av Leif Erlingsson
2008-08-29

Tidigare publicerad på lege.net.

Mörkläggningen av vetenskapens största garderobslik har nu pågått i bortåt 100 år.  Det får mig att tänka på “The Tavistock Institute of Human Relations: Shaping the Moral, Cultural, Political, and Economic Decline of the United States of America” – propagandafabriken som skapade inte minst den allmänna opinionen för första världskriget och för den privatägda riksbanken i USA, Federal Reserve.  Finansierades av det brittiska kungahuset och senare av Rothchilds och Rockefellers.
Vi är skapare - eller inlåsta i någon annans verklighet
Det handlar om att stoppa in oss i lådan, så vi inte upptäcker vår potential.

Eftersom vår potential är just obegränsad, så måste även mörkläggningen vara det.  Evil Genius, ond genialitet.  I tidigare bloggningar har jag snuddat vid att allt som bryter 3D paradigmet, allt som underförstår 4D+ paradigmen, med icke-lokalitet, ande etc, är tabu.  Det var t.ex. därför kvantfysikern David Bohm med hans dolda variabel-tolkning av kvantfysiken utstöttes så kraftigt ur vetenskapsetablissemanget att han ‘flydde’ till Brasilien.  Där han vidareutvecklade sina idéer.  På ett föredrag på 1980-talet i Stockholm, tror det var 1983, sa Fritjof Capra – författare till “The Tao Of Physics” – till oss att läsa David Bohms “Wholeness And The Implicate Order”.  Ska erkänna att jag bara kom till sidan 14, bokmärket ligger fortfarande kvar.  Det var för tidigt för mig.  I dag skulle det nog gå bättre.

I samma tradition har vi sedan Karl Pribram och Roger Penrose – författare till “The Emperor’s New Mind” -, och Stuart Hameroff, MD, anestesiolog och medvetandeforskare från University of Arizona och Director vid Center for Consciousness Studies.  Jag har varit på seminarium och föredrag med den senare.  Han befinner sig på paradigmbrytlinjen, genom att hans hypotes säger att det är i kvantum kollapsen som medvetandet kommer in i materien.  Där kvantum kollapsen då är flera sannolikheter som kollapsar in i ett enda utfall genom interaktion med virtuella partiklar.  Medvetandet kommer då in från det virtuella, från kvantum vakuumet.  Implikationerna är bl.a. att ande och kropp är ett.  Samt det självklara, att medvetande och avsikt står över materien.  Först var tanken.  Sedan ordet/ljud/vibrationer.  När man tittar på materiens minsta delar, så upplöses de i självsvängande vibrationer.

I “Vetenskaplig fundamentalism” nämnde jag några namn såsom Oliver Heaviside (18 maj 1850 till 3 februari 1925), Nicola Tesla (10 juli 1856 till 7 januari 1943).  Jag nämnde dock där inte James Clerk Maxwell (13 juni 1831 till 5 november 1879), en skotsk matematiker som lade den teoretiska grunden för fri elektromagnetisk energi.  Vilket tyvärr senare först delvis saboterades av Heavisides förenkling, men sedan definitivt saboterades genom att Lorentz på uppdrag åt J.P. Morgan – som troligen var agent åt Rothschild – gjorde om de ursprungliga delvis assymetriska formlerna, som därmed teoretiskt möjliggör fri energi, till att enbart vara symmetriska och sedan i detta skick publicera dem som Maxwells ekvationer.  I detta skick, som skolvetenskapen i dag känner dem, så tillåter de tyvärr inte längre fri energi.  Precis som alla besserwissrar hävdar.  Men innan de förenklades alltför långt, gjorde de det.

Riktigt intelligenta personer låter inte stoppa sig av virtuella begränsningar såsom ‘det är teoretiskt omöjligt’, bara för att någon har bestämt att ‘det ska vara omöjligt’.  Nicola Tesla lät inte stoppa sig.  Därför kom han på ‘Radiant Energy’ och mycket annat, inklusive dödsstrålar, som om inte världskriget kommit emellan sannolikt hade inneburit att vi hade levt i en helt annan värld sedan ungefär 1920-1930, med fri energi, etc.  Om vi förstås inte istället hade haft ihjäl varandra med skalärvapen, istället för med atombomber.

Svart teknologi
Maktmänniskor skiter i den vetenskapliga metoden, om de genom att kringgå den kan få mer makt.  Eftersom de är resultatorienterade, liksom förresten Nicola Tesla &Co.  Därför har givetvis Tesla &Co’s fri-energi, anti-gravitation och dödsstrålar etc fortsatt utvecklas i s.k. svarta projekt.  Liksom andra spännande tekniker, som möjlighet att skapa ytterst realistiska holografiska projektioner mot himmeln, etc.  De svarta projekten och skolvetenskapen har ett gemensamt intresse, fast av olika skäl (eller kanske inte så olika iallafall), för att hålla denna vetenskap och teknologi hemlig.  Maktmänniskornas skäl är förstås för att ha en ‘upper hand’ gentemot alla andra maktmänniskor, som inte har en aning om dessa vapen.  I ett krig kan de helt förändra utgången, när de används.  Om de inte förintar oss alla, vill säga.  Samt att hålla fri energi, antigravitet o.s.v. hemlig för att undvika förändringar, de hatar förändringar eftersom de redan är på topp, så ‘då kan ju inget gott komma av förändringar’.  Skolvetenskapen har en massa karriärer och rykten att försvara, för att inte tala om forskningsmiljarder till omedelbart irrelevanta forskningsprojekt.  I praktiken vill inte heller de ha förändring.

Jag beställde den 15 juli 2008 två exemplar av Nr 1 Elektromagnetiska vapen och skydd, 2001, FOI.  Inget svar.  Upprepade i dag beställningen, fick då svar.  Är intresserad av vad som finns däri som kan vara relevant till hur World Trade tornen omvandlades till ett dammoln den 11 september 2001 (se bild här intill).

11 september-fontän: Från Painful Questions kap. 5, s. 61, fig. 5-29...

11 september-fontän: Från Painful Questions kap. 5, s. 61, fig. 5-29...

Men det är nog att hoppas lite väl mycket, att hitta något där.  Istället vill jag peka på John Hutchison med the John Hutchison effect, som bl.a. kan kallsmälta metall, levitera föremål, etc, etc.  Hans experiment kan efterlikna en del av de mer märkliga effekterna från när World Trade tornen omvandlades till damm (inte bara ‘raserades’), den 11 september 2001.  Effekter som smälta bilar m.m..  Se “Anomalies at the WTC and the Hutchison Effect” och se “Re: Requests for Correction per Section 515 of Public Law 106-554“, March 16, 2007, by Dr. Judy Wood, to NIST.  (Kopierad 2007-03-19 från ocio.os.doc.gov…prod01_002667.pdf.)

Mörkläggningen av kall fusion
Vi får ‘tacka’ det mormonska Brigham Young universitetet och deras ‘duktige gosse’ professor Steven E. Jones för att han efter spion-tips från energidepartementet (DOE), kokte ihop en egen ‘kall fusions’ presskonferens med en visserligen oanvändbar egen process, men något som skulle göra det omöjligt för Pons och Fleischman, som arbetat i årtionden, att få patent.  Därför tvingades Pons och Fleischman p.g.a. spionen på DOE och p.g.a. ‘duktige gossen’ – opportunisten – Steven E. Jones föregripa den vetenskapliga processen något, genom att själva ställa till med presskonferens.  Genom ytterligare manipulationer lyckades ‘the powers that be’ avföra kall fusion från det respektabla, trots att en mycket stor mängd labb konfirmerat resultaten.  Eugene Mallove, författare till “Cold Fusion Cover Up”, och mycket respekterad vetenskapsman, sa att kall fusion är fullständigt bevisat.  Han blev mördad i maj 2004.

Försöken att mörklägga riktade energivapen den 11 september 2001
I september 2005 dök så ‘duktige gossen’ Steven E. Jones upp på 11 september scenen.  Som det visade sig, ännu en ‘limited hangout’.  Han ‘outade’ mot hennes vilja Judy Wood, som hade önskat vara anonym.  En av hennes studenter, Michael Zebuhr, som hjälpte till i 11 september arbetet, mördades senare.  Att samme Steven E. Jones som har haft samröre med Los Alamos National Laboratories, där en del utvecklingsarbete av atombomben skedde, och med energidepartementet (DOE), och som opportunistiskt försökt förstöra all legitimitet och anslag för Pons och Fleischmans forskning på kall fusion, att denne samme Steven E. Jones inte är särskilt intresserad av bevis för direkt energivapen borde inte förvåna den som ser hur det hela hänger ihop.  Varför kom över huvud taget professor Steven E. Jones in på “9/11″?  Antagligen för att det även här fanns professorer som ärligt sökte sanningen.  Som professorerna Reynolds, Fetzer, Woods.  Den kapade “9/11 Truth” sanningsrörelsen har i själva verket stött ut de personer som är närmast sanningen.

Det är instruktivt att gå tillbaka i historien, och fundera på vilka webbsiter som var tidigt ute.  En sådan är http://plaguepuppy.net/ (Jeff King), som jag tidigt kände var en ärlig och uppriktig privatperson.  Han har utsatts för massor av påståenden om att vara desinformatör.  Jag tror inte ett ögonblick på dessa anklagelser.  På PlaguePuppy finns video- och bildarkiv, bl.a. på hur en spira högst upp på ett av tornen förvandlas till damm i luften…  Man förstår att ‘the powers that be’ vill diskreditera honom.  Steven E. Jones vill för övrigt inte se att spiran blir till damm.  Men titta själva!

För 2 ½ år sedan försökte jag skriva om desinformationsläget kring 11 september, så som jag då uppfattade det.  Finns på http://blog.lege.net/verklighetsbubblan/.

Divide et impera
De flesta som har tillgång till privilegierad information, är ändå lurade!  [Stor bild.]  Hierarkier upprätthålls genom riktad och skiktad information.  Se den näst yttersta rektangeln i bilden, den sista gula.  Den stora inre – röda – rektangeln illustrerar en genom privilegierad information lättstyrd elitverklighet, som ändå inte förstår att det finns andra större verkligheter.  Jag kunde ha ritat in “Insikt om att 9/11 är falskflaggad terrorism” på en av de gula rektanglarna som går utanför den stora röda, för inte alla med ‘privilegierad information’ har fattat detta!  Själva det att man har ‘privilegierad information’ kan nämligen lura en att man skulle vara mer korrekt informerad…  Eller jag kunde ha ritat in “Insikt om att Fri Energi är mörkat”, eller att boten för cancer är mörkat, eller …  Genom riktad och skiktad information, är eliterna extra lättstyrda.

Det finns en mycket intressant metafysisk aspekt, som man med insikt om kan använda för att spräcka hela skiten:  Man suggererar oss att vi lever i En Enda Verklighet, Skapad Av Någon Annan.  Och man målar upp denna verklighet i all sin detaljrikedom och lockar oss att använda vår tid för att studera all dess komplexitet.  Så länge vi gör det, stöder vi deras Enda Verklighet.  Vare sig vi kritiserar delar av den eller ej.  Metafysiskt spelar vi deras spel, och kan inte vinna.

Alla ideologier, religioner, sekter, kulter handlar om att låsa in oss i någon annans verklighet, att gå till någon annan för makt – som vi då blir av med, när vi tror vi ska få.  Man suggererar oss att enskilda människors erfarenheter som motsäger Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan), inte betyder något eftersom det inte är likadant för andra människor.  Implikationen är att den verklighet en enskild person har skapat åt sig själv inte är lika verklig som Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan).  Naturligtvis är den inte lika verklig, men den verklighet en enskild person har skapat åt sig själv är ett exempel på att vi faktiskt inte måste anpassa oss till Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan).  Och när människor upptäcker den friheten, då kan man inte längre låsa in våra medvetanden, vilket är vad det hela egentligen handlar om.

Varje gång Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan) inte stämmer med vad som hände, så vaknar några dock ur trancen/hypnosen.  Den kosmiska frågan är, ska vi bli robotar i en genomkontrollerad, styrd värld, i en maskin, eller ska vi bli fria skapare som skapar vår egen framtid?

En värld vi skapar genom att föreställa oss den kallas imaginal, ett begrepp Sufis har.  Världen är troligen något vi har skapat genom att föreställa oss den.  Men vilka är då vi?  :)

Den ‘globala konspirationen’ tror jag i själva verket – i det stora hela – är ett självförstärkande system av robotifiering, minskad intelligens, minskad fantasi, inlåsning, förtätning av ‘skapelsen’ till något till sist enbart materiellt utan ‘ande’.  Det finns alternativ.  Fantasi.  Skapande.  Sprängande av alla gränser.  ‘De’ är rädda att vi ska upptäcka vår egen skaparkraft, att vi inte behöver dem.  Men ‘De’ är själva fångar i sin egen begränsning.  Så låt oss jobba för en fantastisk värld.
______

Ett stort tack till Jon Rappoport med hans bok “The Secret Behind Secret Societies” för begreppet “Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan)”, som jag lånat av honom.  I en webbartikel av Jon Rappoport som han skrev efter boken, nämnde han en lista med några riktlinjer som han hade under författandet.  Läs gärna den.  Det var också genom Jon Rappoport:s bok “The Secret Behind Secret Societies” som jag fann Giordano Bruno och hans “On the Infinite Universe and Worlds” från 1584.  (Fräckt kopierad från Positive Atheism. :))

Bredvidläsningslänkar om skalära vapen.  Först några böcker i ämnet av Lt. Col. T.E. Bearden:

Bearden ser Israel med deras direkt-energivapen (DEW) som USA:s räddare gentemot Rysslands direkt-energivapen (DEW).  Bearden har dock aldrig talat om energivapen i samband med 911.  Här håller han sig istället helt till ‘partilinjen’ – att ‘Usama gjorde det’.

Sedan några artiklar:

Bredvidläsning bl.a. om medvetandets makt över materien och om materiens holografiska natur:

  • The Holographic Universe” av Michael Talbot.  Det som varken är objektivt eller subjektivt utan materialiserat av fantasin kallas i boken ‘imaginal’.  Talbot nämner att han själv kom på ordet ‘omnijektivt’, innan han fann att Sufismen redan hade begreppet imaginal.
  • The Conscious Universe“, av Dean Radin.  Det är en bok, med många referenser, vars första kapitel finns online på http://deanradin.com/Chapter1.html.  Kapitlet berör bl.a. bevisläget för s.k. psi-fenomen.
  • “Margins of Reality”, av Robert Jahn och Brenda Dunne.  Båda på Princeton, olika institutioner.

Professor Jens Jerndal skickade mig denna handlingsplan, för spridning:

______

Leif Erlingsson
2008-08-29