av Leif Erlingsson
2005-07-20

Tidigare publicerad på lege.net.

    För mormoner:  Herren Gud verkar inte i mörker, lärde jag mig av Mormons Bok (2 Nephi 26:23).

All mänsklig erfarenhet visar att makt korrumperar.  Därför är inte lösningen på ofullkomliga mänskliga system revolution – för nästa system blir snart också korrumperat.  Religiösa menar ofta att lösningen inte kommer från människor utan att Kristus ska komma och ställa allt tillrätta, och fram tills dess fokuserar de på sin “personliga rättfärdighet”.  Det hela påminner mig lite om liknelsen med översvämningen och vattnet som stiger och den nödställde.  Han ber till Gud att han ska bli räddad.  En kanotist kommer förbi, “Hoppa in!”  – Nej, jag väntar på att Gud ska rädda mig.  Vattnet stiger.  En motorbåt kommer förbi:  “Kom ombord!”  – Nej, jag väntar på att Gud ska rädda mig.  Kristna gillar den här historien, det är därför jag använder den.  De vet vad som händer härnäst:  Vattnet stiger och spolar nästan bort den nödställde.  En helikopter kommer, “Vi ska rädda dig!”  – Nej, jag väntar på att Gud ska rädda mig.  Vattnet stiger mer och vår väntande vän dukar under.  På andra sidan frågar han Gud:  “Varför räddade du mig inte?”  – Vad menar du, “räddade dig inte?”, frågar Gud.  “Jag sände en kanot, en båt och en helikopter, men du sände iväg dem alla”.

Vad vill jag ha sagt med detta då?

Jo, att det är meningen att vi ska tänka själva och vare sig det är Gud som verkar genom oss eller om vi verkar av oss själva så är vårt ansvar detsamma:  Att demaskera lögn och mörkergärningar, att tvinga alla makthavare att verka i sanningens starka ljus.  Endast på detta sätt kan vi behålla ett sunt samhälle, sunda organisationer, sunda religioner.  Ingen makthavare, vare sig han är president för ett land, för ett företag eller för en religion/kyrka, får tillåtas verka i mörker och hemlighet.  Alla hemliga föreningar ska ut i ljuset.  Hela tiden.  Och ansvaret vilar på dig och på mig.  På alla människor.  Det är vanliga människor som håller fascismen och totalitarismen stången.  Det var så i Spanien mellan 1936 och 1939, och det är så i hela världen i dag.  Fienden är lögner, bedrägerier, propaganda förklädd till nyheter och blidkande av det onda – medlöperi alltså.

I vår vildvuxna kritik och genomlysning av offentliga ämbetsmäns, makthavares, företagsledares och religiösa ledares göranden och låtanden är vi ibland visa och ibland själva mindre kloka.  Men det är alldeles nödvändigt att allt förs ut i ljuset till allmän diskussion.  När detta ej sker, då sker orättfärdighet.  Inte hos alla makthavare och ledare, men hos alldeles för många.  Jag vill inte ha något att göra med sådant som inte tål att talas om och som inte tål att skärskådas. 

    För mormoner:  John Taylor, kyrkans tredje president, sade detta sista, se Journal of Discourses 20:264:  “I want no association with things that cannot be talked about and will not bear investigation.”

För demokratiskt sinnade personer tycks ovanstående vara truismer, onödiga att påpeka.  Men för väldigt många människor i dag är de inte alls självklara.  Många har auktoriteter som “inte får ifrågasättas”.  För någon är det “Presidenten” – som kan vara presidenten för deras land.  För någon annan kan det vara deras religiösa auktoriteter.  Eller både och.  Det kan vara andra auktoriteter också.

Som Mormon tyckte jag mycket om Mormons Bok för att den lär ut hur viktig friheten är.  Det finns en berättelse om en ledare som hette Moroni.  Denne Moroni samlade folket till kamp emot “kungsmän”, som sökte makt för sig själva och sina sammansvurna.  I dag skulle vi kalla dessa “kungsmän” för fascister.  Denna anti-fascistiska hållning i Mormons Bok uppskattar jag djupt.  Sorgligt att säga lever inte dagens mormoner enligt dessa anti-fascistiska läror om att stå upp emot fascisterna.  Istället lär dagens mormonledare ut att de inte får ifrågasättas eller kritiseras ens när de har fel!  Det har blivit så fel det bara kan bli.  Tvärtemot vad dessa orättfärdiga ledare lär ut – för falska lärare är orättfärdiga lärare, det är en annan lära i mormonismen som jag kan hålla fast vid än i dag – så ska deras göranden och låtanden ifrågasättas.  Liksom företagsledares och politiska ledares, vilka även de enligt nyssnämnda falska ledare inte skulle ifrågasättas.  Bara som ett exempel på orättfärdighet hos mormonkyrkans i dag högste ledare som han gjorde sig skyldig till såsom “Apostel”:  Skyddande av pedofil och förföljande av dem som varnade andra föräldrar för denne pedofil.  Pedofilen själv är medlem i en annan apostels familj och fick ekonomisk hjälp av kyrkan, etc.  Källan är en barnrättsförespråkare, journalist och författare som känner både offren och gärningsmannen då hon var medlem i samma församling.  Hon lämnade dock mormonkyrkan efter detta.  Så det finns modiga mormoner som just ifrågasätter orättfärdiga ledare.  Dessa modiga män och kvinnor blir förstås snabbt uteslutna ur mormonkyrkan för sin “illojalitet”, men det förtar givetvis på intet sätt deras integritet.  Tvärtom.  Ett exempel är Mormon Alliance – http://mormonalliance.org/SiteMap.htm .  Deras medarbetare blev “givetvis” uteslutna ur kyrkan.  Detta kan tyckas som en petitess, men för en troende mormon är uteslutning ett öde värre än döden.  Den som helt och fullt tror på mormonkyrkan tror även att det är den enda vägen till frälsning, att dop och alla “förordningar” man mottagit upphör att gälla när man utesluts.  Så det är män och kvinnor med enastående integritet och mod som följer sitt samvete snarare än grupptänkandet.  De grupptänkande å andra sidan tänker att den självständigt tänkande är besatt av demoner – jag fick senast den 19 juli 2005 ett mail som sa att jag måste vara besatt av demoner.  Efter att jag själv åter blev en helt självständigt tänkande person efter 15 år i mormonkyrkan så har jag haft det stora nöjet och förmånen att ha kontakt med några av de bästa människorna med den högsta integritet som jag någonsin har kommit i kontakt med.  Verkligt stora människor.  Människor som vet både priset och värdet av sanning och frihet.  Priset är ofta högt:  Förlorade familjer och vänner är vanligt.  Värdet är att vara en äkta människa, att inte vara falsk.  Att leva ett autentiskt liv.  Det är helt fantastiskt!  Det är verkligen helt fantastiskt.  Det finns inget viktigare än att leva ett äkta liv.  Att vara sann mot sig själv och andra.

Så, för alla människor som är “manliga” och modiga nog att stå upp emot orättvisor, lögner, bedrägerier, manipulationer, krav på “lojalitet” som innebär att man ska hålla tyst om det som är fel i olika sammanhang säger jag:  Stå upp för det som är rätt.  Var inte rädda för att avslöja lögner och bedrägerier!  Var äkta!  Men var beredd på att det kostar.  Var beredd på att bli hatad och baktalad.  Det är ändå värt det.  För vad är det för mening med att leva ett falskt liv?

Leif Erlingsson
onsdagen den 20 juli 2005