkrig.  Goda människor saknar oftast förmåga att föreställa sig ondskan, och kan därför utsätta världen för oerhörda faror genom sin omedvetenhet.  Detta gör Vita Huset sitt bästa för att avhjälpa.  Albert Einstein har sagt att de mest avgörande problemen vi har inte kan avhjälpas på samma nivå av tänkande som vi befann oss på när vi skapade dem (“The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them.”“).  Vi kanske ska tacka ‘djävulen‘?

När man besöker webbsidan för Zeitgeist The Movie ser man ett citat, som på svenska blir ungefär: “De måste ha det svårt…  De som tagit auktoritet som sanning, snarare än sanning som auktoritet.” –Gerald Massey.  Detta är förstås en av de medvetandeförändringar vi måste göra.  Jag har faktiskt – inser jag i dag – Vita Huset och deras lögner att tacka för att jag kunnat avprogrammera mig från religiös auktoritetstro.  Eftersom min auktoritet trodde Vita Husets lögner.  Tack, Bush/’djävulen‘!  När jag i april 2004 var på gång att lämna min religiösa auktoritetstro formulerade jag sentensen “Viljan att tro oavsett sanning är större än viljan att finna sanning oavsett tron“.  (“The will to believe regardless of truth is greater than the will to find truth regardless of belief.“)  Detta efter att ha misslyckats kommunicera mina nyfunna kunskaper om Vita Husets krigslögner till andra trosfränder.  Kanske för att man inte kan väcka den som låtsas sova…

Alla går förstås inte mot större medvetenhet.  Den andra sidan är luddighet, oförmåga att se klart på en solklar situation, otydlighet, konturlöshet, “Det är  så invecklat”.  Ja, ljug är invecklat.  Men de hoppfulla tecknen är t.ex. att fler och fler skriver om 11 september 2001 – ett av de mest kraftfulla massmedvetandevapnena någonsin!  Jag fick t.ex. nyligen veta att ännu en svensk blogg startats på temat, 911 – Myt eller Verklighet? 

Beteende kommer efter medvetande (“Behavior follows consciousness” — George Bernard Shaw (1856-1950)).  Vare sig vi tror att världen så att säga är en ‘display’ in i vårt gemensamma (o)medvetande – där medvetandet är det centrala, eller vi tror att vårt (o)medvetande styr världen – där världen istället är det centrala, så är det uppenbarligen ganska viktigt att vi är medvetna.  Det finns i Europa en allt aktivare sanningsrörelse om 11 september attackerna 2001, med planerade manifestationer för att påverka våra politiker.  Det är bra.  Men tänk om våra politiker så att säga har en kärnvapenpistol mot pannan?  Och då menar jag INTE från Iran.  Även om så vore, är det viktigaste vi kan göra att bli medvetna om den verkliga verkligheten.  Och finns sådana hot, då kan de hanteras när väl stora befolkningssegment förstår exakt vad som pågår.  Tack, Bush/’djävulen‘!

Leif Erlingsson
2007-07-07

PS:  Två till rekommendationer: 1) Se SiCKO.  2) Läs Paul Levy.

TILLÄGG, 2007-07-07 22:00:  Efter att ha skrivit ovanstående läste jag i dag THE WOUNDED HEALER av Paul Levy.  Och insåg att man skulle kunna tro att jag hade läst den INNAN jag skrev bloggartikeln.  :)