av Leif Erlingsson
2008-10-06

Tidigare publicerad på lege.net.

Vi kan inte respektera det vi inte kan förstå.  Jämfört med mer populära bloggar är det inte många som förstår min passion och det jag försöker göra med “Intelligentsians blockering“.  Den som inte av livet lärt sig respektera andras livserfarenhet kan inte förstå och inte respektera.  En person kände sig till och med tvungen att ringa och meddela att han tyckte synd om mig efter att jag publicerade “Andligt övergrepp“.  Jag svarade att det får han gärna göra, men att jag inte var intresserad av att diskutera det med honom.  Universum hade dock genom honom uttryckt en poäng.  Nämligen att jag ännu inte klart har formulerat syftet med det jag gör.

Vägen är målet
Om en i alla avseenden fullkomlig person kom hit och sa till oss att “Jag är det fullkomliga exemplet, allt blir bra, bara ni blir fullkomliga som jag“, vad skulle det hjälpa oss?  Även om det skulle vara en fullkomlig varelse, så har vi ju ingen vägbeskrivning till hur vi skulle komma dithän.  Då har vi betydligt större nytta av andra virrpannor – andra människor – som inte har en aning om vad de håller på med, men som följer sin passion och intuition, och till sist hittar svaren på en del frågor.  Det vill säga, om virrpannan efteråt kunde beskriva hur det gick till.  Det är här jag kommer in.  Jag är en sådan virrpanna, som börjar förstå ett och annat.

Min väg
Min livserfarenhet är ovanlig.

  1. Hösten 1988 från ett svenskt vetenskapsparadigm, helt och fullt in i ett religiöst.
  2. Våren 2004 från ett religiöst paradigm, in i ett nytt vetenskapsparadigm, ett paradigm som dock inte längre förnekar delar av verkligheten.

Redan på 1980-talet anade jag att det svenska vetenskapsparadigmet var alltför begränsat.  Jag lyssnade på ett föredrag av Fritjof Capra (förf. till “Tao of Physics“).  Jag köpte på hans rekommendation “Wholeness and the Implicate Order” av David Bohm.  Sedan sände universum en religion i min väg, som behändigt hade svar på mina frågor.  Så loopade jag in i en ny loop.  Där visserligen min andliga sida blev erkänd, men där jag var fast i en ny fålla.  Bäääh.  Att inifrån själv låsa upp dess lås var vad jag kunde göra 2004.  För vi är så mäktiga, att ingen annan än vi själva kan låsa in oss.  Det är orsaken till alla lögner, att lura oss att fängsla oss själva.  För ingen annan kan göra det.  Ja, de har till och med lurat oss att vi inget kan göra.  Inlärd hjälplöshet!

Det öppna vetenskapsparadigm jag efter 2004 kunnat ta till mig är ett inkluderande paradigm, som innefattar det genier alltid förstått.  Men det som av ‘vetenskapen’ mellan

  • 1887, Michelson och Morley, och fram till
  • 1986, E. W. Silvertooth, “Special Relativity”, Nature, vol. 322 (14 augusti 1986), s. 590

med få undantag har betraktats som nonsens.  Nämligen insikten att allt hänger ihop.  Insikten om ett enda fält.  Den efter 1887 förlöjligade “etern” som man nu p.g.a. den negativa stämpel detta begrepp har getts – och för att inte alla tydligt ska se den megablunder ‘vetenskapen’ har ställt till med – istället försöker ge namn som förenade fältet, etc.  (Det ska dock erkännas att man i dag förstår detta fält bättre än när man på 1800-talet misslyckades att hitta det.)  Kort sagt, ett ickereligiöst vetenskapligt och samtidigt djupt andligt perspektiv i meningen att allt hänger ihop med allt – även våra medvetanden, med resten av universum.

Jag läser just nu “The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief” av Gregg Braden, som är en bra översikt för att förstå varför vetenskapen och vår civilisation är där vi är i dag, och vilka möjligheter vi har (obegränsade).  På sidan 21 nämner Braden att de vetenskapliga experimenten talar om för oss att vår alldagliga synliga värld i själva verket har sitt ursprung i fältet.  Att det här och var finns ‘rynkor’ i fältet, som vi upplever som en klippa, ett träd, en planet eller en person vi känner igen.  Att till sist alla dessa ting endast är vågrörelser i fältet, och att detta subtila men samtidigt mäktiga skifte i tänkande är nyckeln för att använda fältets kraft i våra liv.

Loopbotomiserad
Jag har förstått hur enkelt det är att bli ‘loopbotomiserad’ in i ett slutet paradigm som sedan ingen utanför kan öppna.  Detta händer hela tiden.  Det skrämmande är att det händer hela kulturer.  Ta etern – otaliga kloka människor har försökt ifrågasätta den i 100 år rådande ‘sanningen’ att etern var nonsens.  Gick inte.  Låst inifrån.  Jag har visserligen kommit på hur jag själv kan låsa upp inifrån.  Och framför allt hur jag undviker att över huvud taget låsa inifrån genom att aldrig mer låsa mig till en enda “så här är det” verklighet.  Som KG Hammar så vist sa på konferensen Hel Människa, Hel Jord den 19 september 2008, “den vise är vis så länge han söker, men när han tror sig ha funnit sanningen blir han en narr“.  Dock kan jag bara visa hur man själv kan låsa upp inifrån för dem som redan själv är öppna nog – och då är de i praktiken redan ute.

Det vi tror är möjligt
Våra trossystem – vare sig det är vetenskapliga dogmer eller religiösa eller ideologiska eller hur vi tänker om våra egna liv – är vad som huvudsakligen begränsar oss.  Vår verkliga önskan, det vi i magen verkligen vill, en annan.  Braden menar att verkligheten är något plastiskt och provisoriskt, som vi kan ändra på om vi inte gillar den.  Att vi skapar med känslan.  Kvinnor har alltid vetat detta, men när kvinnor vet något, då har det varit trams.  Nu när vetenskapen börjar komma på samma saker, då är det kunskap!  Vetenskapen har nämligen visat att den oberoende observatören är en illusion.  All observation påverkar det observerade.  Genom våra äkta känslor, utan ego eller dömande, skapar vi.  Genom att bli det vi vill uppleva.  Jag tänker här på legion 42 i Tomasevangeliet, där det handlar om att bli till medan man lever.  D.v.s. att bli en hel människa, att göra det man kom till jorden för att göra, medan man lever.  Påminns även om att det första jag kommer ihåg att jag visste redan som barn så var det att vi människor lever för att lära – att livet är en skola.  Läs gärna Bradens 20 nycklar för medvetet skapande, som finns utspridda genom “The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief“.  Förändring i det gemensamma medvetandet kräver en viss mängd medvetna individer som drar åt samma håll.  Gissa varför vi hålls mentalt handikappade och indoktrinerade!

Vems verklighet?
Vi kan

  1. medvetet skapa
  2. vara åskådare som kommenterar
  3. eller helt omedvetna

Om vi vill skapa en annan verklighet än några av de mindre trevliga agendor som mindre naiva människor känner till eller förstår existerar, då behöver vi en tillräcklig medvetenhet om dessa av andra skapade agendor.  Jag tror inte att vi kan vara helt omedvetna, för då blir vi till sist offer.  “Konspirationsteorier, sa grisen om slaktbilen“.  Men ägnar vi alltför stor uppmärksamhet åt “slaktbilen”, då missar vi kanske att fokusera på “hål i stängslet”.  För att hålla kvar vid grisliknelsen.  Så ska vi skapa en underbar värld tillsammans, eller ska vi skrämt trötta ut varandra med hemska ‘slaktbilshistorier’?  Den stora hemligheten är att det i själva verket är vår oändliga förmåga som så skrämt oss, att vi låst in oss själva bakom mentala låsningar om att vi inget förmår, etc.  Vaknar vi till vår egen makt, så följer även ansvar för alla våra tankar och ord.  Men vad är värst, det som planeras för oss, eller att ta ansvar?  Vakna!  (Och loopbota inte in i sekten med tidningen med det bedrägliga namnet.)
______

Som ett av få undantag till det 100-åriga förlöjligadet av “etern” så nämnde Albert Einstein under en föreläsning år 1928, att “Enligt den generella relativitetsteorin så är rymd utan etern otänkbar; för i en sådan rymd skulle inte bara ljustransport vara omöjlig, utan det skulle inte ens kunna finnas några rumtidskonstanter.” (“According to the general theory of relativity, space without ether is unthinkable; for in such space there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space.” (“Physics–On Absolute Space (Aether, Ether, Akasa) and Its Properties as an Infinite Eternal Continuous Wave Medium“, såsom citerat på s. 27 av “The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief“, Gregg Braden.))
______

Leif Erlingsson
2008-10-06

Se även “Verklighetsbubblan : Sanningssägare, förnekare och desinformatörer”, Leif Erlingsson, 4 februari 2006.