av Leif Erlingsson
2006-08-29

Tidigare publicerad på lege.net.

Några funderingar om “växlarna”.

Växlarna (jmf. Johannes 2:14-15) finansierade t.ex. Adolf Hitler för att med hjälp av H. styra det tidigare tyska ledarskapet.  Fast jag anar att herr H. vände sig mot sina “välgörare”.  Det är växlarna (i dag de bedragare som står bakom de internationella pengasystemen som bygger på delsäkrad bankdrift (“fractional reserve banking”) där pengar tillverkas av luft – eller rättare av skulder – som ger mer vinst och mer pengar till de privata ägarna ju djupare världen kommer i skuld, vilket effektivast åstadkoms genom krigsskulder (bankerna ser till att båda sidor går med på att betala motståndarens krigsskulder så bankerna vinner alltid på krig, oavsett utgång).

Jag försöker förstå vad “ondskan” håller på med och försöker förutse nästa steg.  Jag har precis förstått att de snart kommer att krascha världsekonomin.  Just nu kastar bankerna pengar på folk.  Det är klassiskt.  Det har de gjort före varje krasch.  Kraschen kommer när de sedan drar in “drogen” / krediterna.  Då kraschar ekonomierna.  Den som bestämmer pengamängden kan själv styra konjunkturerna (ju mer krediter som ges ju större blir pengamängden eftersom pengar skapas exakt av krediter i det parasitiska “växlarnas system” – delsäkrad bankdrift – som världen i dag lider under).  Den som bestämmer pengamängden kan själv styra om det ska vara goda tider eller svält.  Allt tyder på att det snart är dags för svält:  På så sätt kan människor förhindras att fortsätta använda jordens resurser, så det blir lite kvar åt “växlarna”, medan andra svälter och kanske dör.

Undra på att Jesus enligt Bibeln nyttjade fysiskt våld mot dem….  Den ondska det handlar om är större än all annan ondska på jorden.  Och ligger bakom alla krig och all falskflaggad terror sedan systemet kom i drift.  Somliga menar att det även använts i tidigare civilisationer, som gått under p.g.a. det.  Man kan säga att det är “djävulens” (antingen bildligt eller bokstavligt, beroende hur man tror) gåva till mänskligheten.  Som i sig innefattar all annan ondska.

Det är underrättelse-samfunden som är växlarnas (och därför “djävulens”) hantlangare.  Som ordnar så att det ser ut som N gör det onda när det i själva verket är N som man vill ge sig på.  Vem som vinner krigen spelar ingen större roll – “djävulen” / “växlarna” / bankerna vinner alltid.  Det vi kan göra för att skydda våra egna familjer är att omvandla alla tillgångar till likvida medel – det vi behöver för att överleva och guld, silver.  Och först göra sig av med alla skulder.  Man får inte räkna med att ha någon vidare inkomst under c:a ett år eller mer i samband med kraschen, när den nu kommer (före 2012 skulle jag tro – kanske riktigt snart).  Man får räkna med att det går åt h-e.  Svält och farsoter.  Antagligen kom man fram till att folk inte skulle kunna ta till sig hur det verkligen ligger till och agera rationellt för att lösa situationen, och att “det bästa” var att krascha allt på detta sätt.  I ett sådant perspektiv blir all falskflaggad terror (9-11 o.s.v.), storebrorssamhälle/övervakning och nya koncentrationsläger i USA helt begripliga.  Och att man mörkar allt för folk.  Och låter folk titta på sina idiotiska TV-program helt oförberedda, medan katastrofen närmar sig.  Man tänker offra dem.  Har de inte fattat så får de skylla sig själva, så att säga.

Och efter det ovanstående:  Det finns hopp.  Catherine Austin Fitts skriver om hur man vänder den negativa ekonomin en person, en familj, ett samhälle i taget:

Hon talar om att vända den korrupta och negativa ekonomin en person, en familj och ett samhälle i taget.  På så sätt kan man så småningom beröva “Besten” sitt livsblod.  Vilket förstås är anledningen att den slåss med alla medel, som med “det terroristiska kriget”, som det så kallade “kriget mot terrorn” rätteligen bör kallas.

I “Part 2″ ovan skriver Catherine Austin Fitts bl.a. om sina erfarenheter från sitt arbete för “United States Department of Housing and Urban Development” (HUD) och beskriver där hur USA i dag sköts exakt enligt samma principer som vilket brottsyndikat som helst.  Eftersom det är det det är:

    My worse fears of the illegality of the government financial operations were confirmed when the chief of staff to the chairman of the HUD appropriations committee told me in the summer of 2000 that HUD was being run “as a criminal enterprise.”  HUD can only be run as a criminal enterprise if the Department of Treasury, the Department of Justice, the NY Fed as depository and a group of contractors like Lockheed, DynCorp, AMS, & JP Morgan Chase run it as a criminal enterprise.
       
    If the lead attorneys and accountants for the US government are running HUD as a criminal enterprise, that means that the US government is being run as a criminal enterprise.  In short, the accounting, finances and the securities issuance operations of the US government are part of a criminal enterprise.
    ´´

Det hon säger är att USA är ett brottsyndikat.  Alla som har att göra med ett brottssyndikats affärer och operationer riskerar att själva bli kriminellt belastade.  (Givetvis är inte USA det enda land som sköts på detta sätt, men det ÄR det farligaste landet på jorden på grund av

  • a) dess oerhörda lager av massförstörelsevapen och
  • b) dess oerhörda antal av genomindoktrinerade medborgare.)

Genom att FN är så beroende av detta brottsyndikat (med dess Brittiska, Israeliska och andra delar), så är även FN belastat.  Man kan inte rimligen hävda att åtgärder är rätt enbart för att de är beslutade av FN, vilket Gunnar Olofsson så utmärkt visar i sitt brev till Sveriges Radio som kan läsas på valfri följande länk:

[Gunnar Olofssons brev till Sveriges Radio samt delar av ovanstående text har postats på följande länkar:

Det kan finnas följdkommentarer under var och en av dessa länkar.]

Notera också vad Catherine Austin Fitts säger:  Systemet KAN INTE ÄNDRA SIG.  Det är alldeles för upptaget.  Det är DU OCH JAG som måste rätta till detta.  Ett hushåll och ett samhälle i taget.  Jag ska börja läsa vad hon skriver!  Låt det döende systemet dö – OCH LEV!

Leif Erlingsson
2006-08-29