av Leif Erlingsson
2008-02-18

Tidigare publicerad på lege.net.

EU parlamentet ska (äntligen) ha en temakväll om 11 september 2001.  “Europe for 9/11 Truth Evening at the European Parliament !“  Det föranleder att knyta samman några till synes lösa trådar.

 • Christopher Bollyn skrev för ett par veckor sedan om vilka som smugglade in Israeliska spionprogram i de amerikanska luftfartsmyndigheternas datorer, så att Israel hade möjlighet att vilseleda USA:s luftförsvar den 11 september 2001.  “How Did Israeli Spy Software Get Onto Critical FAA Computers?
 • Dr. Judy Wood och John Hutchison har laborerat med den så kallade John Hutchison Effect, och fått resultat liknande dem vi såg den 11 september 2001 (se bilderna på smälta bilar, etc, på hennes webbplats).  “Anomalies at the WTC and the Hutchison Effect“.
 • De flesta ingenjörer vet inte om vad fysiker redan rigoröst bevisat såväl teoretiskt som experimentellt:  Att Energiprincipen (termodynamikens första huvudsats) kan kan brytas genom att excitera vakuumet.  Denna exitering kan styras ingenjörsmässigt – i enlighet med David_Bohms dolda variabel-tolkning av kvantmekaniken, men inte enligt Köpenhamnstolkningen – genom tillräckligt stora magnetiska eller elektriska fält.  Fält som skapar koherent bruten symmetri i vakuum-potentialen, vilket möjliggör att ingenjörsmässigt ta ut användbara energier ur vakuumet, ut ur den virtuella världen och in i vår materiella verklighet.  (Om man plussar på några dimensioner så gäller givetvis fortfarande Energiprincipen, men den som får gratis energi bryr sig nog inte hur det går till.  Redan 1921 lanserades med Einsteins välsignelse Kaluza-Klein Unified Electromagnetics and Gravitation Theory, som alltså ger en 5-dimensionell rum-tid med fyra rums-dimensioner, där vår elektromagnetism är den del av det femdimensionella gravitationsfältet som arbetar i den femte dimensionen.)
 • Super-insidern Andrija Puharich – som bl.a. jobbade för CIA med att skapa New Age rörelsen på 1970-talet, då han ingick i Puharich-Whitmore-Schlemmer gruppen som kanaliserade ‘de nio’, och med de bästa kontakter i den innersta eliten, stoppades personligen av självaste David Rockefeller från att kommersialisera U.S. patent # 4,394,230 ”for a “Method and Apparatus for Splitting Water Molecules.”” – alltså från att kommersialisera energi från vatten.  (“Actual Case Histories of Suppression Occurrences by Leslie R. Pastor, PESWiki.com — Pure Energy Systems Wiki.)  Rockefeller-familjen anses i sin tur vara underhuggare åt Rothschild-familjen, som grundades av Mayer Amschel Rothschild, som var fanatisk sionist.  Jag nämner Puharich för att han själv tillhörde eliten, och ändå stoppades.
 • Fortfarande är det tvärstopp för de forskare som inte följer etablissemangets direktiv.  En känd forskare som har gått ut offentligt med detta är Ruggero Maria Santilli, se mina länkar till hans böcker i PDF-format från “Fantasikrisen“.  (Jag blev förresten hedersmedlem av the Santilli – Galilei Association on Scientific Truth efter den artikeln.)
 • Likuds Netanyahu sa spontant om den 11 september 2001 att “det är mycket bra”, innan han rättade sig.
 • Fem dansande Israeler” firade tvillingtornens fall med en glädjedans, efter att ha filmat händelsen.  En av dem berättade i israelisk TV att de sänts till New York för att dokumentera händelsen.
 • Anders Björkman, erfaren marin-haveriutredare ursprungligen från Stockholm, har efter mycket funderande om 11 september 2001 till sist gjort en egen ingenjörsmässig analys av tvillingtornens fall.

Trådar möts.  Fri energi skulle kunnat ge energi till att pulvrisera betongen i WTC-tornen, och samtidigt för förövarna ha fördelen att det är så otroligt att folk inte kan tro det även om det avslöjas.  Sionisterna saboterade amerikanska flygvapnets försvar, och envar som pekar på Israel döms genast ut som ‘antisemit’.  Denna händelse verkar vara uppsäkrad mot insikt med ett antal ‘säkra’ tankestopp.

Frågor:

 • Varför skapades den eviga varbölden i arabvärlden, Israel, som saknar såväl konstitution som fasta gränser?
 • Vems/vilkas syften tjänar denna ‘blob’, Israel?
 • Är det bara fråga om religiös fanatism hos några ytterst rika, ytterst mäktiga män, som i sin tur använder sin makt för att manipulera 30% av amerikanerna att ekonomiskt och politiskt stödja Israel, för att Israel i sin tur ska tjäna vilka syften då?  Det militärindustriella komplexet, eller något fundamentalistiskt religiöst intresse?
 • Och varför denna ‘fördumning’ av vår vetenskap?  Kan det vara så att fundamentalister önskar låsa fast oss i rigida mönster, för att vi inte ska upptäcka vår oändliga förmåga?  Göra oss till robotar, istället för till oändliga skapare och upptäckare?  Är det av rädsla för vår storhet, vårt ljus, vår kraft, vår talang, att vi ska briljera, som gör att verktygen för detta döljs, och vi får höra att världen inte räcker till, att vi är för många, o.s.v.?
 • Är det rädsla för livet, rädsla för kärleken, som binder världen i rädsla, skräck och krig?

Den 12 juli 2006 postade jag denna text, den håller än:

Andra varvets tänkande
Eller vågar vi älska?

“The powers that be” är som en Trollkarl från Oz, som manipulerar kasperdockor, en kasperteater av fiendebilder.  Ett sekel är det Morerna.  Ett annat är det Judarna.  Åter ett annat är det Muslimerna – som råkar vara Morerna igen fast med ett annat namn.  Och det är Terroristen, fast det är Morerna, eller Muslimerna/Araberna.  Och vi tittar än hit, än dit.  “Var är terroristen?!”, spekulerar vi.  Men vi ser inte Trollkarlen från Oz, som drar i trådarna.  Trådarna av finansiering.  För Trollkarlen från Oz startade en Bank of England i London för hundratals år sedan, och lånade ut pengar de inte hade mot ränta (“fractional banking”).  Och Trollkarlen från Oz startade Federal Reserve i USA.  Och tillverkade pengar av ingenting som han sålde till USA.  Och han finansierade sprattelgubbar på höga politiska poster.  Och han lobbade mot och mutade för att få bort alternativa valutor, som den mycket framgångsrika alternativa valutan på kanalön Guersney t.ex..

Kopplingen till andlig medvetenhet är, känner jag, att om många, många, många blir medvetna om hur det fungerar, utan att bli cyniska, och ser rakt igenom sprattelgubbarna/gummorna och rakt igenom fiendebilderna till den som drar i trådarna/finansierar teatern, alltså genomgår en moralisk och kunskapsmässig mognadsprocess – jag tänker mig detta som en andlig mognadsprocess, där jag ser sann andlig mognad som att man bryr sig om andra och ser verkligheten som den är snarare än de kulisser, gobelänger av lögner, illusioner som “kasperteatern” försöker skapa – att man ser rakt igenom ideologisk och religiös indoktrinering – att vi då uppnår det “andra varvets tänkande” som en filosof som citerades för en tid sedan i Miljömagasinet talar om, där vi ser allas behov, över alla gränser.  (Se Ken Wilber och Global rättvisa.)

Om vi uppnår denna klarsyn ser vi att vi alla är ett, det är inte en som är muslim, en som är sikh, en som är kristen, en som är israel, en som är palestinier, en som är afghan, en som är irakier, o.s.v., utan vi är alla ett.  När vi ser detta kan vi inte kriga.  Att arbeta för fred kräver mod.  Det är enklare att hata kasperdockor, fiendebilder.  Att hata den andre.  Men sann kärlek bortdriver rädslan.  Vågar vi älska?  Vågar de hukande svenska horderna ta kontant med sig själva, älska sig själva och sin nästa?

Leif Erlingsson
2008-02-18