av Leif Erlingsson
2008-05-10

Tidigare publicerad på lege.net.

RÄTTELSE, 2008-09-04:  I en kommentar blir jag tillrättavisad att inte blanda grekiska och svenska, antingen “mytokrati” eller “lögnstyre“.  Jag väljer “lögnstyre“, och tackar för den språkliga innovationen – Google: “Your search – lögnstyre – did not match any documents.”

(Du som normalt enbart får nyheter från DN, SvD, SVT, SR o.s.v. uppmanas börja här: “Vad massmedia kanske låter oss få veta om 30 år om attackerna den 11 september 2001“.)

Vi har det politiska styresskicket lögnokrati.  Jag insåg det nyss, i duschen.  Och jag verkar vara först, en Googling i dag gav svaret: “Din sökning – Lögnokrati – matchade inte något dokument“.  Politiker kan endast agera inom ‘majoritetsverkligheten’; det majoriteten tror är verkligt.  Min vän förlagsägaren Hesham Bahari skrev i ett nyhetsbrev från sitt Alhambra Förlag nyligen (2008-04-29; Alhambras nyhetsbrev / April 08):

Just nu arbetar vi för att inte bara Bush och hans regering, en vacker dag, skall skaka galler på de koncentrationsläger de har byggt åt dissidenterna i USA, utan för att alla de politiker runt om i världen som förrått sina folk genom att inte högljutt och offentligt kräva en ny oberoende undersökning beträffande händelserna den 11 september skall diskvalificeras från att syssla med politik.  Det skulle ge 99 procent av våra politiker sparken.  Medvetandeströmmen är på uppstigande i världen.  Tro inget annat.  Vi går genom en övergångsfas.  Den blir svår men oundviklig.  Just nu står striden mellan vapenmarknaden och de som tröttnat på krig.

“Dårstämpel” och hederlig, eller medlemskap i lögnligan, är detta alternativen i en lögnokrati som vår?

Läs även “Grupptänkande“, som jag lägger ut samtidigt.

Leif Erlingsson
2008-05-10

TILLÄGG, 2008-05-19:  Lögnokrati – vårt metapolitiska system.  Det system av lögner och manipulationer genom vilket man bestämmer medvetande-, medie- och verklighetsbubblan inom vilken vi sedan har demokrati och en politisk debatt.

TILLÄGG, 2008-05-31:  Missa inte att läsa och/eller lyssna på Elias Davidsson:s “Den farliga 11 september kulten“, som jag själv har översatt och läst in.  Fri spridning!

TILLÄGG, 2008-06-30:  Elias Davidsson:s viktiga uppsats ““Kriget mot terrorismen”: Ett dubbelt bedrägeri mot mänskligheten” nu också på svenska, tack vare Hans Berggren.  Fri spridning!

PS: Glöm inte att hålla ögonen på när Alhambra Förlag publicerar “911 Contradictions: an Open Letter to the Congress and the Media” på svenska i sommar, och senare även den uppdaterade “The New Pearl Harbor” också den på svenska.  I en lögnokrati ansvarar varje medborgare själv för att söka vad som verkligen har hänt, till skillnad mot vad ‘majoritetsverkligheten’/konsensustransen har godkänt såsom verkligt.  Är detta ny information för dig, se då även vår svenske vän Anders Björkman, erfaren marin-haveriutredare ursprungligen från Stockholm, som efter mycket funderande om 11 september 2001 till sist gjort en egen ingenjörsmässig analys av tvillingtornens fall.  Och förstå att detta ifrågasättande inte på något vis är ett marginellt fenomen, det bara framställs på detta sätt i vår nuvarande lögnokrati.  Läs gärna även Jan-Olof Rönn och vad han initierat skriver om Mediernas uppgift och om hur Medie-Begravningar går till.

Några tidigare relevanta artiklar: