Öppet brev till svenska mormoner
av Leif Erlingsson
2005-01-28

Tidigare publicerad på lege.net.

Öppet brev till svenska mormoner från fredagen den 28 januari 2005
[Förklarande kommentarer tillagda i kursiv stil inom hakparenteser.]

Den 27 januari 2005 var det på dagen 60 år sedan Röda Armén befriade Auschwitz och Birkenau i Polen.

Jag anklagar “de goda”.  “De godas” ovilja att ta ställning tillät Förintelsen.

Trevliga människor i dag, som gör en dygd av att inget veta, inget höra och inget förstå, är lika skyldiga till Förintelsen som någon tysk 1942 till 1945.

(Om någon tar anstöt av detta, vilken förlust är det?  Ingen. Om våra bästa vänner lämnar oss för att vi öppet vågat tala om sanningen så kan de inte vara “bästa vänner”.) [Givetvis tror jag inte själv på att detta inte är en förlust.  Kommentaren anspelar på den retorik inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som uppmanar till missionärsarbete gentemot medlemmarnas vänner och grannar.]

1942 till 1945 var det världens trevligaste människor som “inget visste”, “inget förstod”, “inget kände till”.  Vad har det med oss att göra?  Det har allt med oss att göra.  2003 till ???? så är det världens trevligaste människor som “inget visste”, “inget förstod”, “inget kände till”.

För de goda människornas tystnads skull kommer “de goda” därför att kallas onda och “de onda” kommer därför att kallas goda “i den sista tiden”.

“De goda” säger att “det gör mig alltför upprörd”, om man pratar om det som väntar (se nedan).  Eller “jag gör bara så gott jag kan i det lilla”.  Jag har själv fått höra detta många gånger. Denna typ av moraliska rationaliseringar möjliggjorde Förintelsen.  De som ägnar sig åt detta i dag är lika, om inte mer skyldiga, eftersom de i dag inte ännu riskerar att själv sändas till “Auschwitz”.  Det vill säga, inte i Sverige.  I USA är det inte långt borta.  Det är redan verklighet för “de andra”.  Lagarna finns redan på plats.

Martin Luther King Jr. sa den 4 april 1967 att “En tid kommer när tystnad är förräderi“.  En av de trevligaste människor jag känner, från en familj jag tycker mycket om, heter Jonas Krylborn.  Denne Jonas Krylborn sa – givetvis i oförstånd och i bästa välmening – såsom stavspresident på stavskonferensen söndagen den 20 april 2003 inför hela Stockholms Södra stav [av mormonkyrkan = Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga] att vi inte ska lägga så mycket tid på världen utan oroa oss mer för vår egen omvändelse.  Denna typ av moraliska rationaliseringar möjliggjorde Förintelsen.  Alla som tar till sig hans budskap om att “vara tyst”, “inget säga”, “inte kritisera”, låter sig bli verktyg för de högerfanatiska organisationer som kan komma att skapa nästa Förintelse om några år.  Jonas Krylborn har själv – givetvis i oförstånd och i bästa välmening – låtit sig bli utnyttjad som ett verktyg.  Alla de ledare som predikar och upprepar dessa budskap från maktens tinnar tillåter sig själva att bli verktyg för det onda.  Lyssna inte på detta budskap. Det är förräderi.  Tystnad är förräderi.  Att avsiktligt inte informera sig är förräderi.

Både Mormons Bok och tempelcermonierna [i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga] varnar för den potentat som lovat att ta jordens skatter, och med guld och silver köpa arméer och flottor, falska präster som förtrycker, och tyranner som förstör, och att regera i blod och skräck på denna jord. Men Elohim sa med stort eftertryck:  “Gå bort!”  Om Fadern kan säga “Gå bort!” till denne potentat, följ Honom!  Säg “Gå bort!”.  Var inte tyst.  Öppna din mun.  Säg inte “jag visste inte”, “jag förstod inte”, “jag kände inte till”.  Gör inte en dygd av att inget veta, inget höra och inget förstå.  Var inte medskyldig.  Bli en del av lösningen, inte en del av problemet! Tjäna Elohim, inte Lucifer! [Detta är väldigt starkt symbolladdat för den som har "gått igenom templet" i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, och ses säkert som att det är långt över gränsen för vad som får yppas utanför templet angående det som sker däri.]

Och skaffa kunskap!  Bli informerad!  Pulitzer pris vinnaren Seymour Hersh höll onsdagen den 26 januari 2005 ett fantastiskt och mycket känsloladdat tal “We’ve Been Taken Over by a Cult” som man kan höra och läsa på Democracy Now!: http://www.democracynow.org/article.pl?sid=05/01/26/1450204 ( ljud & bild på http://play.rbn.com/?url=demnow/demnow/demand/2005/ jan/video/dnB20050126a.rm&proto=rtsp&start=38:23.00).  Vi får här veta vad som egentligen pågår.  Se videon, lyssna och följ med i texten!  Är engelska för svårt?  Börja här:  DN Världen onsdag 26 januari 2005 s. 17 i papperstidningen, där rubriken var “Systematisk Tortyr i Iraks fängelser”. Internetversionen här: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=370115 .  Tror ni att USA är en demokrati?  Liksom en gång Adolf Hitler, så har G W Bush två gånger nu kommit till makten delvis genom valfusk, läs “Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden” på http://uscrisis.lege.net/valfusk2004/ .  Givetvis har Bush mångas stöd, inte minst flertalet Sista Dagars Heliga i USA stöder honom, kanske så många som över 80%.  Öppna era munnar, skriv och informera!  Till och med profeten är en människa som tar fel ibland.  Om han ännu inte har genomskådat Bush, skriv till honom och berätta hur det ligger till!  Ta reda på fakta, och skriv sedan!  En ensam röst hörs inte, men 100 brev från Sverige lyssnar han till.

Seymour Hersh gav två personliga exempel på hur denna nya kult – Bush & Co – sprider ondska i större och större kretsar, genom att ta upp dels ett exempel från My Lai / Vietnam och hur en mor sa:  “I gave them a good boy.  And they sent me back a murderer.“  Det var ju inte Bushs fel, men i samma kategori. 35 år senare – Abu Ghraib.  Han berättar om en annan mamma, väldigt religiös, med en dotter som uppenbarligen blivit psykiskt sjuk av att ha varit med.  Självdestruktiv.  Dotterns dator hade 100 bilder på övergrepp i Abu Ghraib.  Samtidigt finns det en massa människor med integritet på alla nivåer.  Men det tycks finnas en förlamning, en oförmåga att förstå vidden av problemet.  Och därför en ovilja att reagera tillräckligt effektivt, kanske.  Och en (befogad) rädsla.  Denna oförmåga att förstå den fanatiska energin bakom det som sker – Bush & Co tror verkligen att det de gör är rätt, därför är de helt immuna mot även den kraftfullaste kritik – denna oförmåga gäller nästan hela det intellektuella USA och definitivt större delen av Sverige.

Det finns fler sanningssägare.  Senator Byrd är USA:s äldste senator, och en av de få som vågar säga sanningen.  Han känner väl att han inte har mer att vara rädd för, att han är för gammal för det.  Jag lyssnade i går på följande tal av Byrd från senaten: http://byrd.senate.gov/speeches/ byrd_speeches_2005_january/byrd_speeches_2005_january_lis/ byrd_speeches_2005_january_lis_0.html.  Det säger mycket om tillståndet i USA.  Men Seymour Hersh ovan säger mer.  (Om någon vill lyssna på senator Byrds tal så har jag en inspelning.)

Arbeta med alla som vill vara en del av lösningen!  I Mormons Bok, Alma 62:1-4, finns receptet.  Först sörjer vi mycket för deras skull som påstår att de tjänar Gud och sitt land, men som uppenbarligen tjänar den andre potentaten som regerar i blod och skräck.  Men när vi sörjt för deras orättfärdighets skull vilka har gjort uppror emot sitt land och även emot sin Gud – ja, då borde vi lämna dessa bakom oss, och uppresa frihetens, fredens och rättvisans standar på varje ort, samlade all goda krafter som finns, hela vägen till Washington DCs land.  Jag menar inte en fysisk marsch, även om det kanske skulle vara en idé – som förmodligen dock skulle mötas med vapen.  Nej, jag menar ett nätverk med VARJE FÖRETEELSE OCH PERSON SOM VILL VARA EN DEL AV LÖSNINGEN.  De som skulle nätverka på detta sätt behöver lägga åt sidan partsintressen.  Detta handlar inte om aborter, homosexäktenskap eller om något mindre grundläggande än fred, frihet och de grundläggande mänskliga rättigheter som religionsutövare säger att Gud gav oss och sekularister säger är inneboende.  Arbeta tvärs över dessa linjer!  Det är inte sekularisterna som är fienden utan de som påstår sig tjäna Gud, men vare sig de vet om det eller inte, tjänar en helt annan herre.

Inget mindre än detta krävs för att rädda alla våra länder.

Inget mindre än detta krävs för att inte själv tjäna ondskan.

Inget mindre än detta krävs för att tjäna Gud.

Inget mindre än detta krävs för att bli en del av lösningen, snarare än av problemet.

Leif Erlingsson
fredagen den 28 januari 2005

(När ovanstående skrevs var jag fortfarande så naiv att jag trodde att amerikanska presidentval normalt gick rätt till. — Leif Erlingsson 2009-02-20)