av Leif Erlingsson
2006-05-17

Tidigare publicerad på lege.net.

I Noam Chomsky – en politisk biografi citerar Milan Rai Chomsky så här:

De intellektuella klasserna har tagit på sig uppgiften att förhindra irrläror.  Men i och med detta har intelligentsian fallit offer för sin egen propaganda.  Intelligentsian är »det främsta föremålet för effektiv indoktrinering« och »tenderar att ha den sämsta förståelsen för vad som händer i världen, och den visar faktiskt ansatser till ett slags institutionaliserad dumhet«.  Påståendet att de välutbildade är de mest hjärntvättade är »närmast en självklarhet«, enligt Chomsky; utbildning är i sig själv en sorts indoktrinering.  Dessutom är de välutbildade »utsatta för det ständiga propagandaflöde som i huvudsak riktas mot dem av den anledningen att de är viktigare än andra och därför måste kontrolleras hårdare«.“  (Milan Rai, “Noam Chomsky – en politisk biografi”, s. 177.)

Jag tror att många i “Intelligentsian” faktiskt i dag inser att gårdagens “verklighet” inte täcker morgondagens behov.  Men från denna insikt till samsyn är det naturligtvis väldigt långt.  Jag tror nämligen att Intelligentsians egentliga – självpåtagna – uppgift är att definiera vad som är acceptabelt tänkande, vad som befinner sig inom den “box” eller “verklighetsbubbla” inom vilken den officiella kulturen begränsas och begränsar dem som får uttrycka sig genom elitens medier.

Förvirring råder därför.  Särskilt bland kultureliten.  Som någon kompis till en bekant sa, vi lever i en surrealistisk verklighet.

Leif Erlingsson
2006-05-17